Arbeidsmarkt en sociale zekerheid

De juiste data om werkzoekenden te begeleiden richting de arbeidsmarkt: wij zorgen ervoor.

Gemeenten en het UWV begeleiden werkzoekenden richting de arbeidsmarkt. Daar hebben zij wel de juiste data voor nodig. Zoals bijvoorbeeld ook opleidingen willen weten hoe goed hun opleidingen aansluiten op de arbeidsmarkt. Wij helpen daarbij. Met onze jarenlange ervaring en onderzoeksexpertise bieden we u advies op basis van diepgaand onderzoek.

Advies over kwetsbare burgers

Vaak gaat het in dit werkveld om kwetsbare burgers. Denk daarbij aan mensen die in de bijstand zitten of een afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Hoe kunnen zij het beste aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt en hoe ervaren zij de dienstverlening van overheden op dit gebied? Zijn brieven die gebruikt worden bijvoorbeeld wel te begrijpen voor de doelgroep? Hoe ondersteunen we burgers die (weer) willen of moeten gaan werken als het vinden van een baan voor hen niet vanzelfsprekend is?

Dit zijn vragen waar I&O Research een antwoord op kan geven. Zowel via kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Hierbij geven we advies over het inspelen op de behoeftes van de doelgroep(en).

Ondersteuning bij bepalen economische koers

Wij helpen onze klanten bij het bepalen van hun economische koers. Met een (online) dashboard geven we u een compleet beeld van sociaal en ruimtelijk-economische thema’s. Zo krijgt u inzicht in de economische structuur (werkgelegenheid, bedrijvendynamiek en omzetcijfers), onderwijs-arbeidsmarkt en arbeidsdeelname. Met LISA-data zoomen we in op uiteenlopende sectoren en op specifieke gebieden zoals bedrijventerrein en winkelgebieden. Daarbij adviseren we u graag in de vorm van een presentatie of een adviesrapport over uw huidige economische positie en uw economische koers.

Concrete vervolgstappen

Het is ons specialisme om het perspectief van de burger en de ondernemer in kaart te brengen bij vraagstukken. Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben we bijvoorbeeld onderzocht wat de kennis van verplichtingen is in Coronatijd bij een aantal uitkeringen en hebben daarbij ook gekeken hoe deze uitkeringsgerechtigden hun toekomstperspectief zien in coronatijd. Daarnaast hebben we voor hetzelfde ministerie onderzocht wat een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet voor mensen betekent. Door onze ervaring met kwetsbare doelgroepen weten wij goed hoe wij hen het beste kunnen benaderen. We begrijpen de situatie van mensen en ondernemers en vertalen hun antwoorden voor u in concrete vervolgstappen.

Projecten

‘Arbeidsmarkt en sociale zekerheid’ is een veelzijdig werkveld waarin I&O Research actief is. Regelmatig brengen we  door middel van kaartbeelden de ontwikkeling van banen of vestigingen in beeld voor een op dat moment actuele sector. Daarnaast doen wij diverse onderzoeken naar de onderkant van de arbeidsmarkt. Voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben wij twee onderzoeken uitgevoerd die meegenomen zijn in de evaluatie van de Participatiewet. Op het gebied van sociale zekerheid hebben wij onderzoek gedaan naar de ervaringen met de Algemene Nabestaanden Wet en de kennis van verplichtingen behorende bij een uitkering. Voor gemeenten hebben we diverse cliëntervaringsonderzoeken Participatiewet uitgevoerd en zogenaamde ‘armoedereizen’ in beeld gebracht.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Thijs Lenderink

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Rachel Beerepoot

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.