Zelf verduurzamen? Tijd, kosten en complexiteit doorslaggevend

Kosten besparen, comfort verhogen en het klimaat beschermen: dat zijn de belangrijkste redenen waarom doe-het-zelvers hun woning verduurzamen. Ipsos I&O onderzocht, in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de behoeften en uitdagingen van klussers. Zestien doe-het-zelvers deelden in diepte-interviews hun ervaringen met het al dan niet verduurzamen van hun woning.
28 mei 2024 | Maartje van Will & Muriël Kok
Zelf verduurzamen? Tijd, kosten en complexiteit doorslaggevend

Diepte-interviews bieden inzicht in behoeften doe-het-zelvers

Ipsos I&O sprak zestien doe-het-zelvers over het traject dat ze hebben doorlopen om wel of niet zelf hun woning te verduurzamen. Diepte-interviews gaven de klussers de ruimte om uit te leggen waarom ze willen verduurzamen, hoe dit proces eruit ziet en waar ze tegenaan lopen. Hierdoor verkreeg Ipsos I&O inzicht in wat de belangrijkste factoren zijn voor mensen om een klus wel of niet zelf uit te voeren en hoe ze gesteund kunnen worden in dit proces. Met de resultaten van dit onderzoek wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), doe-het-zelvers op verschillende manieren van passende ondersteuning voorzien, zoals de optimalisering van verbeterjehuis.nl.

Doe-het-zelvers willen verduurzamen vanwege kostenbesparing, comfort en klimaatzorgen

De belangrijkste motivaties voor klussers om isolatiemaatregelen uit te voeren, zijn kosten besparen op de energierekening, comfort en klimaatzorgen. De motivaties om een klus zelf uit te voeren, zijn kosten besparen op de inhuur van een bedrijf en een gevoel van trots door het doe-het-zelven.

Complexiteit, tijd en kosten zijn de belangrijkste overwegingen voor doe-het-zelf aanpak

Klussers gaven aan een afweging te maken complexiteit, kosten en tijd om een klus wel of niet zelf uit te voeren. De waarden die een klusser hangt aan de complexiteit en de kosten en de tijd die in een isolatiemaatregel gaan zitten, zijn persoonsafhankelijk. Factoren die hier invloed op hebben zijn de gepercipieerde grenzen van het eigen vermogen en/of van de sociale omgeving en het inkomen van de klusser. We onderscheiden groepen klussers die verschillende afwegingen maken: (1) ervaren klussers, (2) minder ervaren klussers met ervaren klussers in hun sociale netwerk en (3) minder ervaren klussers zonder ervaren klussers in hun netwerk die ze willen of kunnen vragen voor hulp. Minder ervaren klussers hebben meer behoefte aan een overzichtelijke website met informatie over de uitvoer van klussers dan ervaren klussers.

Informatie over uitvoer klus is voor alle klussers belangrijk maar voor niemand een struikelblok

Alle klussers hebben behoefte aan informatie over de uitvoer van de klus, het liefst zo specifiek mogelijk van toepassing op hun eigen situatie. Daarnaast vinden klussers het vooral belangrijk dat informatie over producten onafhankelijk en niet commercieel is. Minder ervaren klussers gaven aan moeite te hebben met het vinden van de juiste informatie, maar door de grote bron aan online informatie en hulp uit hun sociale netwerk komen ze hier uiteindelijk wel uit. Geen van de klussers gaf aan af te zien van de klus door een gebrek aan informatie.

Expertise, specifieke informatie en bevestiging belangrijke succesfactoren ontwikkeling tools

Een aantal factoren lijken het potentiële succes van tools voor doe-het-zelvers te verklaren. Ten eerste is het belangrijk dat de tool expertise naar voren brengt. Verder zien doe-het-zelvers graag dat de tool informatie aanbiedt die zo specifiek mogelijk op hun eigen situatie van toepassing is. Daarnaast vinden klussers het prettig als de tool bevestiging kan geven dat ze op het juiste pad zitten. Over het algemeen geldt dat het belangrijk is dat een tool geen informatie aanbiedt die ergens anders al in een andere vorm terug te vinden is, in plaats daarvan moet de tool op één van de boven genoemde punten meerwaarde bieden.

Link

De publicatie leest u hier.

Onderzoeksverantwoording

Ipsos I&O voerde dit kwalitatieve onderzoek uit in maart 2024 in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zestien respondenten, geworven via het panel van selectiebureau Bureau Fris, namen deel aan diepte- interviews. De gesprekken zijn afgenomen door een moderator van Ipsos I&O aan de hand van een semigestructureerde gespreksleidraad. Getoonde stimuli, zoals de website verbeterjehuis.nl, zijn aangeleverd door BZK.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Maartje van Will

Onderzoeker

afbeelding

Muriël Kok

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.