De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezing verlopen goed

De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezing verlopen goed. Aan kiezers zijn de stem(plus)passen verstuurd. Uit een tweede meting van onderzoek door I&O Research in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) blijkt dat de opkomstintentie onder kiezers hoog is. Dat schrijft demissionair minister Ollongren op 2 maart in een voortgangsbrief aan de Tweede Kamer.
De voorbereidingen voor de Tweede Kamerverkiezing verlopen goed

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft aan I&O Research de opdracht gegeven te onderzoeken op welke wijze kiezers bij de komende Tweede Kamerverkiezingen denken hun stem uit te gaan brengen. Het is voor met name gemeenten van belang om hier enig inzicht in te krijgen, bijvoorbeeld om te kunnen bepalen hoeveel stembiljetten er op maandag 15 en dinsdag 16 maart nodig zullen zijn in de stemlokalen die op die dagen open zijn. In de voortgangsbrief van 27 januari jl. is de Tweede Kamer al geïnformeerd over de uitkomsten van de eerste meting van dit onderzoek. Medio februari heeft de tweede representatieve meting plaatsgevonden. Kort voor de verkiezingen wordt deze meting nog herhaald.

Een aantal conclusies uit de tweede meting van het onderzoek van I&O Research:

  • Opkomstintentie. Acht op de tien Nederlanders 18+ (79%) zijn ‘zeker wel’ van plan om te gaan stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing. Het percentage ‘zeker wel’ is doorgaans een goede indicator van het opkomstpercentage (op het moment van meten). Dit percentage is vergelijkbaar met de werkelijke opkomst van de Tweede Kamerverkiezing van 2017 (81,6%) en met de eerste meting in januari 2021 (81%).
  • Vertrouwen in de maatregelen. 92% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder geeft aan redelijk tot zeer veel vertrouwen te hebben in de maatregelen die zijn genomen in het stemlokaal. 39% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder geeft aan zeker of misschien te willen weten welke maatregelen daar zijn genomen. Ook deze percentages zijn vergelijkbaar met de eerste meting. In het onderzoek van het RIVM vertrouwt 67% vertrouwt erop dat de stemlokalen veilig zijn; 26% maakt zich zorgen over een mogelijke besmetting in het stemlokaal.
  • Invloed van het coronavirus op stemintentie.
    · Onder de kiezers van 18 jaar en ouder die aangeven (waarschijnlijk) niet te gaan stemmen of dit nog niet te weten (8%; 79 respondenten), geeft een op de drie aan dat dit vanwege het coronavirus is. In de eerste meting was dit een op de vijf.
    · Aan degenen die aangeven waarschijnlijk te gaan stemmen (136 respondenten) is gevraagd naar de reden van hun twijfel. Hierop geeft 57% aan dat dit vanwege het coronavirus is. Ook is gevraagd of, als de situatie rond het coronavirus ten tijde van de verkiezing hetzelfde is als op dit moment, dit invloed heeft op de beslissing om wel of niet te gaan stemmen. Van de Nederlanders van 18 jaar en ouder zegt 3% wel te willen gaan stemmen, maar dat ze dit niet doen vanwege het coronavirus. Onder kiezers van 70 jaar en ouder zegt minder dan 1% dit.

Lees hier de Kamerbrief
Lees hier ons onderzoeksrapport

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.