Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

Deze week start de GGD Gezondheidsmonitor 2022. Met dit vragenlijstonderzoek meet I&O Research in opdracht van de regionale GGD’en en GGD GHOR Nederland de impact van corona op de mentale en fysieke gezondheid van volwassenen en ouderen in Nederland. Een geselecteerde groep ontvangt met de post een uitnodiging om de vragenlijst online of op papier in te vullen. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid om de gezondheid van volwassenen en ouderen een boost te geven.
06 september 2022 | Gerben Huijgen & Michael Brandt | #corona #coronacrisis #gezondheidsmonitor #zorg
Start landelijk onderzoek naar impact corona op gezondheid volwassenen en ouderen

De coronapandemie heeft impact op iedereen. Ook voor volwassenen en ouderen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van volwassenen en ouderen in kaart. Dit doen zij met een landelijk vragenlijstonderzoek: de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022.

De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 is een landelijk vragenlijstonderzoek dat dit jaar voor het eerst wordt uitgevoerd in het kader van de coronapandemie. Het is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van volwassenen en ouderen vanaf 18 jaar die in Nederland wonen. De resultaten vormen voor onder meer gemeenten de basis voor gezondheidsbeleid.

Deelname aan de monitor

Van 6 september tot en met 24 november 2022 krijgen volwassenen en ouderen door heel Nederland de kans om de vragenlijst online of op papier in te vullen. De doelgroep ontvangt per post een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Inclusieve dataverzameling

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen is er een papieren vragenlijst beschikbaar, is er online een Engelstalige versie van de vragenlijst en is deze ook geschikt voor deelnemers met een visuele beperking. We bieden telefonisch hulp bij het invullen en er vindt een face-to-face motivatieronde plaats bij moeilijk bereikbare groepen.

Van onderzoeksresultaten naar beleid

Door het invullen van de vragenlijst helpen volwassenen en ouderen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. Deelnemers geven informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun volwassen en oudere inwoners.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van volwassenen en ouderen een boost te geven

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn medio 2023 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn, de leefstijl en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk-, regionaal- en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 een boost aan de gezondheid en het welzijn van volwassenen en ouderen in Nederland.

Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 uit in het kader van het ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek werken de regionale GGD’en samen met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Netwerk GOR (gezondheidsonderzoek bij rampen). Netwerk GOR is een samenwerking van het RIVM, GGD GHOR Nederland, het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij volwassenen en ouderen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona Gezondheidsmonitor Volwassenen & Ouderen 2022 is een extra meting. Meer informatie over de Gezondheidsmonitors vindt u op www.monitorgezondheid.nl.

Andere doelgroepspecifieke Gezondheidsmonitors

Deze monitor Volwassenen en Ouderen is niet de eerste monitor die als gevolg van de coronapandemie extra wordt uitgevoerd. Eind 2021 was er een extra editie van de Jeugdmonitor (2e en 4e klassers van het voortgezet onderwijs) en dit voorjaar vindt de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen plaats. Ook bij deze monitors was I&O Research betrokken als dataverzamelaar.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Gerben Huijgen

Algemeen directeur

afbeelding

Michael Brandt

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.