Sociaal Domein

Jeugdwet, Wmo en Participatiewet vormen het hart van het sociaal domein. Hoe ervaren de cliënten het?

De Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet vormen sinds 2015 het hart van het sociaal domein. Gemeenten zijn sindsdien met deze uitdagingen aan de slag gegaan en het is een terrein dat zich constant aan het ontwikkelen is. Met gedegen onderzoek, waaronder monitoring en benchmarking voor meer dan 100 gemeenten, ondersteunen wij hierbij. Met betrouwbare onderzoeksresultaten in de hand kunnen we u helpen beleid te monitoren, evalueren en voorstellen doen om de juiste keuzes te maken. 

Totaalbeeld voor gemeenten

Ook als het gaat om bijvoorbeeld armoede en schuldhulpverlening doen wij onderzoek naar situaties waarin kwetsbare cliënten zich bevinden en komen we met antwoorden waar u als gemeente verder mee komt. Het meten van de ervaringen die de doelgroep heeft opgedaan bij de gemeente is daarbij essentieel. Hoe werden zij geholpen en waar zien ze nog verbeterpunten voor de uitvoering van het gemeentelijk beleid? Wat zijn de mogelijke scenario’s en wat zijn hier de gevolgen van? Wij bieden u al het kwantitatief en kwalitatief onderzoek om daarop beter onderbouwde beleidsbeslissingen te nemen.  

Optimaal inzicht dankzij een brede blik 

Door de decentralisaties in 2015 is mantelzorg belangrijker geworden dan ooit. Daarom is het van cruciaal belang om als gemeente goed zicht te hebben op de ontvangers én mantelzorgers. En wanneer het gaat om het welzijn van uw inwoners, is er natuurlijk ook nog overlap met onze onderzoeken in het werkveld Gezondheid. Daarom kijken we nooit met oogkleppen op, we leveren een totaalbeeld aan advies. Zo zorgen we voor optimaal inzicht, waar u mee verder komt.

Projecten

Binnen het sociaal domein voeren wij onderzoeken uit voor alle lagen van de publieke sector. Zo behoren niet alleen tientallen gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot onze opdrachtgevers, maar voeren wij ook onderzoek uit voor zorginstellingen en non-profitorganisaties, zoals ‘Lang Zult U Wonen’. Naast het werk voor onze opdrachtgevers voeren wij ook regelmatig zelf landelijke onderzoeken uit. Enkele projecten binnen het sociaal domein die wij uitvoeren zijn de cliëntervaringsonderzoeken Wmo, Jeugd- en Participatiewet, inclusief een jaarlijkse benchmark voor gemeenten, onderzoeken naar de stijging in het gebruik van jeugdhulp en -zorg en de evaluatie van de inzet van de middelen voor kinderarmoede voor het ministerie van SZW. In opdracht van de gemeente Amsterdam hebben wij onderzocht hoe laaggeletterden de begrijpelijkheid en duidelijkheid van brieven beoordelen die zij ontvangen in het kader van hun voorziening of uitkering.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Rachel Beerepoot

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Roy van der Hoeve

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.