Onderwijs

Onderwijs is een zaak van en voor mensen. I&O Research voert onderzoek uit binnen het werkveld onderwijs: van landelijk tot lokaal, van kwantitatief tot kwalitatief.

Onderwijs: een veelomvattende taak

De opgave voor het onderwijs is aanzienlijk en veelomvattend. De sector is niet alleen verantwoordelijk voor het opleiden van jonge mensen, het bijbrengen van kennis en vaardigheden, om er – uiteindelijk – voor te zorgen dat ze een zo goed mogelijke positie op de arbeidsmarkt verwerven. Van professionals in het onderwijs wordt ook verwacht dat ze bijdragen aan hun sociale en maatschappelijke ontwikkeling, dat scholieren en studenten hierin gelijke kansen krijgen.

Scholen hebben ook een burgerschapsopdracht. Ze moeten ervoor zorgen dat leraren handelen in overeenstemming met democratisch-rechtsstatelijke waarden en dat leerlingen deze waarden leren kennen en ermee kunnen oefenen.

Daarnaast hebben scholen een wettelijke zorgplicht waar het gaat om de sociale veiligheid van leerlingen. Volgens landelijk onderzoek voelt 97 procent van de leerlingen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs zich veilig (Nelen, 2018) maar op veel scholen is er ook sprake van leerlingen die te maken hebben met pesten en gevoelens van onveiligheid.

Zaak van en voor mensen

Onderwijs is – kortom – een zaak van en voor mensen. In de eerste plaats van leerlingen en studenten, maar net zo goed van bevlogen leerkrachten, ouders, interne begeleiders, managers, inspecteurs, etc. Onderwijs raakt aan zo goed als alle werkvelden waar I&O Research actief op is: het sociale domein , gezondheid, economie, arbeidsmarkt , kennis en wetenschap, democratie en politiek.  

Innovatie: ict, lesmethoden & bedrijfsvoering

Het onderwijs is een dynamische sector. Denk aan de technologische vooruitgang van ict en de ontwikkeling van allerlei applicaties in de klas. Deze hebben de manier van lesgeven in een stroomversnelling gebracht. Wie had twintig of zelfs tien jaar geleden kunnen bedenken dat er les wordt gegeven met virtual reality of 3D-printers? En wat brengt de toekomst ons met de mogelijkheden die 5G ons gaan brengen?

Niet alleen de techniek verandert. Ook de manier waarop leraren voor de klas staan en de wijze waarop  de bedrijfsvoering van de basisschool tot en met de universiteit is ingericht. Wat betekent dit voor de docent die al 25 jaar voor de klas staat? Wat vindt hij of zij daarvan? Of voor de aankomende student die moet kiezen of hij thuis blijft wonen of op kamers gaat.

Expertise: van Den Haag tot in de klas

De opdrachten die I&O Research uitvoert binnen het werkveld onderwijs lopen van landelijke impactevaluaties, positioneringsonderzoek voor een Hoge School, ict-monitor voor benchmarking met een sterk kwantitatief karakter, leerlingenprognoses voor gemeenten of instellingen tot het kwalitatief evalueren van onderwijsprogramma’s.

We doen onderzoek voor onderwijsinstanties en -instellingen. Tot onze opdrachtgevers behoren het ministerie van OCW, meerdere gemeenten, de NRO, brancheorganisaties als saMBO-ICT en Kennisnet, maar ook individuele instellingen als Saxion, ROC Midden-Nederland en de Hogeschool Arnhem-Nijmegen. Voor meerdere gemeenten deden we onderzoek naar – bijvoorbeeld – de schoolkeuze van leerlingen in het primair onderwijs voor het voortgezet onderwijs, onder ouders en jongeren. En jaarlijks verwerken we voor 50.000 leerlingen de IEP Eindtoets tot een schooladvies.

Ook zijn er tal van mogelijkheden om vragen te stellen aan studenten of onderwijspersoneel in het I&O Research Panel.

Meer weten?

Meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie? Onze specialisten op het gebied van kwantitatief en kwalitatief onderzoek gaan graag met u in gesprek over de beste onderzoeksopzet in de onderwijssector.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Leon Heuzels

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Roy van der Hoeve

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.