Kwalitatief onderzoek

Wat leeft er écht onder de doelgroep? Wat maakt dat mensen zich op een bepaalde manier gedragen? Welke patronen en verklaringen liggen hieraan ten grondslag? Op die vragen geeft kwalitatief onderzoek antwoord.

In een wereld die voor steeds grotere maatschappelijke uitdagingen komt te staan, zien zowel wij als onze opdrachtgevers een versterkte behoefte om de mens in het vizier te houden. Complexe problemen vragen om multidimensionale perspectieven en oplossingen. Ervaringen, beweegredenen en behoeften van burgers, reizigers, jongeren, kiezers, uitkeringsgerechtigden, ambtsdragers, ondernemers, etc. vormen een belangrijk deel van de puzzel. Kwalitatief onderzoek is geschikt om het verhaal achter de cijfers bloot te leggen, om zo te komen tot nieuwe invalshoeken, innovaties, ideale positionering of ander beleid.

Waar zetten we kwalitatief onderzoek in?

In kwalitatief onderzoek gaan we in gesprek met uw doelgroep, of dit nu de Wmo-cliënt, de ambtenaar, de weggebruiker of de kiezer is. Zo hebben we expertise opgebouwd in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek voor onder andere:

Hoe werven en selecteren we respondenten?

Binnen I&O hebben we een speciaal team van coördinatoren dat zich bezighoudt met de werving & selectie van respondenten en de praktische organisatie van focusgroepen en interviews. Dit team is gewend om te werken met een grote diversiteit aan respondenten. Een persoonlijke aanpak is hierbij van belang. We realiseren een optimale opkomst en verkrijgen hiermee de juiste data door onze werkwijze toe te spitsen op elke doelgroep en een persoonlijke, betrokken manier van communiceren. Lees hier meer.

Welke vormen van kwalitatief onderzoek bieden we aan?

Kwalitatief onderzoek geeft een kijkje in het échte leven en dagelijkse realiteit van mensen. In persoonlijke en gezamenlijke gesprekken achterhalen we welke rol hetgeen we onderzoeken heeft in het leven van mensen en wat dit betekent voor onze onderzoeksvraag. Hiervoor gebruiken wij verschillende vormen van kwalitatief onderzoek.

Veel vormen van kwalitatief onderzoek voeren wij ook regelmatig online uit. Door middel van creatieve software simuleren we op gemakkelijke wijze de interactie die we gewend zijn bij fysiek onderzoek.

Welke gesprekstechnieken gebruiken we?

Vanuit onze jarenlange ervaring weten we dat een combinatie van directe vragen met andere gesprekstechnieken de inzichten (en interactie tijdens een focusgroep) vergroten. Enkel verbale, cognitieve technieken leveren ons inziens te platte, vaak eenzijdige data op. We combineren deze vorm dan ook vaak met andere gesprekstechnieken, namelijk:

  • Associatieve technieken
  • Projectieve technieken
  • Creatieve technieken
  • Co-creatie technieken

Hoe verwerken en rapporteren we de data?

Na afloop van kwalitatief veldwerk verwerken we de onderzoeksbevindingen in een rapportage. Hier gaat een grondige analyse, al dan niet gecombineerd met eventuele kwantitatieve resultaten, aan vooraf. Dit gebeurt in de vorm van meerdere duidingssessies met het projectteam en u. Duidingssessies hebben als doel om alle inzichten op te halen, daar vervolgens structuur in aan te brengen en er conclusies aan te verbinden. Voor het analyseren van grotere aantallen focusgroepen of interviews maken we gebruik van het computerprogramma Atlas.ti. Hiermee coderen en categoriseren we de data systematisch. Vervolgens kunnen we gemakkelijk verbanden leggen en thema’s ontdekken in grote aantallen gespreksverslagen of transcripten. Dit komt de validiteit en betrouwbaarheid ten goede.

We maken heldere, gestructureerde en visuele rapportages waarbij we tekst koppelen aan relevante afbeeldingen en sprekende verbatims (quotes). Naar voorkeur van de opdrachtgever rapporteren we in Word- of in PowerPoint-format.

We rapporteren in digitaal-toegankelijke formats zodat mensen met uiteenlopende functiebeperkingen de informatie tot zich kunnen nemen (denk bijvoorbeeld aan beperkingen op visueel, fysiek of cognitief vlak). Daarmee is uw onderzoek raadpleegbaar voor iedereen en voldoet u, bijvoorbeeld in het geval van publicatie, aan uw toegankelijkheidsverplichting.

Diversiteit en Inclusie

Diversiteit en inclusie is voor I&O geen trend of ontwikkeling maar al geruime tijd een aandachtspunt binnen alle stappen van ons kwalitatieve onderzoeksproces. Het begint bij de werving en selectie van respondenten (1). We besteden veel zorg en aandacht aan het bereiken en includeren van álle doelgroepen, dus ook de moeilijk bereikbare. Voor ons kwalitatieve veldwerk stemmen we de onderzoeksvormen (2) nauwkeurig af op de doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan een online community onder uitkeringsgerechtigden. Of fysieke groepsgesprekken in een buurthuis onder benadeelde omwoners met ruimte voor het delen van emotionele ervaringen. Tijdens de uitvoering (3) van interviews hebben we aandacht voor de persoonlijke beleving van de respondent en gebruiken we waardevrije gesprekstechnieken. Tijdens groepsgesprekken letten we actief op de betrokkenheid van individuele deelnemers zodat we een gelijkwaardige deelname waarborgen. Ten slotte hebben we oog voor onze eigen positionaliteit (4). We reflecteren zowel vooraf als achteraf hoe wij als onderzoekers ons (gaan of hebben te) verhouden tot de doelpopulatie. We stemmen ook per project af welke moderator we toewijzen aan welk project, gebaseerd op zijn of haar persoonlijke profiel.

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden die kwalitatief onderzoek biedt bij uw specifieke vraag? Neem dan contact met ons op, we vertellen u er graag meer over.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Elise van der Mark

Onderzoeksadviseur

Opdrachtgevers

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.