Hoe gaat het met uw Wmo- en jeugdhulpcliënten?

Door de corona-maatregelen zijn veel dagbestedingslocaties gesloten en raken mantelzorgers soms overbelast. Wat betekent dat voor uw jeugdhulp en Wmo-ondersteuning?
01 mei 2020 | Roy van der Hoeve | #beeldbellen #cliëntervaringsonderzoek #face-to-face
Hoe gaat het met uw Wmo- en jeugdhulpcliënten?

De coronacrisis heeft effect op ons allemaal en we doen er alles aan om de kwetsbaren in onze samenleving zoveel mogelijk te beschermen. Maar wat betekent dit eigenlijk voor deze groepen? Redden zij zich wel in deze tijd? Normaliter krijgen veel mensen ondersteuning vanuit de Wmo en de jeugdhulp. De huidige situatie heeft veel impact op deze ondersteuning. Dagbestedingslocaties zijn gesloten, niet-noodzakelijke zorg wordt uitgesteld en er wordt momenteel veel gevraagd van onze mantelzorgers.

Kwetsbare inwoners zijn niet alleen inwoners met een fysieke beperking. Ook mentale ondersteuning is voor sommige mensen heel belangrijk. “Het coronavirus kunnen wij niet stoppen, het eenzaamheidsvirus wel,” zei koning Willem-Alexander in zijn televisietoespraak op 20 maart. Dat leek maar ten dele te lukken. Vooral jongeren voelden zich eenzamer dan voor de coronacrisis, bleek uit de I&O-peiling in maart onder 2.180 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Juist in deze tijd is het belangrijk de kwetsbaren genoeg aandacht te geven en te peilen hoe het met hen gaat, maar ook om in de gaten te houden of de mantelzorgers, de personen die nu zo belangrijk zijn, het nog wel aankunnen.

Ministerie, zorg en non-profit

Binnen het sociaal domein voeren wij onderzoeken uit voor alle lagen van de publieke sector. Zo behoren niet alleen tientallen gemeenten en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tot onze opdrachtgevers, maar voeren wij ook onderzoek uit voor zorginstellingen en non-profitorganisaties.

Cliëntervaringsonderzoeken voor de crisis

Al voordat de crisis begon hadden gemeenten de taak om de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet uit te voeren. Deze drie wetten vormen sinds 2015 het hart van het sociale domein. Gemeenten zijn sindsdien met deze uitdagingen aan de slag gegaan en het is een terrein dat zich constant ontwikkelt. Wij helpen hierbij door gedegen onderzoek uit te voeren waaronder monitoring en benchmarking voor meer dan 100 gemeenten.

Cliëntervaringsonderzoeken tijdens de crisis

Op dit moment voeren we nog veel van deze onderzoeken uit. Toch zien we ook dat sommige gemeenten wat meer terughoudend zijn en dat begrijpen we ook. Er zijn veel vragen. Bijvoorbeeld: “Zitten mensen nu op onderzoek te wachten?” Of: “Wat is het effect van de crisis op de resultaten?”

Toch zijn de onderzoeken die we gedurende de crisis hebben uitgevoerd goed verlopen. We hebben geen negatieve reacties ontvangen van cliënten. We merken aan de respons en reacties dat respondenten juist nu bereid zijn vragen te beantwoorden. Daarnaast laten we cliënten ook weten dat we er begrip voor hebben indien zij niet mee willen doen aan het onderzoek vanwege de crisis.

Ook kwalitatief onderzoek

Naast kwantitatief onderzoek voeren we ook kwalitatief onderzoek uit. Het is op dit moment niet mogelijk om face-to-face-gesprekken te houden, maar er zijn genoeg mogelijkheden om dit op andere manieren vorm te geven. Denk hierbij aan online focusgroepen, interviews door beeldbellen of een telefonisch interview. Cliënten of ouders van cliënten vinden het vaak fijn om hun verhaal te vertellen en te merken dat er echt naar hen wordt geluisterd. Afhankelijk van wat u als gemeente wilt weten kan er in het interview gefocust worden op zowel de ervaringen vóór als de ervaringen tíjdens de crisis. Wij hebben gemerkt dat cliënten de kwaliteit en de waardering van de ondersteuning goed kunnen loskoppelen van de huidige situatie.

Cliënten zijn dus ook in deze tijd bereid om hun ervaringen te delen, misschien wel júist in deze tijd. Als gemeente kunt u hierop inspelen. Heeft u als gemeente nu voldoende zicht op hoe kwetsbare inwoners de crisis ervaren? Weet u wat u kunt doen, nu of straks? Hieronder enkele mogelijkheden:

Wilt u een advies op maat? Neem dan contact op met Rachel Beerepoot of Roy van der Hoeve.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Roy van der Hoeve

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.