Onderzoek naar impact van corona op gezondheid jongvolwassenen

De coronapandemie heeft impact gehad op iedereen. Ook voor jongvolwassenen heeft deze periode fysieke en mentale gevolgen. De GGD’en brengen daarom de impact van corona op de gezondheid, leefstijl en het welzijn van jongvolwassenen in kaart. Dit doen zij door middel van een landelijk online vragenlijstonderzoek. Het gaat om een eerste meting van de Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen: de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022. I&O Research en SocialMediaMen voeren de dataverzameling voor dit onderzoek uit.
17 mei 2022 | Anne van Bebber & Robbert Zandvliet | #corona #gezondheidsmonitor #GGD
Onderzoek naar impact van corona op gezondheid jongvolwassenen

De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een landelijk online vragenlijstonderzoek dat dit jaar voor het eerst wordt uitgevoerd in het kader van de coronapandemie. Het is een grootschalig onderzoek naar de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongvolwassenen in de leeftijd van 16 tot en met 25 jaar die in Nederland wonen.

Verloop van de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

Van 21 april tot en met 31 augustus 2022 hebben jongvolwassenen door heel Nederland de kans om de online vragenlijst in te vullen. In samenwerking met SocialMediaMen heeft I&O Research een online campagne opgezet. De doelgroep wordt bereikt via voor jongvolwassenen aantrekkelijke advertenties op verschillende sociale media. Tijdens de social mediacampagne worden alle gemeenten in Nederland getarget. Vervolgens worden jongvolwassenen in gemeenten waar de respons achterblijft benaderd door veldwerkers van I&O Research. Om een representatief resultaat te behalen, wordt in zowel de social mediacampagne als via de inzet van offline middelen bijgestuurd. Basis daarvoor zijn de populatiecijfers per gemeente naar leeftijd en geslacht. In de vragenlijst komen verschillende onderwerpen aan bod, waaronder gezondheid en welzijn, leefstijl, corona, sociale omgeving en ingrijpende gebeurtenissen. Deelnemers die meer willen weten over hun gezondheid of vragen hebben, worden aan het eind van de vragenlijst doorverwezen naar websites met goede en betrouwbare informatie.

Deelname aan de monitor

Door het invullen van de vragenlijst helpen jongvolwassenen zichzelf en leeftijdsgenoten in de regio. Deelnemers geven informatie die voor gemeenten van belang is voor het maken van beleid en het ondernemen van actie voor hun jongvolwassen inwoners. Deelname aan het onderzoek is vrijwillig en de antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en verwerkt. Jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar) kunnen deelnemen via www.pandemening.nl.

Alle GGD’en doen mee om de gezondheid van jongvolwassenen een boost te geven

Alle GGD’en in Nederland doen mee aan de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 en vragen deze op gelijke wijze en in dezelfde periode uit. De resultaten van dit vragenlijstonderzoek zijn begin 2023 beschikbaar en geven een overzicht van de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van jongeren en de impact van corona. Omdat alle GGD’en meedoen, ontstaan resultaten op landelijk, regionaal en gemeenteniveau. Dit maakt het mogelijk om resultaten te vergelijken. Mede op basis van deze resultaten ontwikkelen het Rijk en de gemeenten landelijk en lokaal gezondheidsbeleid. Zo geeft de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 een boost aan de gezondheid en het welzijn van jongvolwassenen.

Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022

De GGD’en voeren de Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 uit in het kader van het
ZonMw-programma COVID-19. In dit onderzoek wordt samengewerkt met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), het Nivel en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. Het onderzoek is bedoeld om de fysieke en mentale gezondheidseffecten bij jongvolwassenen als gevolg van de coronacrisis inzichtelijk te maken. De Corona Gezondheidsmonitor Jongvolwassenen 2022 is een extra meting.

Meer informatie vindt u hier.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Anne van Bebber

Onderzoeker

afbeelding

Robbert Zandvliet

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.