Grensbewoners weten Duitsland te vinden, maar minder goed voor werk

Bewoners uit het grensgebied met Duitsland weten ons buurland voor veel zaken goed te vinden, maar werken in Duitsland is vaak nog een brug te ver.
22 mei 2019 | Ralf ten Hove

Bewoners uit het grensgebied met Duitsland weten ons buurland voor veel zaken goed te vinden, maar werken in Duitsland is vaak nog een brug te ver. Verschillen in taal en sociale zekerheidsvoorzieningen vormen daarvoor de grootste obstakels. Dat blijkt uit onderzoek van I&O Research.

Atlas voor Gemeenten in Enschede

Op woensdag 22 mei is in Enschede de nieuwe Atlas voor Gemeenten gepresenteerd, met daarin speciale aandacht voor de positie van grensregio’s. Aansluitend op dit specifieke thema onderzocht I&O Research in hoeverre inwoners uit de Nederlandse EUREGIO-gemeenten (de regio’s Achterhoek en Twente en de gemeenten Ommen, Hardenberg en Coevorden) op Duitsland zijn georiënteerd. Heeft men bekenden in Duitsland? Is men het afgelopen jaar in Duitsland geweest? Zo ja, waarvoor en hoe vaak? En in hoeverre is een baan over de grens aan de orde?

Negen op tien grensbewoners hebben het afgelopen jaar Duitsland bezocht

Negen op de tien ondervraagde grensbewoners bezochten Duitsland het afgelopen jaar (89%). In de meeste gevallen ging men de grens over om boodschappen te doen (61%), voor een horecabezoek (57%), om te winkelen (56%) of voor een dagje uit (55%). De helft bezocht ons buurland om te tanken (49%), maar zij deden dat wel met grotere regelmaat (34% vaker dan vijf keer).

Ook sociale netwerken overschrijden de grens

Ook in de sociale leefwereld van de grensbewoners speelt Duitsland een rol. Zo geeft de helft van de respondenten aan Duitse vrienden en/of kennissen te hebben (52%). Nog vaker kent men Nederlanders die in Duitsland wonen (76%).

Arbeidsmarkt over de grens minder bekend terrein

Een baan in Duitsland is voor de grensbewoners minder aan de orde; ongeveer een op zeven respondenten werkt of werkte (wel eens) in Duitsland (14%). Voor 10 procent is het wel eens een overweging geweest. Ruim driekwart van de ondervraagde grensbewoners heeft (nog) nooit in Duitsland gewerkt of dat overwogen. Van een ‘360-graden-arbeidsmarkt’ in de grensregio blijkt dus (nog) niet echt sprake te zijn.

Taal en verschillen in sociale zekerheid grootste obstakels

Als grootste obstakels voor een baan in Duitsland noemt men taal (30%) en verschillen in sociale zekerheid (26%). Op enige afstand volgen onbekendheid met vacatures (12%) en cultuurverschillen (11%).

Meer salaris of minder reistijd kan helpen

Kan extra salaris of minder reistijd mensen eventueel wel voor werk over de grens trekken (bij gelijkblijvende overige omstandigheden)? De ondervraagde grensbewoners geven aan een baan in Duitsland boven een baan in Nederland te verkiezen wanneer men anderhalf keer zo veel zou verdienen (gemiddeld bij 48% meer salaris). Bij reistijd ligt het gemiddelde kantelpunt bij een vermindering van 36 minuten.

Verantwoording

I&O Research voerde dit onderzoek uit onder 1.072 inwoners van de Nederlandse EUREGIO-gemeenten. Het onderzoek liep van woensdag 24 april tot en met maandagochtend 6 mei 2019. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd en opleiding. De deelnemers zijn afkomstig uit het I&O Research Panel. In totaal hebben 589 respondenten deelgenomen (55%).

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Ralf ten Hove

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.