Stand van de Nederlandse economie

Drie keer per jaar vragen wij de Nederlandse ondernemers naar de huidige stand van de Nederlandse economie en de verwachte ontwikkeling van de Nederlandse economie de komende 12 maanden. Onderstaand dashboard laat zien hoe de perceptie van ondernemers op de Nederlandse economie zich heeft ontwikkeld sinds mei 2021.

Meer weten? Neem contact op met Thijs Lenderink

Onderzoeksverantwoording
In het I&O Ondernemerspanel wordt op initiatief van I&O Research drie keer per jaar een periodieke peiling uitgezet over het perspectief op de economie en andere voor ondernemers relevante zaken. De onderzoeksresultaten worden gewogen naar het aantal werkzame personen en de bedrijfssector. Hiermee corrigeren we eventuele onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen en daarmee zijn de uitkomsten representatief voor alle ondernemers in Nederland als het gaat om sector en grootteklasse.

I&O Ondernemerspanel
Om in te spelen op de groeiende behoefte aan onderzoek onder ondernemers heeft I&O Research een ondernemerspanel opgebouwd: het I&O Research Ondernemerspanel. Het I&O Research Ondernemerspanel heeft op dit moment ruim 4.500 leden is een grotendeels via steekproefonderzoek geworven panel van ondernemers in Nederland.
Het panel is beschikbaar voor overheden en andere publieke organisaties die belang hechten aan de meningen en ervaringen van ondernemers. Bijvoorbeeld bij het opzetten of evalueren van beleid of dienstverlening op het gebied van innovatie, ondernemersklimaat, bereikbaarheid, duurzaamheid, (cyber)veiligheid of internationaal ondernemen. Ook universiteiten, hogescholen en kennisinstituten kunnen het panel gebruiken om betrouwbare data onder ondernemers te verzamelen.

Foutmeldingen
Indien het dashboard foutmeldingen geeft in Chrome is dit mogelijk te verhelpen door de instellingen in de browser aan te passen: Settings > Privacy > Content settings, stel de cookies-instellingen in op “Allow local data to be set”.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.