Werkconferentie Partnerschappen voor duurzaamheid – 15 november 2018

Werkconferentie Partnerschappen voor Duurzaamheid wordt inspiratiedag Klimaatverbond in januari 2019
10 juli 2018
Werkconferentie Partnerschappen voor duurzaamheid – 15 november 2018

Werkconferentie Partnerschappen voor Duurzaamheid wordt inspiratiedag Klimaatverbond in januari 2019

De eerder geplande Werkconferentie zal niet plaatsvinden op 15 november in Zwolle. Voor het ambitieuze programma kwamen onvoldoende aanmeldingen, het lukte ons niet de grote zaal in het provinciehuis te vullen. Wel organiseert Klimaatverbond Nederland op donderdag 31 januari een inspiratiedag, mede ter gelegenheid van haar verhuizing naar Arnhem in november. Kijk op www.klimaatverbond.nl voor meer informatie. I&O Research zal hier – zoals gepland – de vraag beantwoorden “hoe gaan we van draagvlak naar daadkracht?” Aan de hand van het I&O Waardenmodel zal I&O laten zien wat triggers en barrières zijn voor duurzaam gedrag.
———————————————————————————————————————-

Ambitieus lokaal klimaat- en energiebeleid waarmaken!
#hoedan?

Datum: 15 november 2018    
Tijd: 12.30-17.15 uur 
Locatie: Provinciehuis Overijssel, Zwolle

Klimaatverbond Nederland en I&O Research nodigen u uit voor deze werkconferentie waarin vertegenwoordigers van gemeenten, provincies, waterschappen, energiebedrijven, netbeheerders, woningcorporaties en vervoerbedrijven, kennis en ervaringen delen.

Centrale vraag: wat is er nodig om het ambitieuze klimaat- en energiebeleid waar te maken?

SPREKERS

Tine de Moor en de commons voor duurzaamheid

De Vlaamse Tine de Moor, hoogleraar sociale en economische geschiedenis aan de Universiteit Utrecht, zet ons alvast op het juiste spoor. De Moor is expert op het gebied van burgerinitiatieven, zoals collectieven voor duurzame energie en landschapsbeheer. Ze spreekt over de historie en toekomst van de commons. Zelf noemt ze dat ‘instituties van collectieve actie’ als een soort correctiemechanisme voor het economische klimaat van liberalisering en privatisering van de afgelopen decennia.

Planbureau voor de leefomgeving over het Klimaatakkoord

Het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving kwamen op vrijdag 28 september met een analyse van het Voorlopige Klimaatakkoord. Wat betekenen de resultaten van de analyses voor decentrale overheden die willen bijdragen aan het halen van de klimaatdoelen? Jan Ros, Senior wetenschappelijk onderzoeker bij PBL schetst de stand van zaken en vertelt wat het handelingsperspectief voor decentrale overheden is (of kan zijn).

Hoe burgers te bewegen tot duurzaam gedrag? 

Uit onderzoek van I&O Research voor Klimaatverbond bleek begin 2018 dat Nederlanders in een ‘klimaatspagaat’ zitten: er is een grote bereidheid tot klimaatvriendelijk handelen, toch overheerst het pessimisme. De vraag is nu: hoe pak je effectief door, hoe gaan we de vrijblijvendheid voorbij? Ofwel: hoe gaan we van draagvlak naar daadkracht? Aan de hand van het I&O Waardenmodel laat onderzoeker Jaap Bouwmeester zien wat de triggers en barrières zijn voor duurzaam gedrag. Hoe krijg je mensen zo ver het zelf te gaan doen? 

Overheden die het al DOEN

Klimaatverbond Nederland toont enkele aansprekende voorbeelden van leden die het ambitieuze klimaat- en energiebeleid al in de praktijk brengen.

WORKSHOPS

Sessie 1. Mobiliteit: de gemeente Arnhem en regionale partnerschappen voor duurzaamheid

Eind 2017 besloot de gemeente Arnhem per 1 jan 2019 een milieuzone in te stellen. Waarom is dit eigenlijk nodig? Hoe heeft het vorige college dit aangepakt? Hoe werden ondernemers en bewoners betrokken bij de besluitvorming? Hoe zag het krachtenspel tussen coalitie en oppositie eruit? En hoe gaat het nieuwe college ermee om?

Een reconstructie. Met de volgende sprekers en deelnemers:

  • Bert Heusinkveld, meteoroloog en onderzoeker aan Wageningen Universiteit, legt uit wat fijnstof is, waardoor het wordt veroorzaakt en hoe schadelijk het is voor mens en dier.

Geert Ritsema, toenmalig wethouder voor de SP, was de drijvende kracht achter de milieuzone. Waarom wilde hij dit en hoe kreeg hij burgers, ondernemers en andere politieke partijen mee?

Politici, burgers en ondernemers:

  • Mark Coenders, fractievoorzitter GroenLinks Arnhem
  • Mathijs Loor, toenmalig woordvoerder mobiliteit D66
  • Hans van den Bos, luchtwachter Arnhem

Anne Knol, campagneleider verkeer van Milieudefensie. De milieuorganisatie stapte in 2017 naar de rechter om schonere lucht af te dwingen van de Nederlandse overheid. Eerst kreeg ze gelijk van de rechter, daarna weer ongelijk. Hoe vindt ze dat de overheid het nu doet?

Sessie 2. Energietransitie: burgerinitiatief in de Amsterdamse Watergraafsmeer

Inwoners van de Amsterdamse wijk Watergraafsmeer – verenigd in MeerEnergie – hadden een goed plan en gingen er mee de boer op: 5.000 woningen van energie voorzien met warmte uit de nabijgelegen serverruimtes van het datacenter Equinix op het Science Park. Een mars door de instituties volgde en hoezeer het burgerinitiatief ook werd toegejuicht, een lange adem bleek vereist. Ondertussen lijkt het plan te gaan lukken, maar welke hobbels moesten de initiatiefnemers daarvoor nemen? En waarom deden de instituten wat ze deden?

De betrokkenen kijken terug en proberen het te ontrafelen. Initiatiefnemers van MeerEnergie, Ardine Nicolai en Job van der Grinten, vertellen hoe ze op dit idee  kwamen en hoe ze de gemeente, het energiebedrijf, het datacenter en de andere inwoners meekregen. Ze vertellen ook waardoor ze het bijna opgaven. Verder met Pien Bakker van de gemeente Amsterdam en Hans Schelvis, van Equinix.

Sessie 3. Lokale, duurzaam opgewekte energie: iedereen doet mee!

Welke kansen biedt de energie-transitie de lokale democratie? Is wind- en zonne-energie een publieke zaak of is het maatschappelijk eigendom? Welk politiek leiderschap is er nodig? Hoe neem je iedereen mee? Hoe pakken anderen dat aan? Ofwel: kunnen we samen bouwen aan een 21e Eeuws governance model voor de energie-transitie?

Julie Laernoes, wethouder in Nantes, Frankrijk 

Nantes loopt graag voorop als het gaat om de energietransitie, klimaatadaptatie en burgerparticipatie. In 2030 willen ze 3 keer zoveel duurzame energie opwekken als vandaag. Daarbij vallen ook de participatie-cijfers op. Recent namen zo’n 53.000 mensen deel aan een ‘gesprek’ over de energietransitie, bijna 9% van de bevolking! Hoe pakken ze dat aan? Wethouder Julie Laernoes deelt haar aanpak: gewoon beginnen. En meer!

Maarten Labots van de Jonge Klimaatbeweging

De Jonge Klimaatbeweging verenigt maar liefst 55 jongerenorganisaties tot één jongerenagenda om klimaat= en duurzaamheidsbeleid samen waar te kunnen maken. Met deze jongerenagenda zit de voorzitter, per 1 november Maarten Labots, onder andere bij het klimaat- en energieakkoord aan tafel. Met ons deelt Maarten tips en ervaringen: hoe organiseer je betrokkenheid van jongeren? Is een lokale jongerenagenda een idee? En: #hoedan?

Socrates Schouten, de Waag

Hoe maak je de gebruiker eigenaar van een maatschappelijk vraagstuk? En hoe organiseer je de besluitvorming dan? En wat is belangrijker: een efficiënt proces of meer democratie? Socrates Schouten onderzoekt voor de Waag Society het governance model van de commons: in data, voeding en energie. Kunnen we samen toewerken naar een 21e eeuws governance model binnen het energie domein?

Michaela Holl van de Europese Commissie

Eind juni is de Renewable Energy Directive aangenomen door het Europees Parlement. Hiermee staat een doel van 32% duurzame energie in 2030. Als je weet dat we in Nederland nu op ongeveer 6% zitten… hoe gaan we daar komen wat Europa betreft? En wat zijn de kansen voor de lokale democratie?

Kosten

Bent u een relatie/klant van I&O Research (in 2017 of 2018) of partner/lid van Klimaatverbond Nederland? Dan betaalt u het gereduceerde tarief van 80 euro. Bent u geen van beide? Dan bedragen de kosten voor het deelnemen aan de werkconferentie 150 euro. 

Over Klimaatverbond Nederland en I&O Research

Klimaatverbond Nederland en I&O Research slaan de handen ineen voor deze unieke werkconferentie. Met hun eigen expertise en ervaring zorgen zij voor een inspirerende dag met toonaangevende sprekers, best practices, actuele cijfers en concrete tools en handvatten.

Klimaatverbond Nederland helpt decentrale overheden om ambitieus klimaatbeleid mogelijk te maken.

I&O Research, onderzoeksbureau voor overheid en non-profit, draagt bij aan beter onderbouwde beslissingen van publieke organisaties door onderzoek en advies

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.