Wereldcafé brengt gemeente Haarlemmermeer dichter bij menselijke maat

Tijdens een bijeenkomst over ‘de menselijke maat’ in de gemeente Haarlemmermeer verzorgde I&O Research een workshop. Met ‘Café de Uitdaging’ zetten we kwalitatieve en creatieve werkvormen in, zodat medewerkers in een informele setting met elkaar in gesprek konden gaan over waar zij bij het toepassen van de menselijke maat in hun dagelijks werk tegenaanlopen. En wat mogelijke oplossingen zijn.
10 mei 2023 | Elise van der Mark & Charlotte van Miltenburg
Wereldcafé brengt gemeente Haarlemmermeer dichter bij menselijke maat

Op 23 februari 2023 verzorgde I&O Research voor de Gemeente Haarlemmermeer een workshop op een conferentie over ‘de menselijke maat’. De conferentie was erop gericht professionals inzicht te bieden hoe zij in hun dagelijkse werk maatwerk kunnen bieden aan burgers en burgers te kunnen geven wat zij nodig hebben.
Onder begeleiding van onderzoekers van I&O Research gingen medewerkers tijdens een Wereldcafé aan de slag met ambities en belemmeringen die medewerkers op dit thema hebben.

Wat is een Wereldcafé?

Tijdens een Wereldcafé wordt een gespreksruimte ingericht als een café, vanuit de gedachte dat de meest waardevolle gesprekken plaatsvinden buiten de formele werksetting. In het café stimuleren de gespreksleiders deelnemers met behulp van creatieve werkvormen om vanuit verschillende perspectieven naar een vraagstuk te kijken en tot (gedeelde) inzichten te komen.

De medewerkers die deelnamen aan de workshop konden kiezen uit drie onderwerpen, die we hadden geselecteerd uit beleidsnota’s van de gemeente. Aan de eerste tafel spraken we over implementatie van ‘de menselijke maat’; aan de tweede tafel ging het over samenwerking tussen afdelingen en organisaties, en bij de derde tafel stond het onderwerp ‘rechtvaardigheid en menselijkheid’ centraal, waarbij medewerkers in gesprek gingen over hun morele kompas.

Wat heeft het opgeleverd?

Rondom het thema rechtvaardigheid en menselijkheid kwam naar voren dat strakke regels en dichtgetimmerd beleid belemmeringen kunnen vormen bij het bieden van maatwerk. Gemeenteambtenaren stelden zichzelf de vraag in hoeverre zij de ruimte voelen om de grenzen van de regels op te zoeken. Ze bespraken dat regels in de basis transparantie en houvast bieden. Tegelijkertijd willen ze maatwerk bieden als dat nodig is. Deze twee staan nu op gespannen voet met elkaar. Daarnaast hadden sommige medewerkers soms het gevoel dat het management hen niet voldoende vertrouwt om zelf de juiste keuzes te maken.

De belemmeringen van regelgeving en het vertrouwen vanuit management waren thema’s die ook aan de tafel over implementatie van ‘de menselijke maat’ ter sprake kwamen. Maar nadrukkelijk ging het in dit gesprek ook over de communicatie naar inwoners: de eerste stap naar implementatie van de menselijke maat is volgens medewerkers het gaan communiceren vanuit vertrouwen naar inwoners.

Een concreet aandachtspunt dat voortkwam uit het gesprek aan de tafel over samenwerking was het ontbreken van de juiste communicatiemiddelen tussen afdelingen: het is soms lastig om elkaar te vinden. Daarbij maken privacyregels het moeilijk voor afdelingen om informatie over inwoners met elkaar te delen, ook al vinden zij dat ze daardoor de dienstverlening aan de inwoners beter zouden kunnen maken. 

Afbeelding 1 – Kwalitatieve werkvorm tijdens het Wereldcafé

De gemeente heeft de uitkomsten van de workshop direct kunnen gebruiken bij de ontwikkeling van een plan van aanpak. Zij schrijft hierover het volgende:

“Mede dankzij een gedegen voorbereiding met de mensen van I&O Research, op onderzoek gebaseerde inzichten en een fijne flexibele aanpak heeft er de 23e een inspirerende workshop plaatsgevonden die hele concrete inzichten heeft opgeleverd in waar de knelpunten zitten en hoe we deze vanuit samenaarschap kunnen oplossen. Het resultaat is een verslag dat bijna 1 op 1 als plan van aanpak kan worden gebruikt voor het verder brengen van de menselijke maat in onze gemeente en samen te bouwen aan vertrouwen!”

Wil je meer weten over een Wereldcafé of over kwalitatief onderzoek? Neem dan contact op met Elise van der Mark.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Elise van der Mark

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Charlotte van Miltenburg

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.