Duurzaamheid

Duurzaamheidsopgaven genoeg. Hoe kunt u burgers hierover informeren en bij betrekken?

Verduurzaming is meer dan ooit een maatschappelijk urgent onderwerp. Het Klimaatakkoord van Parijs (eind 2015) en het Nederlandse Klimaatakkoord (juni 2019) leiden tot uitdagende opgaven voor overheden en andere maatschappelijke organisaties op diverse terreinen, waaronder de energietransitie. We moeten van het gas af.

Veel burgers maken zich zorgen om de opwarming van de aarde. Ze vinden dat er iets gedaan moet worden aan verduurzaming. Burgers en zeker ook ondernemers willen verduurzamen, maar verwachten stabiel overheidsbeleid om de overgang te stimuleren. Bovendien leidt het onderwerp, tot meer polarisatie in de samenleving. Bijvoorbeeld als het gaat om de maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan en het tempo waarin ze worden uitgevoerd. We merken bij veel van onze opdrachtgevers dat vooral gezocht wordt naar manieren om burgers en ondernemers te betrekken bij duurzaamheidsopgaven, dialoog op gang te brengen en groepen in de samenleving dichter bij elkaar te brengen.

Veel van onze werkvelden en expertises hebben raakvlakken met dit onderwerp. We zijn expert op het gebied van draagvlak en duurzaamheidsonderzoek . We helpen u dan ook graag aan inzichten waarmee u uw beleid kunt vormgeven. 

Inzicht in de kloof tussen mening en gedrag

We zijn in staat om gedrag en waarden van verschillende doelgroepen aan elkaar te koppelen. Daardoor weten we niet alleen wat mensen vinden, maar ook  wat mensen daadwerkelijk doen. En hoe mensen zijn aan te zetten tot meer wenselijk gedrag. Een mooi voorbeeld van onze meerwaarde op dit gebied is het onderzoek dat we uitvoerden in samenwerking met Binnenlands Bestuur: ‘Duurzaam denken wordt (langzaamaan) duurzaam doen.

Gewenst duurzaam gedrag realiseren 

De onderzoeksadviseurs van I&O Research zitten dicht op de materie. Wij zijn ervaren, hebben de expertise en weten de juiste vragen te stellen. Met behulp van ons waardenmodel en beproefde onderzoekstoepassingen, krijgen we boven tafel hoe het staat met de klassieke drie-eenheid kennis, houding en gedrag. Zo kunnen we achterhalen wat er nodig is om het gewenste duurzame gedrag te realiseren.

Projecten

I&O Research heeft verschillende onderzoeken op het gebied van duurzaamheid uitgevoerd, Zo onderzochten we hoe Nederlanders denken over duurzaamheid en wat ze op dit gebied doen. Ook onderzochten we houding en gedrag ten opzichte van circulariteit. We doen onder meer onderzoek naar het maatschappelijk draagvlak voor windmolens en zonneparken en hoe jongeren denken over de regionale energie strategie. Verder doen we onderzoek naar de effectiviteit van het energietransitie: hoe kunnen gemeenten hun rol kiezen effectief samenwerken en inwoners betrekken en wat is de meerwaarde van de inzet van vrijwillige energiecoaches? Ten slotte onderzoeken we belemmeringen die burgers zelf ervaren bij duurzaamheid zoals kennis over hybride warmtepompen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Bram Wolf

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Jord van Beek

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.