Zorgen om economie nemen eerder af dan toe

De economie van voor de coronacrisis werd eind maart door zes procent van de Nederlanders als slecht beoordeeld. Daarna steeg dit percentage naar 43 procent in mei. Bij de peiling van juni is de ontevredenheid afgenomen naar 36 procent. Dit onderzoek vond plaats van vrijdag 5 tot dinsdagochtend 9 juni.
12 juni 2020 | Peter Kanne & Melle Conradie

De groep die de economie niet goed maar ook niet slecht vindt, nam tussen mei en juni toe van 34 naar 42 procent. Het niveau van voor de crisis is nog niet in zicht, maar de ontevredenheid over de Nederlandse economie blijft vanaf het begin van de crisis afnemen.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 1: Hoe zou u de Nederlandse economie van dit moment beoordelen?
N.B. Eind maart was de vraagstelling: ‘Als u kijkt naar de afgelopen 12 maanden, hoe zou u dan de Nederlandse economie beoordelen?’.

Opnieuw iets minder pessimisme over economie

In lijn met de toegenomen tevredenheid over de economie zijn ook de verwachtingen over de economische ontwikkeling positiever dan een maand eerder. Twee op de vijf Nederlanders (42 procent) verwachten een verbetering van de Nederlandse economie in de komende twaalf maanden. Een vergelijkbare groep (40 procent) verwacht een verdere verslechtering. In mei zag nog ruim de helft (54 procent) de economische toekomst somber in en verwachtte 34 procent verbetering.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 2: Hoe verwacht u dat de Nederlandse economie zich in de komende 12 maanden zal ontwikkelen?

Eén op acht: dalende inkomsten

Sinds begin maart zag 13 procent zijn inkomsten dalen in vergelijking met voor de coronacrisis. Dit is vergelijkbaar met juni (14%), maar minder dan eind maart (17%).
De meeste Nederlanders (79 procent) merken echter geen veranderingen in inkomsten of omzet. Deze groep is toegenomen ten opzichte van mei (toen 75 procent).

Loondienst en zzp

Nederlanders die weinig financiële effecten van de crisis merken, zijn vooral werkzaam in loondienst. Van meer dan de helft van de zzp’ers/freelancers (57 procent) en ondernemers met personeel (54 procent indicatief) namen de inkomsten of omzet af.

Verwachting eigen financiële situatie

Een op de vijf Nederlanders (18 procent) verwacht een daling van inkomsten of omzet over 2020. Dit aandeel is de afgelopen maanden afgenomen: bij de start van de crisis (eind maart) was dit 29 procent en in mei 22 procent. De meerderheid van de Nederlanders (69 procent) verwachten geen verandering van inkomsten of omzet.

Zzp’er en ondernemers met personeel houden meer rekening met – overwegend negatieve –veranderingen van inkomsten en omzet. Bijna de helft (45 procent) van de zzp’ers en van de ondernemers met personeel (50 procent indicatief) verwacht een daling van omzet of inkomsten. Werkenden in loondienst verwachten duidelijk minder vaak een inkomstendaling: 15 procent van de werknemers in het bedrijfsleven en 6 procent van de (semi)-ambtenaren verwacht dit.

Verantwoording

I&O Research voerde een landelijk representatief onderzoek uit onder 3.338 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Het onderzoek vond plaats van vrijdag 5 tot dinsdagochtend 9 juni 2020. De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Het grootste deel van de deelnemers (3.226) is afkomstig uit het I&O Research Panel. Daarnaast vulden 112 Nederlanders de vragenlijst in via het panel van Panel Inzicht. Aan de peilingen van eind maart en mei deden respectievelijk 2.342 en 2.076 respondenten mee.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research) duidelijk wordt vermeld.

Het volledige rapport

Download hier het uitgebreide rapport als PDF.

Corona Continu Onderzoek

Hoe gaan Nederlanders om met de coronacrisis? Wilt u weten wat ze voelen, denken of doen? Voor een overzichtelijke investering vragen we het aan een representatieve steekproef. Aanmelden voor onze juli-peiling kan tot en met vrijdag 26 juni.

BWEBPR20

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Melle Conradie

Senior onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.