Zorgen om kwaliteit en beschikbaarheid drinkwater

Bijna de helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de kwaliteit en beschikbaarheid van het Nederlandse drinkwater. Een derde is bereid om meer te betalen voor drinkwater dan dat ze nu doen, maar alleen over dat deel dat ze meer verbruiken dan het gemiddelde verbruik. Dit blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd tijdens de Week van Ons Water.
11 november 2022 | Ester Hilhorst & Thijs Lenderink | #duurzaamheid #economie

Bijna helft van de Nederlanders bezorgd over kwaliteit en beschikbaarheid drinkwater

Ruim vier op de tien Nederlanders (43%) maken zich (veel of enige) zorgen over de kwaliteit van het Nederlandse drinkwater. Bijna de helft (46%)  maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van drinkwater in Nederland (Figuur 1). Als we Nederlanders informeren[1] over problemen die worden voorzien heeft dat nauwelijks invloed op de mate van zorgen.


[1] Getoonde informatie: Onlangs waarschuwde de Vereniging van Waterbedrijven dat Nederland snel maatregelen moet nemen om ook de kwaliteit en beschikbaarheid van drinkwater blijvend te kunnen garanderen.

Helft Nederlanders omschrijft eigen watergebruik als kleiner dan gemiddeld

De helft van de Nederlanders (50%) omschrijft het watergebruik van hun huishouden als kleiner dan gemiddeld. Een kleine groep (8%) zegt dat hun drinkwatergebruik groter dan gemiddeld is. Dit zijn voornamelijk Nederlanders die meer dan twee keer modaal verdienen, hoogopgeleiden en Nederlanders tussen de 35 en 49 jaar oud.

Drinkwaterbedrijven worden als hoofdverantwoordelijke gezien voor drinkwater

Drinkwaterbedrijven moeten volgens twee derde van de Nederlanders (64%) de hoofdverantwoordelijkheid dragen voor de kwaliteit van het drinkwater. Evenveel Nederlanders (64%) vinden dat deze bedrijven ook de hoofdverantwoordelijkheid moeten dragen voor de beschikbaarheid van drinkwater in Nederland. Natuurorganisaties worden in beide gevallen als minst verantwoordelijke partij gezien.

Een derde Nederlanders bereid meer te betalen voor drinkwater, maar onder voorwaarden

Een derde (33%) van de Nederlanders is niet bereid om meer te betalen voor drinkwater (Figuur 3). Een iets grotere groep Nederlanders (35%) is bereid meer te betalen, maar alleen over dat deel van het water dat ze meer gebruiken dan gemiddeld in Nederland.

Nederlanders weinig bereid om douchewater op te vangen voor tuinplanten

Nederlanders konden aangeven in hoeverre ze bereid zouden zijn enkele waterbesparende maatregelen te nemen, als bewezen zou zijn dat deze ook water zouden besparen. Negen op de tien Nederlanders (93%) doen de kraan nu al uit tijdens het tandenpoetsen of willen dit doen. Driekwart (74%) doucht al korter of wil dit doen.
Nederlanders zijn het minst bereid om douchewater op te vangen voor tuinplanten, een derde van hen (30%) zegt dat ze dit willen doen.

Verantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdag 14 tot maandag 17 oktober. In totaal werkten 2.638 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. Het grootste deel van de steekproef (n=2.420) is afkomstig uit het I&O Research Panel en 218 respondenten deden mee via PanelClix. Dit zijn allen Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. 

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken.

Het hele rapport is hier te lezen.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Ester Hilhorst

Onderzoeksadviseur

afbeelding

Thijs Lenderink

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.