Grootschalig kwalitatief onderzoek naar solidariteit in wonen afgerond

Afgelopen half jaar voerde I&O Research voor het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) een grootschalig kwalitatief onderzoek uit over solidariteit in wonen. De vraag die centraal stond: “Hoe solidair zijn Nederlanders met elkaar op de woningmarkt?”
22 december 2022 | Elise van der Mark & Ester Hilhorst | #wonen
<strong>Grootschalig kwalitatief onderzoek naar solidariteit in wonen afgerond</strong>

Door middel van focusgroepen door heel Nederland bespraken we deze vraag met tientallen Nederlanders. Onze bevindingen zijn in 2023 onderdeel van een rapportage van het SCP over solidariteit in wonen en van een reeks andere kennisproducten waarin het SCP het thema solidariteit uitdiept.

Focusgroepen door heel Nederland

Voor het onderzoek kreeg I&O Research de opdracht om met focusgroepen meer inzicht te geven in hoe burgers aankijken tegen ongelijkheden op het gebied van wonen, de mate van (her)verdeling zij aanvaardbaar vinden om ongelijkheden te verkleinen en de rollen die eigenbelang en groepsbelang spelen in de afwegingen die mensen maken. We organiseerden 10 focusgroepen door heel Nederland met in totaal 59 respondenten. De respondenten zijn geworven uit het I&O Research Panel en enkelen via de sneeuwbalmethode. Het ging om de volgende groepen:

  • mensen met (of zoekende naar) een koopwoning (Almere en regio Weert);
  • mensen in (of zoekende naar) een sociale huurwoning (Rotterdam en regio Assen);
  • mensen in (of zoekende naar) een vrije sector huurwoning (Eindhoven en regio Deventer);
  • jonge starters (Utrecht en regio Alkmaar);
  • ouders met (jong)volwassen kinderen (Amsterdam), en
  • spoedzoekers (Utrecht).


Combinatie van technieken creëert levendige focusgroepen

Tijdens de focusgroepen maakten we gebruik van verschillende gesprekstechnieken en werkvormen. We hanteerden een combinatie van directe vragen en creatieve werkvormen. De creatieve werkvormen nodigen mensen uit om zich op associatieve of creatieve wijze te buigen over een onderwerp in plaats van rationeel en in woorden. Hiermee spreken we andere delen van de hersenen aan, ook vaak een diepere gevoelslaag. Zo werkten we met associatiekaarten om het gesprek te openen over de woningmarkt als geheel. Welke eerste ideeën, gedachten en gevoelens ervaren burgers bij de woningmarkt en welke fotokaart past daar het beste bij? Ook zetten we zogenoemde narratieven in (beeldende omschrijvingen van mensen en situaties) om respondenten te laten reflecteren op ongelijkheden en mogelijke oplossingen. De combinatie van werkvormen zorgde voor levendige focusgroepen met geïnteresseerde en geëngageerde respondenten. Onze bevindingen zijn inmiddels gedeeld met het SCP. Het SCP verwacht hierover in 2023 te rapporteren. We houden u op de hoogte via onze website en nieuwsbrief.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Elise van der Mark

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Ester Hilhorst

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.