Werk van rechters wordt goed gewaardeerd (Staat van het Recht II)

Nederlanders kunnen het werk van rechters goed waarderen. Maar de gang naar de rechter is volgens een substantiële minderheid té laagdrempelig geworden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De Staat van het Recht’, dat I&O Research uitvoerde in opdracht van dagblad Trouw, na eerdere edities in 1991, 1998, 2003 en 2008.
18 september 2023 | Peter Kanne & Maartje van de Koppel | #veiligheid
Werk van rechters wordt goed gewaardeerd (Staat van het Recht II)

‘Rechters leveren belangrijke bijdrage aan de samenleving’

Rechters genieten relatief veel vertrouwen bij de Nederlandse burger. Waar het vertrouwen in politieke instituties laag is (regering: 25%, Tweede Kamer: 29%), en het ook het openbaar ministerie maar net boven de helft uit komt (52%), kunnen rechters bij 72 procent van de Nederlanders op vertrouwen rekenen (zie ook het vorige bericht over de Staat van het Recht).
Bovendien vinden zeven op de tien dat rechters een belangrijke bijdrage leveren aan het goed functioneren van de samenleving. Slechts 10 procent is het daarmee oneens. In 1991 en 1998 is de stelling ‘Het strafrechtsysteem levert een belangrijke bijdrage aan het goed functioneren van de samenleving’ voorgelegd. Daar waren destijds ook zeven op de tien Nederlanders het mee eens.
De meeste Nederlanders vinden het daarnaast niet terecht dat rechters een hoge werkdruk hebben, ook al worden ze goed betaald. Drie op tien denken daar anders over (29%).

Figuur 1: In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Basis: gehele steekproef (n = 1.483)

Eén op drie: mensen stappen te snel naar de rechter

Een derde van de Nederlanders (35%) vindt dat mensen te snel naar de rechter stappen om een probleem op te lossen. Een iets kleiner aandeel (30%) staat hier neutraal tegenover, circa één op vijf (22%) vindt niet dat men te makkelijk de gang naar de rechter vindt.

Figuur 2: ‘Mensen stappen te snel naar de rechter om een probleem op te lossen’
Basis: gehele steekproef (n = 1.483)

Meer publicaties volgen

Dit is de tweede publicatie van De Staat van het Recht. Eerder bericht over het onderzoek is hier te vinden. Trouw publiceert de overige uitkomsten op 23 september. Op 23 september zullen wij ook het volledige rapport met alle uitkomsten op onze website publiceren

Onderzoeksverantwoording

De Staat van het Recht gaat over de opvattingen van Nederlanders over de Nederlandse rechtsstaat. Na eerdere edities in 1991, 1998, 2003 en 2008, uitgevoerd door (TNS) NIPO, voerde I&O Research dit onderzoek uit in opdracht van Trouw. Het veldwerk voor dit onderzoek vond plaats van maandag 1 mei tot en met vrijdag 12 mei 2023. In totaal werkten 1.483 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. Zij zijn allen afkomstig uit het I&O Research Panel.

De resultaten van de enquête zijn gewogen op leeftijd, geslacht, opleidingsniveau, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard (CBS). Daarmee zijn de uitkomsten van het onderzoek representatief voor de Nederlandse bevolking, wat betreft deze achtergrondkenmerken. Bij onderzoek is er sprake van een betrouwbaarheidsinterval en onnauwkeurigheidsmarges. In dit onderzoek gaan we uit van een betrouwbaarheid van 95 procent. Bij de belangrijkste uitkomsten is er sprake van een marge van plus of min 1 à 2 procent.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

afbeelding

Maartje van de Koppel

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.