Zes op tien Nederlanders maken zich zorgen om digitale veiligheid naasten

De zorgen van Nederlanders over hun eigen digitale veiligheid nemen de afgelopen twee jaar af. Men maakt zich meer zorgen over de digitale veiligheid van hun naasten. Gemiddeld geeft men zichzelf een 6,8 voor de omgang met online risico’s. Dit zijn enkele uitkomsten van het jaarlijks terugkerende Cybersecurityonderzoek Alert Online dat I&O Research voor het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) uitvoerde.
02 oktober 2023 | Melle Conradie & Bram Doms | #veiligheid

Zorgen over eigen digitale veiligheid nemen af

De helft van de Nederlanders maakt zich weinig of geen zorgen over de eigen digitale veiligheid in de privésituatie. Vier op de tien maken zich enige zorgen en zes procent maakt zich veel zorgen. De afgelopen twee jaar zijn de zorgen over digitale veiligheid geleidelijk afgenomen: in 2021 had nog 60 procent minimaal enige zorgen.

Ouderen en lager opgeleiden maken zich meer zorgen dan gemiddeld over hun digitale veiligheid.

Meeste zorgen in privésituatie om gegevens die in verkeerde handen vallen

De Nederlanders die zich zorgen maken over hun eigen digitale veiligheid zijn vaak bang om gegevens te verliezen. Twee op de drie maken zich zorgen over diefstal van financiële gegevens en zes op de tien noemen de mogelijkheid dat persoonsgegevens betrokken zijn in een datalek als reden tot zorg. Onzorgvuldig eigen gedrag en gebrek aan kennis en vaardigheden zijn minder een reden tot zorgen.
Van de groep die zich geen zorgen maakt, geeft de helft aan altijd updates te installeren wanneer dit kan. Net zo vaak noemt men zo veel mogelijk twee-staps-inloggen te gebruiken en te controleren op valse links en websites.

Nederlanders geven vaker een 6 of een 7 voor omgang met online risico’s

Nederlanders geven zichzelf een ruime voldoende (gemiddeld 6,8) voor het veilig omgaan met online risico’s. Wanneer we kijken naar de ontwikkeling over de jaren, valt vooral op dat het cijfer een dip kende in 2021. Mogelijk speelde hierin mee dat tijdens de coronacrisis veel zaken die men voorheen offline deed online moest afhandelen.
In 2023 geeft de meerderheid (61%) zichzelf een 6 of een 7. Dat is een significante toename ten opzichte van het jaar ervoor. Net als in 2022 geeft twaalf procent zichzelf een onvoldoende en ruim een kwart zichzelf een 8 of hoger.

Nederlanders onder de 40 jaar geven zichzelf vaker een 8 of hoger dan oudere Nederlanders. De mensen die zichzelf een 8 of hoger geven, zijn naar eigen zeggen voorzichtig en denken goed na voordat ze iets doen. Zo zegt iemand: “Ik ben voorzichtig en bij twijfel doe ik altijd een controle of delete of meld het.”

Mensen die zichzelf een onvoldoende geven, hebben naar eigen zeggen niet altijd voldoende digitale vaardigheden: “Ik denk dat het allemaal nog beter kan, maar het steeds veranderen en aanpassen van wachtwoorden vind ik bijzonder lastig. Ik weet er te weinig van en merk dat ik het ook allemaal niet meer op kan slaan of begrijp wat er bedoeld wordt.”

Sommigen geven ook aan dat het hen niet zoveel interesseert: “Ik heb er weinig verstand van en eerlijk gezegd interesseert het mij te weinig.”

Een vijfde van kleine bedrijven neemt geen acties om veilig online te zijn

In het onderzoek is ook aan werknemers gevraagd welke acties in hun organisatie genomen worden ten behoeve van online veiligheid. De meeste bedrijven passen verschillende acties toe, waarbij geldt: des te groter het bedrijf, des te meer maatregelen. Zo is bij de helft van de grote bedrijven (200+ werknemers) twee-staps-inloggen verplicht en kunnen alleen systeembeheerders software installeren. Een vijfde van de werknemers van bedrijven met minder dan 10 werknemers geven aan dat er geen specifieke acties worden ondernomen ten behoeve van de online veiligheid.

Onderzoeksverantwoording

Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, directie Digitale Economie, wordt jaarlijks onderzoek gedaan naar de beleving van de digitale veiligheid in Nederland. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van de cybersecuritymaand in oktober en de Alert Online campagneperiode.

De dataverzameling voor de editie van 2023 vond plaats in het I&O Research Panel tussen 10 juli en 24 juli 2023. In totaal vulden 1.074 Nederlanders van 16 jaar en ouder de vragenlijst in (respons 48%). De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, regio en opleidingsniveau. Daarmee zijn de resultaten representatief voor deze kenmerken. Naast het onderzoek onder de Nederlandse bevolking voerden we ook deelonderzoeken uit onder 1.162 werkenden in het bedrijfsleven (inclusief 330 ICT-verantwoordelijken) en 371 ambtenaren.

Volledige rapport

Lees voor alle resultaten de volledige rapportages:

Hoofdrapport (Nederlanders 16+)
Bedrijfsleven
Ambtenaren

Kijk voor meer informatie over de cybersecuritymaand ook op https://veiliginternetten.nl/alertonline/

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Melle Conradie

Senior onderzoeker

afbeelding

Bram Doms

Dataspecialist

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.