Veel Twentse jongeren met mentale problemen

Meer jongeren in Twente hadden eind vorig jaar last van mentale problemen dan voor de coronacrisis. Met de Twentse kinderen tot en met twaalf jaar lijkt het daarentegen op veel punten juist beter te gaan. Zo blijkt uit twee grote onderzoeken van GGD Twente waarvoor I&O Research afgelopen najaar de dataverzameling uitvoerde.
02 juni 2022 | Anne van Bebber & Rosan Nijkamp | #GGD #jeugdzorg #jongeren #monitor #zorg
Veel Twentse jongeren met mentale problemen

In het najaar van 2021 vonden twee grote metingen plaats naar de gezondheid van kinderen en jongeren in Twente. Hieruit bleek dat het niet goed ging met de mentale gezondheid van veel jongeren. Met de Twentse kinderen tot en met twaalf jaar leek het daarentegen op veel punten juist beter te gaan. Dit zijn enkele uitkomsten van de twee onderzoeken waarvoor I&O Research de dataverzameling uitvoerde. Het ging hierbij om de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd en de Kindermonitor van GGD Twente.  

Twentse jongeren tussen de 12 en 16 jaar zaten in de periode van het onderzoek minder goed in hun vel dan in de periode voor de coronacrisis. Volgens het onderzoek van GGD Twente is het aantal jongeren dat risico loopt op psychosociale problemen gestegen. Dit kunnen problemen zijn zoals zenuwachtigheid, angstig zijn of depressieve gevoelens hebben. Maar ook gedragsproblemen zoals driftbuien of ernstig opstandig gedrag. Uit het onderzoek kwam ook naar voren dat één op de vijf jongeren in 2021 serieuze suïcidale gedachten had. Deze cijfers liggen in lijn met het landelijke onderzoek van onder andere het RIVM en GGD GHOR. GGD Twente geeft aan dat extra aandacht voor psychosociale gezondheid van jongeren hard nodig is.

Het goede nieuws (op basis van dit onderzoek) is dat het met de Twentse kinderen tot 12 jaar juist beter gaat. Ruim negen op de tien kinderen in Twente zaten lekker in hun vel en 97 procent van de ouders gaf aan dat hun kind vaak tot zeer vaak gelukkig is. Ook werden kinderen ten opzichte van 2017 minder gepest en speelden ze vaker buiten. Qua voeding lijken kinderen er ook gezondere gewoontes op na te houden. Kinderen dronken minder vaak zoete drankjes en juist vaker water of thee zonder suiker.

Verantwoording

Aan de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd deden in september en oktober bijna 8.000 jongeren mee door op hun school een vragenlijst in te vullen. Het ging hierbij om tweede en vierde klassen van het voortgezet onderwijs. Bij de Kindermonitor nodigde I&O Research 21.500 ouders uit om mee te doen aan het onderzoek. Ruim 11.000 ouders van kinderen tot en met 12 jaar vulden in oktober en november vervolgens een online vragenlijst in over de gezondheid en leefstijl van hun kind. In september en oktober waren er weinig coronamaatregelen van kracht. In november werden weer meer coronamaatregelen ingevoerd zoals een gedeeltelijke lockdown.

 

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Anne van Bebber

Onderzoeker

afbeelding

Rosan Nijkamp

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.