Warm seminar ‘Strategisch sturen in het Sociaal Domein’

Op 12 maart 2015 kwamen een kleine 50 professionals van gemeenten, I&O Research en SeinstravandeLaar bij elkaar om met elkaar informatie uit te wisselen over het sociaal domein. In een warm Marienhof in Amersfoort – het was die dag bijna twintig graden en Weer online gaf het weer een 10 – luisterde men naar vier sprekers en werd er verhit gediscussieerd.
13 april 2015 | #face-to-face #seminar

Op 12 maart 2015 kwamen een kleine 50 professionals van gemeenten, I&O Research en SeinstravandeLaar bij elkaar om met elkaar informatie uit te wisselen over het sociaal domein. In een warm Marienhof in Amersfoort – het was die dag bijna twintig graden en Weer online gaf het weer een 10 – luisterde men naar vier sprekers en werd er verhit gediscussieerd.

Peter Kanne: landelijk onderzoek effecten van de decentralisaties

I&O Research-onderzoeker Peter Kanne trapte af met een welkomstwoord en lichte het landelijke onderzoek naar de ervaringen in het sociaal domein toe. Het betrof de nulmeting, ‘Nederlanders, het sociale domein en de decentralisaties’, die I&O Research in december 2014 uitvoerde. Peter ging in op de zorg en dienstverlening voor het brede veld van het sociale domein. Hoe is het gesteld met de zelfredzaamheid, de waardering voor de ontvangen zorg en wat zijn de verwachtingen voor de nabije toekomst?

In mei wordt de 1-meting van dit onderzoek uitgevoerd en gepresenteerd op het congres ‘Transformatie van het sociaal domein’ op 18 juni 2015. Klik hier voor meer informatie.

Rachel Beerepoot & Jaap Middelkoop: lokale toepassingen

Daarna gingen Rachel Beerepoot (I&O Research) en Jaap Middelkoop (Ommen-Hardenberg) nader in op de lokale toepassingen van onderzoek in het sociaal domein. Rachel Beerepoot zette uiteen hoe ze het samenwerkingsverband Ommen-Hardenberg hielp de effecten van de decentralisaties op lokaal niveau in kaart te brengen. Welke indicatoren daarbij cruciaal zijn en welke bronnen je kunt raadplegen om de ontwikkelingen te volgen. Samen met Jaap Middelkoop presenteerde ze de Sociale Monitor van de gemeente Ommen-Hardenberg, die vooruitlopend op de decentralisaties is opgezet om in de komende tijd de raad, college en ambtelijke organisatie over de voortgang en de effecten te informeren.

Jaap Middelkoop legde uit dat het leidmotief steeds was: ‘wat is de bedoeling?’ Jaap: ‘Als je het met elkaar eens bent over de bedoeling, dan geeft dat veel houvast in het dagelijkse werk’. Anders gezegd: het einddoel – goede zorg voor de burgers rekening houdend met een beschikbaar budget – moet leidend zijn. Niet alleen op basis van cijfers maar ook door gesprekken te voeren.

Arno Seinstra: strategische rol gemeenten

Tot slot ging Arno Seinstra (partner bij SeinstravandeLaar) in op de vraag ‘Hoe kunnen gemeenten hun taken in het sociale domein strategisch aansturen en uitvoeren?’ Onder het motto ‘Van In control naar Transformatie’ presenteerde hij een model van de Uitvoeringsorganisatie 3D. Onder In control verstaat Arno ‘je hebt grip op financiën en prestaties, de risico’s zijn bekend en er is sprake van gerichte sturing op het beperken van risico’s en van bijsturing op financiën en prestaties. Transformatie daarentegen is een duurzame verandering van het systeem met als doel het bereiken van meer inhoudelijke en maatschappelijke doelen tegen minder financiële middelen.

Een inspirerende bijeenkomst en € 1.750,- voor Alpe d’HuZes

De bijeenkomst eindigde in een open discussie. Al met al een inspirerende en leerzame bijeenkomst, die als positief neveneffect had dat er zo’n € 1.750,- bijgeschreven kan worden voor Alpe d’HuZes (de helft van de
€ 80,- inschrijfgeld ging naar deze bestemming). Op 4 juni 2015 beklimmen tien I&O Research collega’s de Alpe d’voor het goede doel: onderzoek naar behandelmethoden van kanker. Aanleiding van deze actie ligt in de ziekte van een van onze collega’s. We streven ernaar 25 duizend euro op te halen. Inmiddels hebben we bijna 80% binnen, er is dus nog € 5.000,- te gaan. Doneren mag nog steeds! En dat kan via onze teampagina.

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.