Meerderheid wil ook 12-17-jarigen laten vaccineren, maar ouders twijfelen

Er is draagvlak voor het vaccineren van 12-17-jarigen, maar onder de ouders van deze kinderen is er twijfel of ze dit daadwerkelijk gaan doen. Van de volwassenen heeft nu ruim de helft minimaal 1 prik gehad en is de prognose dat uiteindelijk 80 tot 90 procent gevaccineerd zal zijn.

Zes op tien Nederlanders: ook 12 tot 17-jarigen vaccineren

De meeste Nederlanders vinden dat ook minderjarigen gevaccineerd moeten worden (74% zegt ja tegen minimaal één leeftijdscategorie). Maar dit geldt vooral voor de oudere kinderen: zes op tien vinden dat kinderen van 12 tot 16 jaar en jongeren van 16 of 17 jaar (beide 59%) gevaccineerd moeten worden. Voor het vaccineren van kinderen onder de 12 jaar voelt maar een minderheid.
Opvallend is dat mensen die zelf geen thuiswonende kinderen hebben vaker voorstander zijn van het vaccineren van kinderen dan ouders van kinderen.

Ouders onzeker over vaccineren kinderen onder 16 jaar

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft het vaccin van Pfizer goedgekeurd voor kinderen vanaf 12 jaar. We vroegen ouders met thuiswonende kinderen of zij hun kind met het Pfizer-vaccin zouden laten vaccineren. Ouders van 12-15 jarigen en jongeren (16-17 jaar) zouden hun kind overwegend wél laten vaccineren. Naarmate de leeftijd van de kinderen afneemt, neemt de vaccinatiebereidheid af en de onzekerheid toe. 

Waarom niet?
Ouders die hun kinderen niet laten vaccineren, wijzen erop dat kinderen minder risico lopen om (ernstig) ziek te worden van Covid-19 dan volwassenen. Verder maken ze zich zorgen over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin voor kinderen, vooral op langere termijn. Volgens hen is hierover nog te weinig bekend. Ook het feit dat kinderen een relatief beperkte rol spelen in de verspreiding van het coronavirus speelt mee in de overwegingen van deze ouders om hun kind niet te laten vaccineren.

Waarom wel?
Ouders die hun kind wel zouden laten vaccineren, doen dit als dit geadviseerd wordt door de overheid. Ook is het voor een aantal van hen belangrijk dat hun kinderen een bijdrage leveren aan het opbouwen van groepsimmuniteit. Oudere kinderen kunnen door het vaccin weer hun leven oppakken en veilig met anderen (familie, vrienden, klasgenoten) omgaan.

Ruim helft volwassenen nu gevaccineerd; vaccinatiebereidheid stabiel

In totaal heeft ruim de helft van de volwassen Nederlanders nu een vaccin gekregen (55%), nog eens 11 procent heeft hier een afspraak voor gemaakt (11%). Twee derde is dus min of meer ‘binnen’.
Van degenen die gevaccineerd zijn, kreeg 40 procent (22% van allen) al twee prikken, 60 procent kreeg er één.

Prognose: 80 à 90 procent straks gevaccineerd

Van de overige Nederlanders is een op de vijf van plan zich zeker (14%) of waarschijnlijk (5%) te laten vaccineren. Het aandeel dat zich ‘zeker niet’ niet laat vaccineren, staat nu op 6 procent, 4 procent zegt ‘waarschijnlijk niet’. Samen dus 10 procent. Dit is de afgelopen maanden redelijk stabiel. Het aandeel ‘weet ik niet’ staat nu met 4 procent op het laagste punt. De verwachting is dat beide percentages niet veel verder zullen dalen.

Hiermee zou de uiteindelijke vaccinatiegraad naar verwachting uitkomen op 86 procent (ruim genomen: tussen de 80 en 90 procent). Dit komt overeen met de schatting van het RIVM (84%)[1].

Onder niet-westerse Nederlanders blijft de vaccinatiegraad achter

De vaccinatiegraad onder Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond blijft achter bij het landelijk gemiddelde. Een kwart van de niet-westerse Nederlanders is nu gevaccineerd, tegen ruim de helft van alle Nederlanders. Ruim vier op de tien laten zich (waarschijnlijk) vaccineren. Bij elkaar dus ruim twee derde van de niet-westerse Nederlanders.

Waardering voor uitvoering vaccinatiebeleid gegroeid

In de afgelopen maand is de waardering voor de uitvoering van het vaccinatiebeleid flink gegroeid. Vier op de tien Nederlanders (41%) vinden de uitvoering goed tot uitstekend. Dit is een verdubbeling ten opzichte van mei, toen nog slechts 18 procent het goed vond. De groep ontevreden Nederlanders is in dezelfde periode gedaald van 52 naar 29 procent.

Covid-reiscertificaat overwegend positief ontvangen, maar…

Vanaf 1 juli wordt het reizen binnen de EU mogelijk met het covid-reiscertificaat. Ruim zes op de tien Nederlanders (63%) vinden het covid-reiscertificaat een (zeer) goed initiatief. Eén op tien vindt het niet zo’n goed initiatief (9%), 13 procent vindt het zelfs slecht. Degenen die al gevaccineerd zijn, zijn duidelijk meer te spreken (76%) over deze mogelijkheid dan Nederlanders die nog niet gevaccineerd zijn (41%). Ruim de helft (53%) denkt (zeker of waarschijnlijk) gebruik te gaan maken van het Europese covid-reiscertificaat.

… een derde vindt reiscertificaat discriminerend

Twee op de drie Nederlanders onderschrijft de stelling dat het covid-reiscertificaat hun de vrijheid geeft om weer te reizen. Een derde is van mening dat de reispas ten koste gaat van de privacy van gebruikers, ruim vier op de tien zien deze risico’s niet of mindere mate. Eveneens een derde vindt het reiscertificaat discriminerend voor de mensen die zich niet willen laten vaccineren. Vooral mensen die (nog) niet gevaccineerd zijn, zien hierin een vorm van discriminatie (58% eens, 28% oneens).

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdag 4 juni tot maandag 7 juni 2021.
Er werkten in totaal 2.004 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek.
Het grootste deel hiervan (n=1.850) is afkomstig uit het I&O Research Panel en 154 respondenten vulden de vragenlijst in via het panel van PanelClix. De vragen over het covid-reiscertificaat zijn aan random de helft van de steekproef gesteld (n=1.073).

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Het volledige rapport

Download hier het volledige rapport.


[1] Het RIVM berekent het percentage van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder dat zelf een prik wil hebben of al heeft gehad. De vaccinatiebereidheid is gebaseerd op een enquête die is afgenomen tussen dinsdag 11 mei en maandag 17 mei. Bron: https://coronadashboard.rijksoverheid.nl/landelijk/vaccinaties (geraadpleegd 8 juni 2021).

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Laurens Klein Kranenburg

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.