Coronacrisis: kans voor het klimaat?

Ondanks het coronavirus en de verregaande maatregelen om het virus tegen te gaan maken Nederlanders zich zelfs iets meer zorgen over het klimaat dan een maand geleden. Zes op de tien Nederlanders (62%) ervaren de coronacrisis als een moment van bewustwording. De crisis zet hen aan het denken over de samenleving en economie en hoe we die in de toekomst in kunnen richten.
05 april 2020 | Wietse van Engeland & Peter Kanne

Coronacrisis zet Nederlanders aan tot denken over wat echt van waarde is

Zes op de tien Nederlanders (62%) ervaren de coronacrisis als een moment van bewustwording. De crisis zet hen aan het denken over de samenleving en economie en hoe we die in de toekomst in kunnen richten. Tegelijkertijd is de helft pessimistisch over de mate waarin de samenleving en economie na de crisis daadwerkelijk verbeterd zal worden (49%).

Tekst loopt door onder figuur.


Figuur 1 –  In hoeverre bent u het eens of oneens met deze stellingen? (Basis: allen)

Iets meer dan helft: “pas op de plaats”; 43%: “klimaatbeleid niet opschorten”

Er is verdeeldheid over hoe we met de combinatie coronacrisis & klimaat om moeten gaan en waar de prioriteit moet liggen: een klein deel (13%) zegt dat alle aandacht nu naar de bestrijding van het coronavirus moet gaan en het klimaatbeleid moet wachten. Een grotere groep (38%) stelt dat het klimaatbeleid weer aan bod kan komen nadat het coronavirus is bestreden en de economie hersteld is. Daarentegen ziet meer dan een kwart (28%) de coronacrisis als een kans om Nederland duurzamer op te bouwen. Door de opbouw en het herstel van de economie duurzaam in te richten kan het klimaatbeleid verenigd worden met de aanpak van de coronacrisis. Tenslotte is 15 procent van mening dat het klimaatbeleid, zoals elk ander beleid, gewoon uitgevoerd moet worden.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 2 – Hier ziet u vier mogelijke opvattingen over wat er nu moet gebeuren. Wilt u de stelling kiezen die het best uw mening weergeeft? (Basis: allen)

Zorgen over uitstoot toegenomen

Ondanks het coronavirus en de verregaande maatregelen om het virus tegen te gaan maken Nederlanders zich zelfs iets meer zorgen over het klimaat dan een maand geleden (van 65% in februari naar 71% eind maart).

Nederlanders willen niet minder doen tegen klimaatverandering

Vrijdagmiddag 27 maart maakte het kabinet bekend, vanwege de coronacrisis, voorlopig niet met nieuwe maatregelen te komen om de CO2-uitstoot te verminderen.

Nederlanders willen niet dat het kabinet minder gaat doen dan het kabinet Rutte tot nu toe (voor de coronacrisis) aan plannen bekend heeft gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Dit onderzoek liep van donderdagavond tot maandagochtend. Op vrijdagmiddag was de helft van de vragenlijsten ingevuld. In het onderzoek hebben we mensen niet kunnen vragen of ze dit bericht gehoord of gelezen hebben, maar we zien wel dat de zorgen en de steun voor maatregelen toenemen op zaterdag en zondag.  

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 3 – Vindt u dat het kabinet-Rutte meer, minder of ongeveer evenveel moet doen om de uitstoot van broeikasgassen (onder andere CO2 ) te verminderen? (In vergelijking met wat het kabinet-Rutte tot nu toe bekend heeft gemaakt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen) (Basis: allen)

Liever MKB dan grote bedrijven als KLM en Schiphol steunen

Om de economie te redden, moet de overheid zich volgens driekwart (78 procent) van de bevolking in eerste instantie richten op het steunen van MKB-bedrijven. Bijna de helft van de bevolking (47 procent) vindt wel dat luchtvaartmaatschappijen en Schiphol verplicht moeten verduurzamen om voor eventuele steun in aanmerking te komen.

Verantwoording

I&O Research voerde van 26 tot 30 maart 2020 een onderzoek uit onder 2.342 Nederlanders. Vragen over de coronacrisis en het klimaat zijn op verzoek van Milieudefensie gesteld. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research) duidelijk wordt vermeld.

Het volledige rapport

Download het uitgebreide rapport als PDF via de link bovenaan dit bericht.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.