Weinig steun voor protesten tegen coronamaatregelen

Protesten tegen beperkende maatregelen zoals het houden van 1,5 meter afstand, kunnen op weinig steun van Nederlanders rekenen. Alleen Forum-kiezers zijn positief over de protestacties tegen coronamaatregelen. Verder vroegen we Nederlanders naar hun mening over de economie én naar gevoelens van eenzaamheid en saamhorigheid. Dit onderzoek vond plaats van donderdag 2 tot maandag 6 juli 2020.
09 juli 2020

Steun voor coronamaatregelen stabiel hoog

De afgelopen maanden is de steun voor de coronamaatregelen onveranderd gebleven: Nederlanders staan nog steeds in (grote) meerderheid achter de coronamaatregelen. Dit geldt zowel voor het versoepelen van de lockdown (nu 75%) en wat betreft de gezondheid van Nederlanders (80%) als de economie (63%).

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 1 – Draagvlak voor maatregelen van het kabinet
Staat volledig/grotendeels of achter maatregelen met betrekking tot…

Weinig steun voor protesten tegen de coronamaatregelen

Nederlanders zijn vaker negatief (70%) dan positief (12%) over de protestacties tegen de coronamaatregelen van de afgelopen tijd. Per saldo zijn alleen FvD-kiezers positief over de protesten, 44 procent is positief en 35 procent is negatief over de protesten.

Voornaamste redenen om negatief te zijn over de protesten:
– De regels zijn er niet voor niets
– Gezondheid staat voorop
– De demonstranten denken teveel aan zichzelf

Voornaamste redenen om positief te zijn over de protesten:
– De economische gevolgen van coronamaatregelen zijn niet in verhouding
– De ‘1,5 meter-samenleving’ is niet haalbaar en/of gezond
– Democratisch recht om te protesteren


Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 2 – Wat vindt u van de protesten tegen de corona-maatregelen?
Bent u daar positief, negatief of neutraal over?
Uitgesplitst naar huidige stemvoorkeur (n = 2.302)

Nederlanders houden afstand houden en handen wassen minder goed vol

Nederlanders lijken minder bezig te zijn met de voorzorgsmaatregelen als afstand houden en handen wassen. Een kwart van de Nederlanders houdt het goed vol om buiten afstand te houden (27%). In juni lukte dit 34 procent en in mei 40 procent van de Nederlanders.
Een derde lukt het niet de handen na thuiskomst minimaal 20 seconden te wassen. In mei deed een kwart dit niet (24%). Mondkapjes worden daarentegen in het openbaar vervoer door bijna iedereen gedragen.

Tekst loopt onder tabel.

Tabel 1 – Wilt u per gedraging aangeven in hoeverre u dit doet? Alleen gevraagd als in men aangaf deze gedraging wel eens te verrichten. Uitkomsten zijn gepercenteerd naar de totale steekproef.

Helft Nederlanders vindt regels m.b.t. coronavirus niet altijd duidelijk

Dat minder Nederlanders zich aan de gedragsregels houden kan te maken hebben met de verwarring hieromtrent. De helft van de Nederlanders vindt het (soms) niet duidelijk wat ze moeten of mogen doen met betrekking tot het coronavirus, voor 45 procent is dit wel volledig duidelijk. Een klein deel (5 procent) zegt dat dit voor hen zeer onduidelijk is.

Geloof in welslagen 1,5 meter-samenleving neemt nog iets verder af

Het geloof in het welslagen in de 1,5 meter-samenleving is dan ook niet toegenomen. Een op de drie Nederlanders is het eens met de stelling “Het lijkt mij realistisch dat de 1,5 meter-samenleving gaat werken”, in mei was dit nog 37 procent. 

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 3 – In hoeverre bent u het eens of oneens met de volgende stellingen?
Percentage eens (volledig/grotendeels)

Eenzaamheid én saamhorigheidsgevoel nemen verder af

Gedurende de coronacrisis zagen we dat Nederlanders zich steeds eenzamer gingen voelen: in april was een kwart (24%) het nog eens met de stelling “door deze crisis voel ik mij eenzamer dan voor de crisis”, in juni was dit opgelopen tot een derde (34%).
Nu is een kwart het hier mee eens (24%), we zitten dus weer op hetzelfde percentage als eind maart aan het begin van de lockdown. Vermoedelijk hebben de versoepelingen van de lockdown sinds juni hier mee te maken.
Daarentegen wordt er door steeds minder Nederlanders meer saamhorigheid ervaren als gevolg van deze crisis. Nu ervaart 33 procent dit, in juni 41 procent eind maart nog 54 procent.

Economie: zowel verbetering als verslechtering economie door vier op tien verwacht

Ontevredenheid over economie neemt verder af

Eind maart beoordeelde zes procent van de Nederlanders de economie als slecht. Dit liep op tot 43 procent in mei en daalde in juni naar 36 procent. Nu beoordeelt 31 procent van de Nederlanders de economie als slecht en bijna de helft (45%) beoordeelt de economie als niet goed, niet slecht. Dat is ongeveer net zoveel als in juni, toen 42 procent dit aangaf.

Opnieuw iets minder pessimisme over economie

De verwachtingen over de economie lijken te stabiliseren, in juni verwachtte 42 procent van de Nederlanders een verbetering van de Nederlandse economie in de komende twaalf maanden: nu is dat 43 procent. Vier op de tien Nederlanders verwachten dat de economie zal verslechteren (39%). Eind maart verwachtte 90 procent van de Nederlanders nog dat de economie zou verslechteren in de komende twaalf maanden.

Tekst loopt door onder figuur.

Figuur 4 – Hoe verwacht u dat de Nederlandse economie zich in de komende 12 maanden zal ontwikkelen?

Invloed coronacrisis op eigen inkomsten nog beperkt

Driekwart van de Nederlandse bevolking geeft aan dat hun inkomsten of omzet gelijk zin gebleven sinds de coronacrisis (76%). Van 16 procent zijn de inkomsten of omzet gedaald.
Dit is vergelijkbaar met het beeld uit de vorige maanden: in mei noemde 14 procent een daling en in juni was dat 13 procent.

Zzp’ers ervaren vaker negatieve én positieve invloed coronacrisis

Van de zzp’ers geeft 60 procent aan dat hun inkomsten of omzet zijn gedaald, terwijl 11 procent aangeeft dat deze juist zijn gestegen. Een derde van de zzp’ers geeft aan dat hun inkomsten of omzet gelijk zijn gebleven (30%), dit geldt ook voor drie kwart van de werknemers in loondienst in het bedrijfsleven (73%) en nog meer voor werknemers bij de (semi-)overheid (85%).

Verwachting eigen financiële situatie Nederlanders verbeterd, ook onder zzp’ers

Net als in juni verwacht een op de vijf Nederlanders (19%) voor heel 2020 minder inkomsten of omzet door de corona-epidemie. Zeven op de tien Nederlanders verwachten dat hun inkomsten of omzet over heel 2020 gelijk blijven. De helft van de zzp’ers verwacht een daling over 2020, waarvan 11 procent een forse daling. In juni verwachtte nog 20 procent van de zzp’ers een forse daling van inkomsten of omzet.

Verantwoording

I&O Research voerde een landelijk representatief onderzoek uit onder 2.305 Nederlanders van 18 jaar en ouder. Niet alle vragen die in dit rapport worden gepresenteerd zijn aan alle 2.305 Nederlanders gesteld. Bij iedere tabel of figuur wordt de steekproefbasis vermeld.
Het onderzoek vond plaats van donderdag 2 tot maandagochtend 6 juli 2020.

De resultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, opleiding, regio en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017. Het grootste deel van de deelnemers (2.177) is afkomstig uit het I&O Research Panel. Daarnaast vulden 128 Nederlanders de vragenlijst in via het panel van PanelClix.

Eerdere peilingen vonden plaats eind maart, in mei en in juni. Hieraan deden respectievelijk 2.342, 2.076 en 3.338 Nederlanders mee.

Bronvermelding

Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron (I&O Research) duidelijk wordt vermeld.

Het volledige rapport

Download hier het uitgebreide rapport als PDF.

Vragen?

BWEBPR17

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.