Meerderheid kiezers vindt schaalvergroting van boerenbedrijf onwenselijk

Nederlanders zijn niet positief over schaalvergroting van boerenbedrijven. Een meerderheid wil dat vlees- en zuivelbedrijven succesvol blijven, maar niet als dat ten koste gaat van kleinere boerenbedrijven. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Milieudefensie.
30 januari 2021 | Milan Driessen & Peter Kanne | #bedrijven #duurzaamheid #economie #politiek

Uit onderzoek van de Universiteit van Wageningen blijkt1 dat er de komende 10 jaar minder melkveehouders over zullen zijn. In opdracht van Milieudefensie heeft I&O Research onderzoek uitgevoerd naar de wenselijkheid van deze ontwikkeling en over hoe kiezers denken over het produceren voor de export. Dit onderzoek is gehouden van dinsdag 12 tot vrijdag 15 januari 2021 onder een representatieve steekproef van 1.030 Nederlanders van 18 jaar en ouder.


1 De Nederlandse melkveehouderij in 2030, WUR

Drie kwart keurt de ontwikkeling van schaalvergroting bij melkveehouderijen af

We legden alle deelnemers aan dit onderzoek de volgende ontwikkeling voor:

De Universiteit Wageningen heeft berekend dat er in Nederland de komende tien jaar minder melkveehouders zullen bestaan. De bedrijven die overblijven zullen meer dieren bezitten én per dier meer produceren. Kortom, melkveehouderijen in Nederland worden groter om te kunnen blijven bestaan en er zullen minder kleine melkveehouderijen zijn.

De ontwikkeling van schaalvergroting van melkveehouderijen wordt door alle kiezersgroepen2 in meerderheid afgekeurd. Bijna driekwart van de kiezers is tegen verdere schaalvergroting van melkveehouderijen. Een op de zes kan zich wel in deze ontwikkeling vinden. PvdD-kiezers zijn het felst gekant tegen schaalvergroting. CDA- en VVD-kiezers zijn naar verhouding het vaakst voorstander van schaalvergroting (respectievelijk 25% en 20%), hoewel ook deze kiezers in meerderheid tegen zijn (respectievelijk 66% en 63%).


2Het aantal kiezers van SGP, JA21, 50Plus en DENK is te laag om mee te nemen in de uitsplitsing (n < 20)

Vlees- en zuivelbedrijven moeten succesvol blijven, maar niet tegen iedere prijs

De helft van de Nederlanders meent dat ‘het essentieel is dat vlees- en zuivelbedrijven tot de internationale top blijven behoren’ (50%). Een kwart is het hier mee oneens (24%). 
Maar niet tegen iedere prijs. Met de stelling ‘De Nederlandse vlees- en zuivelindustrie moet tot de internationale top blijven behoren, ook als dat betekent dat daardoor kleinere Nederlandse boerenbedrijven moeten sluiten’ is een meerderheid het oneens (60%) en slechts 13 procent het eens (figuur 2). Het succes van de vlees- en zuivelindustrie mag dus niet ten koste gaan van kleinere Nederlandse boerenbedrijven.

Verantwoording

I&O Research voerde een landelijk representatief onderzoek uit onder 1.030 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek vond plaats van dinsdag 12 januari tot vrijdag 15 januari 2021.

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. Bij onderzoek is er sprake van een betrouwbaarheidsinterval en onnauwkeurigheidsmarges. In dit onderzoek gaan we uit van een betrouwbaarheid van 95 procent. Bij een steekproef van n=1.000 en een uitkomst van 50 procent is er sprake van een foutmarge van plus of min 3,1 procent.

Download het volledige rapport

U kunt hier het volledige rapport downloaden als pdf-bestand.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Milan Driessen

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.