Weinig steun voor studentenprotesten

Nederlanders zijn kritisch op de studentenprotesten die sinds vorige week in meerdere universiteitssteden plaatsvinden. Twee op de drie beschouwen het als een goede zaak dat de politie ingrijpt bij de protesten. Linkse kiezers en jongeren zijn doorgaans verdeeld over de kwestie. Rechtse kiezers en ouderen wijzen de protesten vrijwel unaniem af.
16 mei 2024 | Asher van der Schelde & Peter Kanne
Weinig steun voor studentenprotesten

Sinds vorige week demonstreren studenten in meerdere steden tegen het militaire optreden van Israël in Gaza. De studenten eisen dat hun onderwijsinstellingen alle banden met Israël beëindigen. Op de Universiteit van Amsterdam zijn gebouwen meerdere keren bezet door de betogers en greep de politie in. Vandaag zullen de gebouwen weer opengaan na twee dagen van sluiting.

‘Goed dat politie ingreep’

Onder de Nederlandse bevolking is beperkte steun voor de studentenprotesten. Een vijfde (21%) schaart zich er achter. Twee derde (65%) is het eens met de stelling ‘Het is goed dat de politie ingrijpt bij de studentenprotesten tegen de oorlog in Gaza’.

Kwestie verdeelt progressieve kiezers

Kiezers van (centrum-)rechtse partijen veroordelen de protesten bijna unaniem en steunen het ingrijpen van de politie. Aan de progressieve kant van het politieke spectrum zijn kiezers verdeeld. Kiezers van de Partij voor de Dieren staan het vaakst achter de protesten (47% voor, 20% tegen). Bij GroenLinks-PvdA’ers zijn kiezers per saldo ook vaker voor (42% voor, 29% tegen). Kiezers van D66 (32% voor, 44% tegen) en SP (26% voor, 34% tegen) zijn juist vaker tegen de protesten.

Kiezers van DENK lijken zich overigens vrij massaal achter de protesten te scharen. Gezien de zeer kleine n (sub-steekproef) van deze groep kunnen we hier echter geen harde uitspraken over doen.[1]

Protesten verdelen (ook) jongste generatie

De studentenprotesten lijken zich te hebben ontwikkeld tot een duidelijk generatieconflict. Onder jongeren tussen de 18 en 24 jaar is relatief veel steun voor de studentenprotesten (40% schaart zich er achter, 27% niet).

Aan de andere kant vinden vier op tien (40%) jongeren het ook goed dat de politie ingrijpt bij de protesten. Onder de andere leeftijdsgroepen is duidelijk meer steun voor het politie-ingrijpen dan voor de protesten zelf.

Ook valt op dat Nederlanders van niet-westerse komaf in ongeveer de helft van de gevallen zich achter de protesten scharen. Dat is duidelijk meer dan het aandeel autochtone Nederlanders (17%) dat dit doet.

Nederlanders missen nuance

De helft van de Nederlanders mist nuance in het Nederlandse debat over de kwestie Israël – Palestina. Nederlanders die deze nuance missen staan in 26 procent van de gevallen achter de studentenprotesten. De helft van hen (50%) is tegen.

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdagmiddag 9 mei tot dinsdagochtend 13 mei. In totaal werkten 2.102 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. De steekproef is grotendeels getrokken in het I&O Research Panel. 100 respondenten met een niet-westerse achtergrond deden mee via Panelclix.

Dit onderzoek voerde Ipsos I&O uit zonder opdrachtgever.

Weging en marges
De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in november 2023. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard (CBS). Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. Bij onderzoek is er sprake van een betrouwbaarheidsinterval en onnauwkeurigheidsmarges. In dit onderzoek gaan we uit van een betrouwbaarheid van 95 procent. Bij een steekproef van n=2.000 en een uitkomst van 50 procent is er sprake van een foutmarge van plus of min 2,2 procent.


[1] Ter illustratie: van de 17 DENK-kiezers in de steekproef zijn 16 voorstander van de protesten.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Asher van der Schelde

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.