Vertrouwen in de overheid

Onderstaande dashboard visualiseert op welke manier het vertrouwen in de overheid zich heeft ontwikkeld sinds februari 2021. Het is mogelijk om de data uit te splitsen naar opleidingsniveau en leeftijd.

Meer weten? Neem contact op met Asher van der Schelde.

Onderzoeksverantwoording
Op regelmatige basis voert I&O Research opinieonderzoek uit onder de Nederlandse bevolking. Een deel van de uitkomsten uit deze onderzoeken hebben we nu samengevoegd in deze dashboards. Hierdoor is het mogelijk om ontwikkelingen in de publieke opinie waar te nemen.
Bij deze metingen is gebruik gemaakt van steekproeven van circa 2.000 Nederlanders.
De onderzoeksresultaten worden gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging wordt uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard (CBS). Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.
Bij onderzoek is er sprake van een betrouwbaarheidsinterval en onnauwkeurigheidsmarges. Bij dit type onderzoek gaan we uit van een betrouwbaarheid van 95 procent. Bij een steekproef van n=2.000 en een uitkomst van 50 procent is er sprake van een foutmarge van plus of min 2,2 procent.

I&O Research Panel
Het I&O Research Panel is geworven op basis van aselecte personen- en huishoudensteekproeven op traditionele manier (geen zelfaanmelding). Het I&O Research Panel werkt met een spaarprogramma, waarbij deelnemers punten sparen afhankelijk van de lengte en complexiteit van de vragenlijst. Deze punten kunnen later worden ingewisseld voor Bol.com-tegoed of een donatie aan een goed doel.

Foutmeldingen
Indien het dashboard foutmeldingen geeft in Chrome is dit mogelijk te verhelpen door de instellingen in de browser aan te passen: Settings > Privacy > Content settings, stel de cookies-instellingen in op “Allow local data to be set”.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.