Openbaar Bestuur / Overheid / Democratie

De overheid verwacht meer van de samenleving. Dit vraagt een andere rol van burger én overheid.

Het openbaar bestuur is sterk in beweging. De overheid kan en wil steeds minder zelf doen en er wordt meer verwacht van de samenleving. Dit vraagt niet alleen om een andere rol van de overheid maar ook weerbaarheid om bestand te zijn tegen de toenemende druk op bestuurders en ambtenaren. In dit krachtenveld bieden we u onderzoek en advies.  

Meer draagvlak voor beleid en besluiten

Voordat u beleid formuleert en besluiten neemt, wilt u graag weten wat er speelt bij uw doelgroep(en). Hierin leveren wij maatwerk. Gaat uw gemeente fuseren met een andere gemeente of moet er een AZC worden gerealiseerd? Dan wilt u zeker weten dat inwoners zich gehoord voelen in dit proces. Wij brengen met een beproefde vraagmethode de argumenten van zowel voor- als tegenstanders in kaart. We voeren representatieve opiniepeilingen uit onder inwoners of belanghebbenden. We zetten een online burgerpanel of community op, we gaan de straat op met onze Opiniebus, we organiseren een interactief dorp-, wijk- of stadsgesprek of we zetten andere apps en tools in. De resultaten duiden we graag voor u.

Weerbaar en integer bestuur

Weerbaar en integer bestuur, een belangrijk onderwerp dat de gehele maatschappij aangaat. Wij doen onderzoek naar (oneigenlijke) druk op ambtenaren en politieke ambtsdragers. Deze druk kan van binnenuit komen maar ook van buiten, bijvoorbeeld in de vorm van pogingen het beleid te beïnvloeden door middel van bedreiging of intimidatie. We brengen de risico’s, incidentie en gevolgen in kaart en geven verhelderende inzichten. Daarnaast onderzoeken we of de preventieve maatregelen voldoende werken. Zo dragen we bij aan weerbaar en integer bestuur.

Projecten

I&O Research ondersteunt overheden bij het zicht krijgen op groepen die moeite hebben om aan te haken bij maatschappelijke veranderingen. Met onze burgerpanels en draagvlakpeilingen kunnen overheden beter inspelen op de behoeften van inwoners en vorm geven aan hun participatiebeleid. Dit geeft aanknopingspunten om gewenst gedrag te stimuleren en initiatieven vanuit de samenleving beter te faciliteren. Ook rondom actuele thema’s als inclusiviteit van de samenleving, integratie van statushouders en draagvlak voor azc’s hebben we expertise en onderzoekservaring in huis. Tenslotte doen we ook onderzoek naar de mate waarin het (decentraal) bestuur weerbaar, integer en doeltreffend is en in staat is goede service te verlenen aan inwoners.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.