Economisch vertrouwen ondernemers neemt verder af

Nederlandse ondernemers zijn in oktober een stuk minder positief over de Nederlandse economie dan in juni. Ondernemers geven nog steeds aan dat ze te maken hebben met inflatie, hogere grondstofprijzen en hoge gasprijzen. Dit blijkt uit de meest recente peiling in het I&O Research Ondernemerspanel.
28 oktober 2022 | Ester Hilhorst & Melle Conradie | #economie #ondernemers

Nederlandse ondernemers zijn een stuk minder positief over de Nederlandse economie dan in juni. Ondernemers geven aan dat ze te maken hebben met inflatie, hogere grondstofprijzen en hoge gasprijzen. Dit blijkt uit de meest recente peiling in het I&O Research Ondernemerspanel.

Ondernemers meer verdeeld over Nederlandse economie

Ruim een derde van de ondernemers (37%) zegt dat de Nederlandse economie er nu (zeer) slecht voor staat (Figuur 1). Begin dit jaar was minder dan 10 procent van de ondernemers van mening dat de economie er (zeer) slecht voor stond.

Over het economische perspectief voor de komende 12 maanden zijn ondernemers in oktober ook minder positief dan in juni. In oktober is 14 procent van de ondernemers van mening dat de economie het komende jaar zal verbeteren, waar in juni 17 procent dat vond.
De meeste ondernemers (62%) verwachten economische verslechtering. In juni was dat (ruim) de helft.

Inflatie, hogere grondstofprijzen en stijgende gasprijzen grootste uitdagingen

Zeven op de tien ondernemers hebben te maken met (toenemende) inflatie. Daarnaast heeft de helft ook te maken met hogere grondstofprijzen en stijgende gasprijzen. Ook hebben ondernemers onder andere angst voor recessie, bezuinigingen vanuit het kabinet, boerendiscussies- en protesten en de nasleep van de (oude) coronamaatregelen.

Een zesde van de ondernemers (16%) maakt zich (zeer) grote zorgen over de toekomst van hun organisatie.
Een derde van de ondernemers denkt dat hun omzet zal dalen. Ondernemers die actief zijn in de handel, logistiek en horeca verwachten vaker dan gemiddeld een daling van hun omzet.

Een vijfde van ondernemers ervaart veel druk om salarissen te laten stijgen

In 2023 verhoogt het kabinet het wettelijk minimumloon met ruim 10 procent. Een meerderheid van de ondernemers (71%) is het (helemaal) eens met deze beslissing. Een vijfde van de ondernemers ervaart veel druk om de andere salarissen mee te laten stijgen met de hogere minimumlonen (Figuur 2). Ruim een derde zegt geen druk te ervaren.

Verantwoording

Het I&O Research Ondernemerspanel brengt de opinie van ondernemers over voor hen relevante thema’s als innovatie, ondernemersklimaat, duurzaamheid of internationaal ondernemen representatief in beeld. In de eerste drie metingen peilden we tussen mei 2021 en juni 2022 onder andere hoe ondernemers de stand van zaken van de economie beoordelen, welke verwachtingen zij hebben en uitdagingen zij zien. De vierde peiling nam de recente gebeurtenissen rondom de oorlog in Oekraïne mee. In deze vijfde peiling namen we de Kabinetsplannen voor 2023 en crisisdossiers mee.
Van 10 tot en met 19 oktober 2022 werkten 1.693 ondernemers uit het I&O Research Ondernemerspanel mee aan het onderzoek. De resultaten zijn gewogen op het aantal werkzame personen en de sector waarbinnen de ondernemingen werkzaam zijn. Daarmee zijn de resultaten representatief voor alle ondernemers in Nederland, op de aspecten sector en grootteklasse.
Het I&O Research Ondernemerspanel bestaat uit 4.320 leden die zijn geworven via diverse werkgelegenheidsonderzoeken en via gerichte uitnodiging.

Het hele rapport is hier te lezen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Ester Hilhorst

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Melle Conradie

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.