Weerwaarschuwingen KNMI krijgen ruime voldoende

Sinds 2022 voert I&O Research flitspeilingen uit voor het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Bij de meeste weerwaarschuwingen met code oranje of code rood vraagt I&O Research aan 1.000 Nederlanders of ze over de waarschuwing gehoord hebben, wat ze daarvan vonden, wat ze met de informatie hebben gedaan en wat voor gevolgen ze van het weer hebben ondervonden. Door kort op het moment van afgifte van de weerwaarschuwing te peilen, halen we een betrouwbaar beeld op dat niet is vertekend door het geheugen.
13 februari 2024 | Melle Conradie & Door van der Vegt | #economie

Alle onderzochte weerwaarschuwingen krijgen gemiddeld een ruime voldoende. De best gewaardeerde waarschuwing was de waarschuwing voor code rood voor storm Poly. Gemiddeld kreeg deze waarschuwing een 8,1. De waarschuwing voor zware onweersbuien op 20 juni 2023 werd met een 7,0 gemiddeld het laagst gewaardeerd.

Hieronder ziet u de weerswaarschuwing van het KNMI op de KNMI-website. Welk rapportcijfer geeft u deze weerwaarschuwing?

Type weer en nauwkeurigheid waarschuwingsgebied belangrijk voor waardering

Voor de waardering van de weerwaarschuwing maakt het uit of men het nut ziet van de weerwaarschuwing. Dat het KNMI wettelijk verplicht is om codes per provincie af te geven en het noodweer -met name onweer – soms erg lokaal is en de weerwaarschuwing daarom in de ogen van sommige Nederlanders niet altijd accuraat is, weegt mee in de waardering.
Dit komt ook tot uiting in de stelling ‘ik zou preciezer willen weten waar in mijn provincie gevaarlijk weer gaat optreden’ die in elke flitspeiling wordt voorgelegd. Bij storm Poly gaf 42 procent aan dat men een exactere locatie van gevaarlijk weer zou willen weten, bij de minder gewaardeerde weerwaarschuwing van 20 juni 2023 was dit 55 procent.
Verder blijkt dat men de weerwaarschuwing beter waardeert als men heeft gezien dat het daadwerkelijk om gevaarlijk weer ging en daar zelf gevolgen van ervaart.
Zo ondervond bij de code van 20 juni (waardering 7,0, laagste van alle metingen) zeven procent schade of hinder van het noodweer. Bij storm Poly van 5 juli (waardering 8,1) was dit met 32 procent aanmerkelijk meer.

Meerderheid vindt afgegeven codes passend, waarschuwingen bij onweersbuien volgens 1 op 5 overdreven

Alle gepeilde weerwaarschuwingen zijn volgens een (ruime) meerderheid passend voor het weer waarvoor ze werden afgegeven. Wel verschilt dit erg per weerwaarschuwing. Vooral bij zware onweersbuien geeft minstens een vijfde aan dat de weerwaarschuwing overdreven was. De waarschuwing voor de onweersbuien van 20 juni 2023 vonden nog meer mensen (39%) overdreven. Een mogelijke verklaring is dat de overlast van deze onweersbuien erg lokaal was en niet iedereen in het waarschuwingsgebied er last van had. Verschillende mensen noemen dit als reden waarom ze de weerwaarschuwing overdreven vonden. Ook de waarschuwing voor gladheid van 2 december 2023 was volgens een relatief grote groep (35%) overdreven. Men noemt onder meer dat het erg lokaal was en dat ‘het allemaal erg meeviel’.

Gezien het weer werd op [datum] een weerwaarschuwing afgegeven met code [kleur]. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat…

Waarschuwingen meestal op juiste moment afgegeven

De meeste mensen die zich konden herinneren wanneer de waarschuwing werd afgegeven (83% tot 98% per meting), waren tevreden over het moment van afgifte. Een klein deel (0% tot 6%) vindt het waarschuwingsmoment te vroeg. Een vergelijkbaar percentage had liever eerder gewaarschuwd willen worden. Een uitzondering is storm Poly: 29 procent vond dat de waarschuwing te laat werd afgegeven.

Werd de waarschuwing volgens u te vroeg, te laat of op het goede moment aangekondigd?

Onderzoeksverantwoording

Op verzoek van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI) voert I&O Research flitspeilingen bij weerwaarschuwingen uit. Binnen een dag na afgifte van de weerwaarschuwing bevraagt I&O Research ten minste 1.000 Nederlanders uit het gebied waar de weerwaarschuwing is afgegeven over het noodweer en de waarschuwing. De deelnemers zijn afkomstig uit het I&O Research Panel. De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau. Daarmee zijn de resultaten representatief voor deze kenmerken.

Rapportages

Bij elke peiling levert I&O Research een factsheet op met uitgebreidere resultaten dan in dit artikel staan. De factsheets vindt u op de KNMI-website:

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Melle Conradie

Senior onderzoeker

afbeelding

Door van der Vegt

Dataspecialist

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.