Meerderheid: wel CO2-belasting voor vervuilende bedrijven

Vergeleken met drie maanden geleden maken Nederlanders zich evenveel zorgen om het klimaat. Nog steeds willen Nederlanders dat het kabinet in ieder geval niet minder gaat doen tegen klimaatverandering. Het uitstellen van CO₂-belasting voor grote vervuilende bedrijven zoals het kabinet heeft besloten, vindt 55 procent een slecht idee. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie, uitgevoerd van vrijdag 5 tot en met maandag 8 juni 2020.
23 juni 2020 | Peter Kanne & Wietse van Engeland

Zorgen over uitstoot gelijk gebleven

Nederlanders maken zich nog net zoveel zorgen over het klimaat als drie maanden geleden: in maart maakte 71 procent zich veel of enige zorgen, nu is dat 70 procent.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 1 – In hoeverre maakt u zich zorgen over de uitstoot van broeikasgassen (onder andere CO₂), de klimaatverandering en de effecten daarvan voor het milieu?

Kabinet moet niet minder doen tegen klimaatverandering

Net als in maart vinden vier op de tien Nederlanders (41%) dat het kabinet-Rutte (veel) meer zou moeten doen om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. (Dit onderzoek vond plaats van vrijdag 5 tot en met maandag 8 juni 2020. De uitspraak van de commissie Remkes over de stikstofuitstoot werd maandagmiddag pas bekend gemaakt.) Eén op zeven (14%) vindt dat het wel wat minder mag: dit aandeel is iets gedaald ten opzichte van maart (17%) en februari (19%) dit jaar.

In vergelijking met februari van dit jaar neemt vooral het aandeel toe dat van mening is dat het kabinet ongeveer evenveel moet doen in vergelijking met wat het kabinet-Rutte tot nu toe bekend heeft gemaakt te gaan doen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen: van 28 procent in februari naar 39 procent nu. Per saldo willen Nederlanders dus nog steeds dat het kabinet in ieder geval niet minder gaat doen dan wat het nu aan plannen bekend heeft gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 2 – Vindt u dat het kabinet-Rutte meer, minder of ongeveer evenveel moet doen om de uitstoot van broeikasgassen (onder andere CO₂) te verminderen? (In vergelijking met wat het kabinet-Rutte tot nu toe bekend heeft gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen)

Ruim helft: CO₂-belasting grote bedrijven uitstellen geen goed idee

In het Klimaatakkoord dat het kabinet vorig jaar heeft vastgesteld (na onderhandelingen met meerdere betrokken partijen) is afgesproken dat er een CO₂-belasting zou komen voor de driehonderd meest vervuilende bedrijven. Begin april dit jaar heeft het kabinet besloten dit – vanwege de coronacrisis – uit te stellen (deze tekst is ook voorgelegd aan respondenten).

Meer dan de helft (55%) vindt het een slecht idee om CO₂ -belasting op grote vervuilende bedrijven uit te stellen, 18 procent vindt van niet. Kiezers van GroenLinks (75%), PvdA, PvdD en 50Plus (elk 73%) zijn het vaakst met de stelling. Ook een meerderheid van de kiezers van de coalitiepartijen D66 (67%) en ChristenUnie (62%) vindt dit een slecht idee. Minder dan de helft van de kiezers van de andere coalitiepartijen VVD (44%) en CDA (49%) vindt het een slecht idee, al geldt voor beide kiezersgroepen dat het aandeel dat dit een slecht idee vindt groter is dan het aandeel dat dit geen slecht idee vindt.

Figuur 3 – In welke mate bent u het eens of oneens met deze uitspraak:
Het uitstellen van CO₂-belasting voor grote vervuilende bedrijven zoals het kabinet heeft besloten, is een slecht idee.

Verantwoording

I&O Research voerde dit landelijk representatief onderzoek uit onder 1.700 Nederlanders van 18 jaar en ouder. De vraag over de CO2-belasting werd voorgelegd in opdracht van Milieudefensie. Respondenten werd niet verteld dat Milieudefensie hiervan de opdrachtgever was.

Het onderzoek vond plaats van vrijdag 5 tot en met maandag 8 juni 2020. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 en zijn daarmee representatief voor Nederlanders van 18 jaar en ouder op deze variabelen. Het grootste deel van de deelnemers (1.644) is afkomstig uit het I&O Research Panel. Daarnaast vulden 56 Nederlanders de vragenlijst in via het panel van Panel Inzicht. Aan de peiling van eind maart deden 2.342 respondenten mee.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

Het volledige rapport

Download hier het rapport als PDF.

Vragen?

Voor vragen aan Milieudefensie kunt u contact opnemen met Jasperine Schupp, 06 29593873.
Voor meer informatie over het onderzoek, kunt u contact opnemen met, Peter Kanne 06 31943707 (I&O Research).

Corona Continu Onderzoek

Hoe gaan Nederlanders om met de coronacrisis? Wilt u weten wat ze voelen, denken of doen? Voor een overzichtelijke investering vragen we het aan een representatieve steekproef. Aanmelden voor onze juli-peiling kan tot en met vrijdag 26 juni.

BWEBPR20

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.