Vaccinatiebereidheid stabiel: driekwart wil zich laten vaccineren

Een op drie volwassen Nederlanders is (deels) gevaccineerd. De vaccinatiebereidheid blijft stabiel, maar we zien dat de vaccinatiebereidheid onder Nederlanders met een niet-westerse achtergrond vooralsnog achterblijft. I&O Research voerde dit onderzoek uit in opdracht van de NOS.
05 mei 2021 | Peter Kanne & Milan Driessen | #corona #coronacrisis #coronamaatregelen #gezondheid #inentingen #vaccinatie #zorg

Derde van alle volwassen Nederlanders gevaccineerd

Van alle volwassen Nederlanders is nu een derde (minstens 1x) gevaccineerd, nog eens 8 procent zegt een afspraak te hebben. Driekwart van de 65-plussers is gevaccineerd, 20 procent heeft een afspraak kunnen maken. Onder de lagere leeftijdsgroepen geldt dat voor een minderheid.
In april gaf 16 procent aan gevaccineerd te zijn.

Helft ervaart (lichte) klachten na vaccinatie

Van de Nederlanders die al gevaccineerd zijn, heeft de helft daar enige last van gehad, zoals enkele dagen grieperigheid, hoofdpijn, koorts, gammel of lamlendig voelen of spierpijn. In de meeste gevallen waren dit lichte klachten (40%), maar sommigen hadden hier veel last van (7%).

Vaccinatiebereidheid stabiel: driekwart wil zich laten vaccineren

Van degenen die nog niet gevaccineerd zijn is circa driekwart van plan zich te laten vaccineren. De helft zegt dat zeker te willen doen. Hiermee is de vaccinatiebereidheid stabiel gebleven sinds onze laatste meting in april.
In eerder onderzoek lieten we zien dat het verschil tussen februari en april te verklaren is door de toename van het aantal vaccinaties.

Vaccinatiebereidheid laag onder niet-westerse migranten

De vaccinatiebereidheid onder Nederlanders met een migratieachtergrond ligt lager ligt dan het gemiddelde. Bovendien hebben zij zich tot nu toe beduidend minder vaak laten vaccineren.
Dit geldt in beide gevallen voor zowel Nederlanders met een Marokkaanse en Turkse achtergrond als Nederlander met een Surinaamse of Caribische achtergrond.
Hierbij geldt de disclaimer dat de steekproef van Nederlanders met een migratieachtergrond relatief klein is (n=211) en uitkomsten dus met een ruimere onnauwkeurigheidsmarge gelezen moeten worden. Toch durven we deze verschillen wel te rapporteren, aangezien we dit patroon ook in eerdere onderzoeken zagen (met ongeveer even grote steekproeven, maar andere respondenten).  

Relatief vaak weten Nederlanders met een migratieachtergrond nog niet of ze zich willen laten vaccineren. Mocht echter iedereen die zegt dit zeker of waarschijnlijk van plan te zijn het ook gaan doen, dan kan het verschil nog enigszins goed gemaakt worden (en zal uiteindelijk de helft tot 60 procent van de niet-westerse migranten zijn gevaccineerd).

De redenen om zich niet te laten vaccineren verschillen weinig tussen autochtone en Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Nederlanders met een niet-westerse achtergrond noemen minder vaak dat ze twijfels hebben over de werking en geven überhaupt minder redenen op voor het niet willen vaccineren.

AstraZeneca blijft minst populaire vaccin: bijna de helft wil het niet

De helft van de niet-gevaccineerde Nederlanders (47%) zou met AstraZeneca gevaccineerd willen worden. Dat is de laagste score voor alle merken vaccins waar in Nederland mee wordt geprikt. Vier op de tien niet-gevaccineerden willen niet met AstraZeneca gevaccineerd worden: liefst 30 procent wil dat zeker niet.

Het vaccin van BioNtech/Pfizer is het populairst: 80 procent zou dat zeker (61%) of waarschijnlijk (18%) doen.
Ruim zeven op de tien willen het vaccin van Moderna wel ontvangen en ongeveer twee derde wil wel met het Janssen-vaccin gevaccineerd worden.
De vaccinatiebereidheid voor de vier vaccins is sinds vorige maand nagenoeg ongewijzigd gebleven.

Animo voor zelf kunnen kiezen voor vaccin

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat mensen die zich laten vaccineren zelf moeten kunnen kiezen met welk vaccin ze zich laten vaccineren (56%).
Nederlanders zijn daarnaast optimistisch over het snel weer kunnen oppakken van het normale leven door het vaccin.

Nederlanders zijn per saldo ontevreden over uitvoering vaccinatiebeleid

Nederlanders zijn kritisch op de manier waarop het vaccineren in Nederland georganiseerd is en wordt uitgevoerd. De helft vindt de uitvoering niet zo goed (29%) of slecht (23%); bijna een op de vijf (18%) geeft het een goed of uitstekend. Dit beeld is ongewijzigd sinds februari.
De Nederlanders die al gevaccineerd zijn, zijn nog best tevreden over de manier waarop zij zelf  geïnformeerd worden over hun vaccinatie.
De kritiek van degenen die als niet zo goed of slecht beoordelen richt zich met name op het -achterblijvende- tempo, de onduidelijkheid en gebrekkige organisatie.

“In feite vind ik het zo slecht nog niet, maar als je hoort wat er allemaal fout gaat en anders had gekund vind ik dat het niet optimaal geregeld  is. Voor mij persoonlijk was het goed geregeld, geen probleem.”

“Ik ben 77 en vanuit mijn perspectief is alles redelijk georganiseerd, maar ik heb geen idee hoe het zou zijn als ik 42 zou zijn.”

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdag 30 april tot maandag 3 mei 2021.
Er werkten in totaal 2.080 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. Het grootste deel hiervan (1.919) is afkomstig uit het I&O Research Panel en 161 respondenten vulden de vragenlijst in via het panel van PanelClix.

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Het gehele rapport

Dowload hier het gehele rapport (in pdf).

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Milan Driessen

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.