Wonen

Het tekort aan betaalbare woningen is een van de grootste vraagstukken van deze tijd. Vanwege de klimaatafspraken is er veel inzet nodig om bestaande woningen te verduurzamen. Dit stelt overheden, woningcorporaties en andere partijen voor grote uitdagingen. Via kwalitatief en kwantitatief onderzoek bieden wij bruikbare inzichten voor beleid.

Betaalbaar en duurzaam wonen

Veruit de meeste Nederlanders vinden dat er problemen op de woningmarkt zijn en er te weinig goede en betaalbare woningen beschikbaar zijn. De problemen zijn dermate groot dat Nederlanders de woningmarkt als een van de grootste hedendaagse vraagstukken zien. Er is een tekort aan woningen en zeker aan betaalbare woningen. Tegelijkertijd vragen de klimaatafspraken om verduurzaming van de bestaande woningvoorraad.

Aanbod I&O Research

Door de inzet van focusgroepen laten we zien welke drempels mensen ervaren op de woningmarkt. Via grootschalige dataverzameling brengen we, eenmalig of periodiek, voor een gemeente of een regio in beeld hoe mensen denken over hun woonomgeving, of ze verhuiswensen hebben en wat hun woonwensen zijn. We op basis van peilingen en interviews laten zien welke drempels mensen ervaren bijhet verduurzamenaardgasvrij of levensloopbestendig maken van de woning, en hoe ze hierbij geholpen kunnen worden. We geven inzicht in welke rollen de verschillende overheden vervullen bij het realiseren van nieuwe woningen. We brengen op basis van deskresearch en stakeholderinterviews helder de effectiviteit van het woonbeleid bij provincie en gemeente in beeld. Verder verkennen wij de mogelijkheden en meten we het draagvlak voor de huisvesting van speciale doelgroepen zoals asielzoekers in een AZC of arbeidsmigranten.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Ester Hilhorst

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Door van der Vegt

Dataspecialist

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.