Draagvlak voor verdere versoepelingen afgenomen

In de mei-meting van het corona-draagvlakonderzoek dat I&O Research uitvoert voor de NOS zien we de tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders van versoepelingen toenemen. Nederlanders wilden in maart en april meer versoepelingen, die kregen ze en die steunen ze nu ook. Maar na de berichtgeving over toenemende besmettingen neemt het draagvlak voor verdere versoepelingen af.
05 mei 2021 | Peter Kanne & Milan Driessen | #corona #coronacrisis #coronamaatregelen #kabinetsbeleid #zorg

In de mei-meting van het coronadraagvlak dat I&O Research uitvoerde – in opdracht van de NOS, van vrijdag 30 april tot maandag 3 mei – zien we de tegenstelling tussen voor- en tegenstanders van versoepelingen toenemen. Nederlanders wilden steeds meer versoepelingen, zo bleek uit onze onderzoeken uit maart en april – die kregen ze (ten dele) en die steunen ze ook.
Maar na de berichtgeving over toenemende besmettingen en vollopende ziekenhuizen en ic’s van de afgelopen weken, blijkt een substantieel deel toch te zijn geschrokken, zij willen nu een pas op de plaats.

Steun voor coronamaatregelen neemt verder af

De steun voor de coronamaatregelen is in vergelijking met begin april verder afgenomen. Op dit moment staat 56 procent van de Nederlanders achter de coronamaatregelen (de manier waarop het kabinet in het algemeen omgaat met de coronamaatregelen), begin maart was dat 61 procent, in januari nog 75 procent. 57 procent van de bevolking staat achter de maatregelen m.b.t. de gezondheid, ook dit is een afname. De steun voor de economische maatregelen staat stabiel op 48 procent.

Steun voor recente versoepelingen, maar meer steun voor handhaving ‘oude’ maatregelen

Een nipte meerderheid van de Nederlanders staat achter de versoepelingen die vorige week zijn doorgevoerd (54%), maar een bijna even groot deel staat daar niet achter (45%).
Jongeren staan er vaker achter (70%) dan ouderen (47%).
Van de versoepelingen krijgt het heropenen van de winkels zonder afspraak de meeste steun (70% staat daar achter). Het heropenen van de terrassen van 12-18 uur krijgt het minst bijval (54%). Opvallend genoeg is de steun voor handhaving van een aantal ‘oude’ coronamaatregelen groter. Circa acht op tien willen bijvoorbeeld (nog) niet af van de anderhalve-meter-regel en de mondkapjes in ov en winkels.

Verdeeldheid over verder versoepelen

Hoewel er dus steun is voor de versoepelingen die vorige week zijn doorgevoerd, is die er niet (in meerderheid) voor verdere versoepelingen. Ruim de helft (55%) wil het laten zoals het op dit moment is (van 25% naar 34%) of de maatregelen zelfs weer aanscherpen (van 8% naar 21%).

Waarom is men voor of tegen de versoepelingen?

Hoe is deze omslag van ‘versoepelen’ naar ‘pas op de plaats’ te verklaren?
De berichten over de toenemende besmettingen en volle ic’s hebben hun werking niet gemist. De tegenstanders begrijpen niet dat – nu er gesproken wordt van ‘code zwart’ en ziekenhuizen ‘vollopen’ – er versoepeld wordt. Veel mensen hebben het gevoel dat dit gebeurt onder druk van de publieke opinie en dat het voorkomen had kunnen worden als de maatregelen eerder waren aangescherpt.
Voorstanders daarentegen denken vaak dat de strenge lockdown niet meer houdbaar is. Voor het welzijn van – onder andere – de jongeren, maar ook voor de ondernemers moet er versoepeld worden. Vaak wordt gezegd dat men versoepeling (of regulering) nodig acht om de resterende maatregelen (1,5 meter afstand, mondkapjes) beter te kunnen handhaven.

Verantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdag 30 april tot maandag 3 mei 2021. Er werkten in totaal 2.080 Nederlanders van 18 jaar of ouder aan mee. Het grootste deel hiervan (1.919) is afkomstig uit het I&O Research Panel en 161 respondenten vulden de vragenlijst via het panel van PanelClix.
De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard (CBS). Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Milan Driessen

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.