Wmo-cliënten gemeente Arnhem tevreden over hulp

Hoe ervaren cliënten doorgevoerde beleidsveranderingen in de dagelijkse praktijk? I&O Research onderzocht dit in opdracht van de gemeente Arnhem. In aanvulling op het kwantitatieve cliëntervaringsonderzoek Wmo voerde I&O Research interviews uit onder Arnhemse cliënten die begeleiding of huishoudelijke ondersteuning kregen.

Tot dit jaar waren gemeenten verplicht om voor het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek (ceo) Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kwantitatief onderzoek te doen. Vanaf 2021 hebben gemeenten meer vrijheid gekregen bij het vormgeven van het ceo (meer informatie ). Zo kunnen gemeenten het ceo inrichten op een manier dat zij het meeste hebben aan de resultaten van het onderzoek. Nu het verplichte kwantitatieve deel is losgelaten, kan het ceo dus ook een kwalitatieve vorm aannemen, bijvoorbeeld in de vorm van diepte-interviews met cliënten.

Voor de gemeente Arnhem voerde I&O Research eind 2020, in aanvulling op het – toen nog wettelijk verplichte – kwantitatieve ceo, interviews uit onder Wmo-cliënten. De gemeente Arnhem is met deze mix van kwantitatief en kwalitatief onderzoek één van de voorlopers.

De gemeente Arnhem koos voor een verdiepend kwalitatief onderzoek naar twee specifieke Wmo-voorzieningen: begeleiding en huishoudelijke ondersteuning. Deze focus koos de gemeente omdat zij een aantal beleidsveranderingen doorvoerde op het gebied van deze twee Wmo-voorzieningen. Zo worden inwoners meer gewezen op algemene voorzieningen in plaats van maatwerkvoorzieningen, zijn er minder zorgaanbieders gecontracteerd en komt een bredere doelgroep in aanmerking voor de algemene voorziening huishoudelijke ondersteuning. De gemeente was benieuwd hoe de inwoners deze veranderingen ervaren en ook de ondersteuning in het algemeen.

Het is mooi om nu ook het verhaal achter de cijfers te leren kennen. Een mooie combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek!’ – Gemeente Arnhem

Om dit te onderzoeken voerden onderzoekers van I&O Research 30 telefonische diepte-interviews uit: 15 interviews met inwoners die huishoudelijke ondersteuning ontvangen en 15 interviews met inwoners die begeleiding ontvangen. Hiervoor stelde I&O Research in samenspraak met de gemeente Arnhem en de Wmo-adviesraad gespreksleidraden op. Ook het proces van het uitnodigen van inwoners voor de interviews en het maken van afspraken voor de interviews nam I&O Research op zich. Het resultaat van het onderzoek is een rapport met de belangrijkste bevindingen, onderbouwende anonieme citaten en aanbevelingen voor de hulpverleners, zorgaanbieders, wijkteams en de gemeente.

De belangrijkste uitkomst van het onderzoek is dat de meeste cliënten zeer tevreden zijn met de ondersteuning die zij ontvangen en niets hebben gemerkt van de beleidsveranderingen. De inwoners die wel iets konden zeggen over de veranderingen waren daar over het algemeen tevreden mee. Het onderzoek wijst uit dat inwoners focussen op hun eigen situatie en ondersteuning. Zij zijn veelal niet bewust van beleid dat de gemeente voert en vertrouwen op het wijkteam om hun ondersteuning zo goed mogelijk in te richten. Een belangrijke aanbeveling over de ondersteuning in het algemeen is goede communicatie tussen hulpverlener en cliënt. Wanneer de communicatie helder is, ontstaan bij de cliënt realistische verwachtingen waaraan naar tevredenheid kan worden voldaan.

Waarom kwalitatief onderzoek?

Met een kwalitatieve insteek is het mogelijk om uitgebreid de situatie rondom cliëntervaringen te schetsen. Een kwalitatieve aanpak biedt geen representatieve resultaten in de vorm van statistieken en percentages, maar brengt de beleving van cliënten in beeld. Het laat het verhaal en de emoties achter de cijfers zien. Dit biedt gemeenten handvatten om te monitoren en om vast te stellen of de gemeente op koers ligt qua doelbereik of dat er aanleidingen zijn om het beleid en/of de uitvoering bij te stellen of aan te scherpen.

Wat kan I&O Research voor uw gemeente betekenen?

I&O Research heeft ruime ervaring op het gebied van cliëntervaringsonderzoeken. In totaal hebben we de afgelopen vijf jaar ruim 250 ceo’s Wmo en Jeugd verricht. Daarbij voeren we steeds vaker (deels) kwalitatieve cliëntervaringsonderzoeken uit. In eerste instantie was dit met name voor de Jeugdhulp, omdat een kwantitatief ceo daar niet wettelijk verplicht was. Inmiddels voerden wij voor enkele gemeenten naast het kwantitatieve ceo Wmo al diepte-interviews uit. Onder andere dus voor de gemeente Arnhem.

Naast kwalitatief onderzoek op het gebied van ceo’s, voert I&O Research veel ander kwalitatief onderzoek uit. Kijk hier voor meer informatie. Wij kunnen u hierin adviseren en passend maatwerk bieden. Wilt u vrijblijvend met ons in gesprek over de mogelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op.

Download hier het volledige rapport voor de gemeente Arnhem.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Denise Kroese

Onderzoeker

afbeelding

Naïma van Huizen

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.