Hart voor Den Haag virtuele koploper in Den Haag

Als er vandaag gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, dan gaat Hart voor Den Haag/Groep de Mos aan kop: 9 zetels, dat zou 1 zetel meer zijn dan de partij in 2018 haalde. Rekening houdend met onnauwkeurigheidsmarges kan het aantal zetels voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos liggen tussen 7 en 11.
08 februari 2022 | Peter Kanne & Wietse van Engeland | #politiek #verkiezingen

Als er vandaag gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, dan gaat Hart voor Den Haag/Groep de Mos aan kop: 9 zetels, dat zou 1 zetel meer zijn dan de partij in 2018 haalde. Rekening houdend met onnauwkeurigheidsmarges kan het aantal zetels voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos liggen tussen 7 en 11. Na Hart voor Den Haag/Groep de Mos volgen de VVD (6 zetels; -1), D66 (6 zetels; geen verschil met GR2018), GroenLinks en PvdA (beiden 5 zetels). Het CDA zou volgens deze zetelpeiling nu 1 zetel halen, een verlies van twee zetels ten opzichte van 2018. De PvdA zou daarentegen twee zetels winnen en komt uit op vijf zetels.

Bij deze gemeenteraadsverkiezingen neemt een aantal partijen voor het eerst deel. DENK haalt drie virtuele zetels en zou hiermee in de gemeenteraad komen. Forum voor Democratie haalt in deze peiling (nog) niet de kiesdrempel van 2,2 procent. Met nog ruim anderhalve maand verkiezingscampagne voor de boeg is er niettemin nog veel mogelijk. Ruim een vijfde van de inwoners die gaan stemmen (22%) heeft nog geen keuze voor een partij gemaakt.

Bron: I&O Research, 8 februari 2022

Belangrijkste onderwerpen bij de verkiezingen volgens Hagenaren

Op de vraag “wat zouden de drie belangrijkste onderwerpen bij de gemeenteraadsverkiezingen moeten zijn” wordt “betaalbaar wonen” met 39 procent het vaakst genoemd. Dit was 20 procent in februari 2018, waarmee het onderwerp bijna twee keer zo belangrijk is geworden; het steeg van een vierde naar een eerste positie. Het onderwerp dat daarna het meest wordt genoemd, “veiligheid, criminaliteit en openbare orde”, wordt door 36 procent genoemd, vergelijkbaar met 2018 (37%). Uit landelijk onderzoek van I&O Research bleek ook dat betaalbaar wonen bij deze verkiezingen veel vaker belangrijk wordt gevonden.

Politieke interesse en opkomstintentie

Zeven op de tien inwoners geven aan tamelijk tot zeer geïnteresseerd te zijn in de politiek in de gemeente Den Haag. Vergeleken met 2018 is het aandeel dat (helemaal) niet geïnteresseerd is kleiner, met name onder jongere inwoners.

Bij de verkiezingen in 2018 ging 48 procent van de Hagenaren naar de stembus. Op dit moment zou 58 procent ‘zeker’ gaan stemmen. Als we kijken naar de scores in 2018 – in januari 2018 zei 57 procent van de Haagse kiezers ‘zeker’ te gaan stemmen – weten we dat dit een overschatting is. Op grond van de peilingen en daadwerkelijke opkomst in 2018 denken we dat deze dit jaar niet sterk zal afwijken van de 48 procent uit 2018.

Als corona-maatregel is het bij de verkiezingen mogelijk om vervroegd te stemmen.  Vier op de tien kiezers (38%) zeggen van de mogelijkheid gebruik te gaan maken om op maandag 14 of dinsdag 15 maart te gaan stemmen. Een kwart gaat op woensdag 16 maart stemmen en een derde weet het nog niet. Aan de kiezers die zeggen niet te gaan stemmen vroegen we of dit te maken heeft met het coronavirus. Voor 28 procent van deze inwoners heeft het coronavirus hier mee te maken, voor een meerderheid (72%) niet.

Onderzoeksverantwoording

I&O Research heeft een representatief onderzoek uitgevoerd onder de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag (18+). Dit onderzoek werd uitgevoerd van 18 januari tot en met 30 januari 2022. In totaal namen 1.089 inwoners van Den Haag aan dit onderzoek deel. Er zijn drie steekproefbronnen ingezet:

  1. I&O Research Panel. Alle inwoners van Den Haag uit het panel zijn benaderd voor een online enquête. Vooraf is gevraagd of men nog in de gemeente Den Haag woonachtig was.
  2. BAG-steekproef. Hierbij is een bruto-steekproef van 5.000 inwoners (18+) getrokken uit het BAG-register. Inwoners zijn per brief benaderd om de enquête online in te vullen. Er is één herinneringsbrief gestuurd.
  3. Het panel van PanelClix. Inwoners van Den Haag met een migratieachtergrond uit het panel zijn benaderd voor een online enquête.

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, stadsdeel, etniciteit en stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Het volledige rapport

U kunt hier het volledige rapport downloaden.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.