Veiligheid

Hoe veilig voelen burgers zich in hun buurt? Er zijn veel factoren die dit beïnvloeden.

Traditionele criminaliteit neemt af in Nederland. Dit leidt niet per definitie tot minder onveiligheidsgevoelens of onbehagen bij burgers. Er zijn veel meer factoren die dat beïnvloeden. Zoals online criminaliteit dat voor steeds meer slachtoffers zorgt en veel impact heeft.

Veiligheidsbeleving

Hoe veilig voelen burgers zich in hun eigen buurt? Traditionele criminaliteit neemt al jarenlang af in Nederland, zonder dat dit leidt tot een vergelijkbare daling van onveiligheidsgevoelens of onbehagen bij burgers. Er zijn veel meer factoren die bijdragen aan veiligheidsbeleving. Zoals leefbaarheid (inrichting van de fysieke omgeving, sociale cohesie in de buurt), maatschappelijke oorzaken, het optreden van politie en gemeente, individueel psychologische oorzaken en nieuwe vormen van criminaliteit. Want online vormen van criminaliteit maken tegenwoordig vrijwel net zo veel slachtoffers als geweld, vermogensdelicten en vernielingen bij elkaar opgeteld. Terwijl de emotionele en/of financiële impact voor het slachtoffer minstens net zo ingrijpend kan zijn.

Op dit vlak bieden we u inzicht door onder andere de Veiligheidsmonitor, die we samen met het CBS uitvoeren. Dat doen we op landelijk en regionaal niveau voor het Ministerie van Justitie en Veiligheid, maar gemeenten kunnen ook deelnemen om handvatten te krijgen voor hun (wijkgerichte) beleid. Andere thema’s waarop we onderzoek doen, zijn openbare orde en veiligheid (preventief fouilleren, cameratoezicht, veilig uitgaan, veilig buitengebied, ondermijning, toezicht en handhaving), risico- en crisiscommunicatie, en agressie en intimidatie richting bepaalde beroepsgroepen.

Prioritering en advies op basis van data

Het is onze kracht om vanuit onze ervaring veiligheidsonderzoek op maat op te zetten en uit te voeren, om zo op uiteenlopende vragen een antwoord te kunnen geven. We combineren belevingscijfers uit enquêtes met cijfers van geregistreerde overlast, delicten en ondermijnende criminaliteit van de politie, gemeente en andere partijen, en interviews met gebieds- en themaexperts. De uitkomsten zijn te gebruiken als feitenbasis (veiligheidsanalyse) voor een integraal veiligheidsplan of een wijkveiligheidsscan. Zo kunnen we op allerlei manieren data verzamelen op veiligheidsgebied, waarmee onze opdrachtgevers stappen kunnen zetten in het beleid: inventariseren, monitoren/herijken en evalueren.

Projecten

Sinds 2012 is I&O Research uitvoerder van de landelijke Veiligheidsmonitor. In de loop der jaren hebben we honderden gemeenten geadviseerd over deelname. Voor velen van hen hebben we ook de resultaten op een heldere manier ontsloten via een dashboardfactsheets, adviesrapporten en wijkprofielen, zowel waar het gaat om de subjectieve beleving van inwoners als de objectieve misdaadcijfers. In Heerhugowaard onderzochten we hoe de gemeente het veiligheidsgevoel van haar inwoners kan verbeteren. Het onderzoek liet zien dat elke wijk om een specifieke aanpak vraagt, met een mix van preventie, communicatie en repressie. Voor de gemeente Medemblik voerden we een veiligheidsanalyse uit. Hiermee hebben we een goed beeld kunnen schetsen van de actuele problemen in de gemeente zodat deze gericht prioriteiten kan stellen, maatregelen kan formuleren en samenwerkingspartners kan zoeken.

Ook binnen andere thema’s in het veiligheidsdomein zijn we goed thuis. Zo doen we diverse onderzoeken naar slachtofferschap, waaronder de tweede en derde meting van de Slachtoffermonitor en de behoeftes van slachtoffers van grootschalige incidenten in opdracht van het WODC. Ook hebben we onderzoeken uitgevoerd naar bedreiging en intimidatie van burgemeesters, integriteit en veiligheidvuurwerkverbod, handhaving coronamaatregelen, meldcultuurpreventief fouilleren, flexibel cameratoezicht, zelfredzaamheid en burgerhulp en risico- en crisiscommunicatie. Rondom een actueel thema’s als agressie en geweld tegen bepaalde beroepsgroepen hebben we expertise en concrete onderzoekservaring in huis: zoals agressie tegen politieke ambtsdragers, (vrouwelijke) journalisten en advocaten. Verder zijn we vaste uitvoerder van de Risico- en Crisisbarometer van de NCTV en de JenV Monitor, en voeren we regelmatig flitspeilingen uit over actuele thema’s zoals de doorstroming in de migratieketen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Frank ten Doeschot

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.