Communicatie en draagvlak

Hoe communiceer je met de burger? En hoe laat je de burger optimaal meedoen?

Bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid is de betrokkenheid van de doelgroepen waarop u zich richt van groot belang. Of het nu gaat om de wensen, behoeften en verwachtingen van burgers, het draagvlak voor uw plannen of het effect van uw communicatie, wij brengen het voor u in beeld. We doen dat met behulp van uiteenlopende onderzoeksmethoden.

Draagvlak voor omgevingsplannen

In aanloop naar de nieuwe Omgevingswet maken gemeenten, provincies en waterschappen omgevingsvisies en omgevingsplannen. Wij peilen het draagvlak onder uw inwoners, ondernemers en ingezetenen. Voorbeelden zijn het draagvlak voor een windmolenpark of een AZC of het betrekken van jongeren bij de Regionale Energie Strategie.

Goede onderbouwing van uw communicatiestrategie

Voor effectieve communicatie is het cruciaal te weten voor welke doelgroep bepaalde argumenten wel of juist niet werken. Hoe kan het beste gecommuniceerd worden om doelgroepen (burgers, kiezers, cliënten, reizigers, patiënten, ondernemers) er optimaal bij te betrekken? Waar zijn doelgroepen ontvankelijk voor? Wij geven u inzicht in de interesses, waarden en (latente) drijfveren van uw doelgroepen, zodat u daarop kunt inspelen in uw communicatie.

Meetbare effecten van campagnes

Om het bereik van campagnes te bepalen en inzicht te krijgen of de communicatie tot de gewenste effecten leidt, voeren we kwantitatieve effectmetingen uit. Hierbij kan het gaan om effecten in de zin van bewustwording, maar ook om attitudes of gedrag. We kunnen kwalitatieve methoden inzetten om te achterhalen welke triggers aanzetten tot gedrag of welke drempels er zijn. Dat kan zijn op het gebied van duurzaamheid of mobiliteit, maar ook op het gebied van gezondheid of veiligheid.

Gespecialiseerd in crisiscommunicatie

I&O Research is gespecialiseerd in onderzoek naar risico- en crisiscommunicatie. In hoeverre zijn inwoners van ons land zich bewust van en voorbereid op rampen en crisissituaties? Hoe reageren zij op crisiscommunicatie van de overheid en hulpdiensten? Welke handelingsperspectieven hebben inwoners nodig om adequaat te kunnen reageren? Bijvoorbeeld om risico’s zoveel mogelijk te vermijden of om anderen te helpen zonder zichzelf in gevaar te brengen? Met de inzichten uit onze onderzoeken kunnen overheden en hulpdiensten de effectiviteit van hun risico- en crisiscommunicatie vergroten, zodat burgers de juiste keuzes maken.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

Opdrachtgevers

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.