Ondernemers positiever over economie maar kritisch op ondernemersklimaat

Het perspectief op de Nederlandse economie is verbeterd sinds de vorige Ondernemerspanel-peiling (oktober 2023): de helft van de Nederlandse ondernemers vindt dat het op dit moment (zeer) goed gaat met de Nederlandse economie en driekwart denkt dat de economie de komende twaalf maanden verbetert of gelijk blijft. Tegelijkertijd vindt ruim de helft van de ondernemers dat het ondernemersklimaat in Nederland de afgelopen vijf jaar is verslechterd. Dit blijkt uit een representatieve peiling in het I&O Ondernemerspanel onder 1.506 ondernemers.
23 april 2024 | Bram Doms & Door van der Vegt

Stijgende lijn in perspectief op economie

In het I&O Ondernemerspanel is voor de negende achtereenvolgende keer een peiling uitgezet over de
stand van en het perspectief op de economie. De uitkomsten van maart 2024 geven een positiever beeld
dan in de laatste peiling van oktober 2023. De helft van de ondernemers (49%) geeft aan dat het (zeer)
goed gaat met de Nederlandse economie, dertien procent vindt dat het op dit moment (zeer) slecht gaat.

Figuur 1. Hoe staat de Nederlandse economie er volgens u momenteel voor? Ontwikkeling van mei 2021 tot maart 2024

Een kwart van de ondernemers denkt dat de economie verbetert de komende twaalf maanden (figuur 2). Eveneens een kwart denkt dat de economie juist verslechtert. In oktober 2023 verwachtten nog vier op de tien (38%) dat de economie zou verslechteren.

Figuur 2. Hoe verwacht u dat de Nederlandse economie zich in de komende 12 maanden gaat ontwikkelen?

Krappe voldoende voor het ondernemersklimaat

De helft van de ondernemers geeft – op een schaal van 1 tot 10- het huidige ondernemersklimaat in
Nederland een 6 of een 7. Gemiddeld krijgt het ondernemersklimaat een 6,2. Zzp’ers geven het
ondernemersklimaat gemiddeld een 6,4, terwijl ondernemers met personeel het ondernemersklimaat
gemiddeld een 5,7 geven.

De helft van de ondernemers (56%) vindt desgevraagd dat het ondernemersklimaat in Nederland de
afgelopen vijf jaar is verslechterd. Dit laatste idee speelt duidelijk vaker bij ondernemers met twee of
meer medewerkers dan bij zzp’ers.

Eén op tien ondernemers wil Nederland verlaten

Ondanks de ervaren verslechtering van het ondernemersklimaat, ziet twee derde van de ondernemers
voor zijn of haar bedrijf toekomst in Nederland en vinden vier op de tien ondernemers Nederland een
aantrekkelijk land om in te ondernemen. Een tiende ziet juist geen toekomst in Nederland en overweegt
om met (een deel van) het bedrijf uit Nederland te vertrekken. Dit zijn duidelijk vaker ondernemers met
personeel dan zzp’ers. En over het algemeen ondernemers die de huidige staat van de economie als
(zeer) slecht beoordelen. Er zijn geen duidelijke verschillen tussen sectoren.

Download

Download hier het volledige rapport.
Bekijk hier trends door de jaren heen.

Verantwoording

Het I&O Ondernemerspanel (4.540 leden) brengt de wensen en ervaringen van ondernemers op voor hen
relevante thema’s in beeld. De eerste meting is uitgezet in mei 2021 en sindsdien vinden er periodiek
peilingen plaats, waarvan deze peiling de negende is. Het onderzoek vond plaats van 6 t/m 17 maart 2024.
In totaal vulden 1.506 ondernemers de vragenlijst in. De onderzoeksresultaten zijn gewogen naar het
aantal werkzame personen en de bedrijfssector. Hiermee corrigeren we eventuele onder- en
oververtegenwoordiging van bepaalde groepen en daarmee zijn de uitkomsten representatief voor alle
ondernemers in Nederland als het gaat om sector en grootteklasse. Ipsos I&O voerde dit onderzoek uit op eigen initiatief.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Bram Doms

Dataspecialist

afbeelding

Door van der Vegt

Dataspecialist

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.