Helft Nederlanders staat achter eis Milieudefensie in Klimaatzaak

Milieudefensie is een zaak begonnen tegen Shell, zodat het bedrijf haar CO2-uitstoot drastisch omlaag brengt. De helft van de Nederlanders steunt Milieudefensie in deze zaak.
14 december 2020 | Milan Driessen & Peter Kanne | #co2 #duurzaamheid #klimaat

Milieudefensie is een rechtszaak begonnen tegen Shell. Hierin wordt geëist dat Shell zijn CO2-uitstoot zodanig omlaag brengt dat de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs wel gehaald kunnen worden. We legden deelnemers het volgende voor:

  • Een milieuorganisatie heeft een rechtszaak aangespannen tegen Shell. De milieuorganisatie stelt dat Shell ‘gevaarlijke klimaatverandering’ veroorzaakt.
  • Als het olie- en gasbedrijf zijn huidige manier van werken niet verandert, is het volgens hen onmogelijk om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen (het beperken van de opwarming van de aarde tot anderhalve graad).
  • De milieuorganisatie wil dat Shell zijn CO2-uitstoot zodanig omlaag brengt dat de doelen uit het klimaatakkoord van Parijs wel gehaald worden.

De helft van de Nederlanders is het eens met deze eis van Milieudefensie (51%). Onder kiezers van PvdD en GroenLinks is de steun het grootst (88 à 90%), onder kiezers van SGP, VVD en CDA is deze het laagst (34 à 36%).
Maar per saldo staan alle kiezersgroepen achter de eis van Milieudefensie: het aandeel “mee eens” is bij alle kiezersgroepen groter dan het aandeel oneens.

Figuur A – Kunt u aangeven in hoeverre u het eens of oneens bent met de eis van de milieuorganisatie? Uitgesplitst naar politieke voorkeur

Drie op tien vinden Shell niet duurzaam

Drie op de tien Nederlanders (29%) schatten Shell als niet duurzaam in. We legden vervolgens het volgende bericht voor:

  • Shell is en wordt financieel hard getroffen door de coronacrisis.
    Het bedrijf maakte daarom onlangs bekend dat het raffinaderijen en chemische fabrieken gaat afstoten. Op deze manier wil het bedrijf geld vrijmaken, onder andere om schulden te verminderen.
    Daarnaast zegt Shell zijn groene investeringen te willen verdubbelen.

Ook hierna vinden Nederlanders Shell niet duurzaam: een vijfde vindt Shell na het lezen van het bericht niet duurzaam (19%) en acht procent vindt Shell wel duurzaam. Gemiddeld genomen vinden Nederlanders Shell na het lezen van het bericht dus wel iets duurzamer.

Figuur B – Hoe schat u de duurzaamheid van Shell in? en Hoe duurzaam vindt u Shell nu u dit bericht hebt gelezen?

Nederlanders willen dat Shell zich transformeert in duurzaam bedrijf

Ruim de helft (54%) geeft aan dat de uitspraak Shell moet stoppen met activiteiten die zorgen voor gevaarlijke klimaatverandering en zichzelf veranderen in een duurzaam bedrijf het meest overeenkomt met hun eigen mening. Deze uitspraak is onder alle kiezersgroepen de uitspraak die het dichtst bij hun eigen mening staat.
Dat Shell voorziet in de vraag naar olie en gas en zelf niet zoveel kan doen wordt door een minderheid van 14 procent genoemd.

Eigenlijk zou de overheid bedrijven moeten dwingen zich te houden aan klimaatakkoord

Twee derde van de Nederlanders is het eens met de stelling Eigenlijk zou de Nederlandse overheid grote Nederlandse bedrijven moeten dwingen om zich aan het klimaatakkoord van Parijs te houden (67%). Kiezers van linkse partijen zijn het vaker eens met deze stelling (GL, PvdD, SP, PvdA) dan kiezers van rechtse partijen (VVD, CDA, FvD, PVV, SGP). Toch is ook een meerderheid van de FvD- en VVD-kiezers (respectievelijk 54 en 60%) het eens met deze stelling.

Ruim driekwart wil landen aan het klimaatakkoord houden

We legden Nederlanders het volgende voor:

  • Onder de opwarming van de aarde wordt de stijging van de wereldtemperatuur verstaan. Daardoor verandert het klimaat. Eind 2015 sloten alle landen van de Verenigde Naties daarom het Klimaatakkoord van Parijs om klimaatverandering tegen te gaan. De landen hebben toegezegd om hieraan te werken. Ook Nederland.

Bijna vier op de vijf Nederlanders (78%) geven aan dat er iets gedaan moet worden wanneer landen zich niet aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs houden.

Verantwoording

I&O Research voerde dit landelijk representatieve onderzoek uit in opdracht van Milieudefensie.  1.140 Nederlanders van 18 jaar en ouder werkten mee aan het onderzoek. Het onderzoek vond plaats van vrijdag 13 november tot maandagochtend 16 november 2020. De respondenten is niet verteld wie de opdrachtgever was.
De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Het grootste deel van de deelnemers (1.078) is afkomstig uit het I&O Research Panel. Daarnaast vulden 62 Nederlanders de vragenlijst in via het panel van PanelClix.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Milan Driessen

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.