Onderzoek tijdens de coronacrisis: wat er nog wèl kan

Hoe geeft u tijdens de coronacrisis vorm aan besluitvorming rondom beleid of strategie? Stelt u uw (kwalitatieve) onderzoek uit of zoekt u naar een alternatief? We helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.
07 april 2020 | Mireille Koomen & Peter Kanne | #beeldbellen #bellen #face-to-face #onderzoek #video-interviewen #videobellen

Onderzoek met persoonlijk contact

Als het gaat om onderzoek met persoonlijk contact, zoals face-to-face-onderzoek, focusgroepen en interviews, staan onderzoeken momenteel even stil. Logisch natuurlijk, want dat is nu niet verantwoord. Maar wel erg jammer als u hierdoor besluitvorming rondom beleid of strategie moet uitstellen of met minder volledige informatie vorm moet geven.

We denken dan ook graag met u mee over wat er nog wèl mogelijk is en wanneer een alternatieve aanpak het overwegen waard is. Hieronder enkele mogelijkheden.

Waar kiest u voor? Uw (kwalitatieve) onderzoek uitstellen of zoeken naar een alternatief? We helpen u graag bij het maken van de juiste keuze.

Corona Continu Onderzoek

De coronacrisis maakt alles fluïde. Zaken volgen elkaar zo snel op dat wat de ene week waar lijkt, de volgende week al weer achterhaald kan zijn. Tegelijkertijd is de behoefte aan inzicht groot. Daarom biedt I&O Research u elke maand het corona-multiclientonderzoek.

Meelopen met ons Corona Continu Onderzoek kan al vanaf € 2.400 exclusief BTW. (Dit onderzoek voeren we uit in het I&O Research Panel).

Hiervoor krijgt u vooraf advies van een I&O-onderzoeker over uw vraagpunten, leggen we vijf vragen voor aan een representatieve steekproef van 1.000 Nederlanders en ontvangt u de antwoorden in Excel of SPSS. Zonder extra kosten ontvangt u tevens de vaste vragen en uitsplitsingen naar standaardachtergrondvariabelen (geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017). Rapportage is tegen meerkosten mogelijk.

Aanmelden voor onze eerstvolgende peiling in de eerste week van september kan tot en met vrijdag 28 augustus. Aangezien de lengte van de vragenlijst gelimiteerd is, verzoeken wij u vriendelijk om snel een optie te nemen via Milan Driessen of Peter Kanne. Hebt u nog vragen? Dan zijn zij graag bereid om die eerst te beantwoorden. Download via deze link ons uitgebreide aanbod rondom het Corona Continu Onderzoek (inclusief schema voor de peilingen).

Interviewen met beeld en/of geluid

Bij verdiepend kwalitatief onderzoek interviewen we de respondent het liefst face-to-face. Dit persoonlijke contact zorgt vaak voor de gewenste verbinding en openheid om informatie te willen delen. Interactie is makkelijker, non-verbale signalen zijn goed zichtbaar en we kunnen de context van de respondent meenemen bij de uitkomsten.

In sommige gevallen zijn interviews via beeldbellen een prima alternatief voor het face-to-face afnemen van diepte-interviews. Ook dan zijn de non-verbale signalen zichtbaar en is het mogelijk om een uitnodigende, persoonlijke verbinding te maken. Interviewen op deze manier is bovendien minder tijdrovend. We kunnen respondenten eenvoudig via MS Teams uitnodigen voor een videogesprek met één van onze interviewers. Het enige dat de respondent nodig heeft is een computer met camera en de meeste mensen hebben dat. Kanttekening bij beeldbellen is dat deze methode minder geschikt is bij interviews waarbij veel offline materiaal getoond moet worden. Ook leert de ervaring dat respondenten in een wat kwetsbaardere positie of gesprekken over gevoelige onderwerpen beter zonder beeld, telefonisch kunnen worden benaderd/gevoerd.

Een digitaal groepsgesprek met video conference of onze Online Community

Ook het verzamelen van een groep mensen op locatie, om samen in discussie te gaan over een bepaald onderwerp, is momenteel niet mogelijk. In veel gevallen echter is dergelijke discussie ook waardevol indien deze online plaatsvindt. Met MS Teams beschikken we over een gebruiksvriendelijke tool om respondenten uit te nodigen voor een groepsgesprek online. Respondenten kunnen elkaar horen en zien. Onze moderator zorgt er op gestructureerde wijze voor dat alle respondenten de ruimte krijgen om te reageren en dat iedereen elkaar laat uitpraten.

Daarnaast is onze Online Community zeer geschikt voor een online discussie. Verschil met video conference is dat er niet live in een beperkte tijd met elkaar wordt uitgewisseld, maar dat het gesprek via chat gedurende enkele dagen plaatsvindt. Respondenten loggen op een aantal eigen gekozen momenten in op een platform dat door ons ontwikkeld en gehost wordt. Een moderator plaatst daar een aantal vragen en/of opdrachten die de respondenten eerst individueel beantwoorden. Daarna zien zij de reacties van de andere deelnemers en kunnen zij op elkaar reageren. Foto’s en andere afbeeldingen zijn makkelijk te delen en zo ontstaat vaak een zeer rijk beeld van meningen en ervaringen rondom een vraagstuk. We vertellen u graag meer over de exacte mogelijkheden.

QANDR als gamification tool online

Tekst loopt door onder video.

Bij fysiek kwalitatief onderzoek maakten we al veel gebruik van de interactieve tool QANDR. QANDR is een intuïtieve tool waarmee respondenten op een heel visuele manier met elkaar van gedachten kunnen wisselen. Tijdens de groepsdiscussie komt op een groot centraal scherm een serie van vraagstukken voorbij, en we vragen respondenten om via hun telefoon hierop te reageren. De reacties worden live op het scherm geprojecteerd waardoor een overzicht ontstaat van de verschillende invalshoeken en standpunten die respondenten hebben over een onderwerp. Vervolgens zal op basis van deze visuals een discussie plaatsvinden, waarbij respondenten gevraagd wordt hun standpunt te onderbouwen. Het is een intuïtieve, speelse methodiek die aansluit op de meer gevoelsmatige beleveniswereld van respondenten.

QANDR kunnen we ook gemakkelijk toepassen bij online groepsgesprekken. Op die manier kunnen we ook online vrij gestructureerd aan de slag met groepen, waarbij we afbeeldingen, dilemma’s of prikkelende stellingen kunnen delen.

Online enquêtes in het I&O Research Panel

Als u een representatief, kwantitatief beeld wilt is op dit moment – nog meer dan anders – het I&O Research Panel het perfecte onderzoeksinstrument. Ruim 26.000 Nederlanders willen juist nu heel graag een vragenlijst invullen.

Met ons ISO-gecertificeerde onderzoekspanel bieden we betaalbare betrouwbaarheid. Van landelijk tot regionaal representatief steekproefonderzoek, maar ook voor het benaderen van specifieke doelgroepen.

Het I&O Research Panel heeft een goed track record. Veel gerenommeerde opdrachtgevers – universiteiten, kennisinstituten, ministeries, landelijke media, ngo’s – maken gebruik van ons panel, waarvoor we talloze maatschappelijke studies hebben uitgevoerd. Klik hier voor voorbeelden van actuele onderzoeken uitgevoerd door I&O Research.

We kennen de achtergrond van de panelleden en zorgen ervoor dat respondenten onze vragenlijsten aandachtig blijven invullen. Dat doen we onder meer door ze maatschappelijk relevante en interessante vraagstukken voor te leggen en ze te laten sparen voor cadeaubonnen. De antwoorden checken we op consistentie en volledigheid.

‘Gewoon’ telefonisch onderzoek

Ook ‘gewoon’ telefonisch interviewen kan een goed alternatief zijn. Soms vormt dit zelfs ons eerste advies, bijvoorbeeld wanneer het interview gericht is op het ophalen van feitelijke kennis of wanneer een bezoek aan de persoonlijke leefomgeving van de respondent een minder belangrijke rol speelt.
Respondenten vinden het soms zelfs makkelijker om op deze, wat anoniemere, manier hun persoonlijke situatie of gevoel te delen dan bij een ontmoeting face-to-face. Voor jongeren geldt dit in het algemeen wat meer dan voor ouderen.

We doen telefonisch onderzoek vanuit ons call center, dat is aangepast aan de eisen van de anderhalve-meter-samenleving of onze interviewers bellen vanuit huis.


Lees ook het bericht: continuïteit I&O Research tijdens coronacrisis

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.