Hart voor Den Haag blijft aan kop in Den Haag

Als er vandaag gemeenteraadsverkiezingen zouden zijn, dan gaat Hart voor Den Haag/Groep de Mos, net als in januari, aan kop: 9 zetels, 1 zetel meer zijn dan de partij in 2018 haalde. Rekening houdend met onnauwkeurigheidsmarges kan het aantal zetels voor Hart voor Den Haag/Groep de Mos liggen tussen 7 en 11. DENK en FvD maken kans om voor het eerst in de raad te komen.
08 maart 2022 | Wietse van Engeland & Peter Kanne | #gemeenteraadsverkiezingen

Hart voor Den Haag/Groep de Mos is, net als bij de eerste verkiezingspeiling, virtueel de grootste partij: 17,8 procent van de kiezers zou op deze partij stemmen. D66 neemt – virtueel – de tweede plek in. Daarachter volgen vier partijen die elkaar weinig ontlopen: VVD (9,7%, een daling ten opzichte van 2018), GroenLinks (9,3%), PvdA (8,1%) en Partij voor de Dieren (9,0%). DENK en de SP leveren ten opzichte van de vorige peiling wat in. Forum voor Democratie haalt net als bij de vorige peiling nog niet de kiesdrempel van 2,2 procent. Ruim een vijfde van de inwoners die gaan stemmen (21%) heeft nog geen keuze voor een partij gemaakt.

Omgerekend in zetels en rekening houdend met onnauwkeurigheidsmarges kan het aantal zetels voor Hart voor Den Haag liggen tussen 7 en 11.  Na Hart voor Den Haag/Groep de Mos volgen D66 (7 zetels, +1 t.o.v. 2018), de VVD (5 zetels; -2) en GroenLinks (5 zetels; geen verschil). De PvdA en Partij voor de Dieren staan beide op vier zetels. De PVV wint een zetel ten opzichte van 2018 en komt uit op drie zetels. Hierna volgen het CDA en de Haagse Stadspartij (elk 2 zetels), de SP en ChristenUnie/SGP (elk 1 zetel). Ook in deze peiling verliest 50PLUS de zetel die zij in 2018 won. DENK haalt in deze tweede peiling twee virtuele zetels en zou hiermee in de gemeenteraad komen.

Belangrijkste onderwerpen bij de verkiezingen volgens Hagenaren

Sinds februari is er weinig veranderd in de prioriteiten die Hagenaren stellen. Op nummer één staat wederom betaalbaar wonen, wat voor ruim vier op de tien van de Hagenaren (43%) wederom van groot belang is. Dit is een toename ten opzichte van februari, toen 39 procent dit onderwerp noemde. Ook armoedebestrijding, werk en inkomen wordt vaker genoemd: in februari noemde 16 procent dit onderwerp, nu is dat 25 procent.

Politieke interesse en opkomstintentie

Drie kwart van de inwoners zegt tamelijk tot zeer geïnteresseerd te zijn in de politiek in de gemeente Den Haag. Het aandeel kiezers dat zeer geïnteresseerd is in de gemeentelijke politiek is licht gestegen: van 15 procent in februari naar 21 procent nu. Vergeleken met 2018 is de interesse in de politiek onder inwoners wat groter. In 2018 zei een week voor de verkiezingen 17 procent zeer geïnteresseerd en 48 procent tamelijk geïnteresseerd te zijn.
Op dit moment zegt 68 procent ‘zeker’ te gaan stemmen.  Als we kijken naar de scores in 2018 – in maart 2018 zei 65 procent van de Haagse kiezers ‘zeker’ te gaan stemmen – weten we dat dit een overschatting is. Op grond van de peilingen en daadwerkelijke opkomst in 2018 denken we dat deze dit jaar niet sterk zal afwijken van de 48 procent uit 2018.
Als corona-maatregel is het bij de verkiezingen mogelijk om vervroegd te stemmen. Het aandeel van de kiezers dat zegt van de mogelijkheid gebruik te gaan maken om op maandag of dinsdag te gaan stemmen is iets kleiner dan in februari (34% t.o.v. 38%). Ruim vier op de tien kiezers zegt op woensdag te gaan stemmen.

Onderzoeksverantwoording

I&O Research heeft een representatief onderzoek uitgevoerd onder de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag (18+). Dit onderzoek werd uitgevoerd van 15 februari tot en met 27 februari 2022. In totaal namen 1.237 inwoners van Den Haag aan dit onderzoek deel. Er zijn drie steekproefbronnen ingezet:

  1. I&O Research Panel. Alle inwoners van Den Haag uit het panel zijn benaderd voor een online enquête. Vooraf is gevraagd of men nog in de gemeente Den Haag woonachtig was.
  2. BAG-steekproef. Hierbij is een bruto-steekproef van 5.000 inwoners (18+) getrokken uit het BAG-register. Inwoners zijn per brief benaderd om de enquête online in te vullen. Er is één herinneringsbrief gestuurd.
  3. Het panel van PanelClix. Inwoners van Den Haag met een migratieachtergrond uit het panel zijn benaderd voor een online enquête.

Weging

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, stadsdeel, etniciteit en stemgedrag bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde inwoners van Den Haag (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Rapport

U kunt hier het volledige rapport downloaden.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.