Beleidsevaluatie en rekenkameronderzoek

Is het gevoerde beleid eigenlijk wel effectief en doelmatig? Wij zoeken het uit.

Eén van onze specialismen is beleidsevaluatie en rekenkameronderzoek. Wij onderzoeken hoe beleid tot stand is gekomen en welke resultaten hiermee zijn gerealiseerd. Daarbij kijken we niet alleen naar doelen en effecten, maar ook naar de uitvoeringsprocessen en externe factoren die het succes of falen van beleid mede kunnen bepalen. Afhankelijk van uw wensen kunnen we de focus richten op de vraag in hoeverre het beleid rechtmatig, doelmatig en/of doeltreffend was. Dit doen wij voor rekenkamers en overheden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Ook geven wij aanbevelingen om het beleid effectiever te maken of zo nodig bij te sturen.

Zowel beoogde als niet-beoogde effecten in kaart gebracht

Bij het evalueren van beleid is het belangrijk om een helder onderscheid te maken tussen de beoogde effecten en onbedoelde (neven-)effecten. Welke (maatschappelijke) effecten wilden de beleidsmakers bereiken? Op welke termijn zouden de effecten van het beleid zichtbaar moeten zijn? Hoe pakt het beleid uit voor verschillende doelgroepen? Op welke wijze zou het beleid moeten werken en zien we dat in de praktijk terug? Deze en andere vragen staan centraal in een beleidsevaluatie.

Aandacht voor processen

Wij hebben behalve voor de uitkomsten ook een scherp oog voor de totstandkoming van het beleid. Welke ontwikkelingen hebben bijgedragen aan de urgentie om het beleid op te stellen? Welke stakeholders zijn geconsulteerd? In hoeverre was het nodig om het beleid na implementatie bij te sturen? Op welke manier hebben vertegenwoordigende organen, zoals de gemeenteraad of provinciale staten, hier invloed op kunnen uitoefenen?

I&O Research onderscheidt zich door een combinatie van inhoudelijke expertise en een persoonlijke, intensieve begeleiding van het onderzoekstraject, van A tot Z. We beschikken over een uitgebreid palet aan onderzoeksmethoden om uw vraag te beantwoorden, variërend van deskresearch en vragenlijstonderzoek tot stakeholderconsultaties en expertinterviews. We vertellen u er graag meer over.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Jaap Bouwmeester

Senior onderzoeksadviseur

Opdrachtgevers

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.