Automobilisten zeer tevreden over de wegen

Automobilisten zijn zeer tevreden over de Nederlandse wegen. Dat blijkt uit het wegbelevingsonderzoek dat I&O Research in opdracht van Platform WoW (Wegbeheerders ontmoeten Wegbeheerders) in 2021 uitvoerde onder ruim 9.000 Nederlandse automobilisten.
09 februari 2022 | Charlotte Veenvliet & Charlot Stensen | #mobiliteit #tevredenheid

Weggebruikers zijn in het algemeen zeer tevreden over Rijkswaterstaat, de provincie en de gemeente als wegbeheerder. Dat blijkt uit het wegbelevingsonderzoek dat I&O Research in opdracht van Platform WoW in december 2021 uitvoerde onder ruim 9.000 Nederlandse automobilisten. De tevredenheid is sinds het begin van de metingen in 2013 voor alle drie typen wegbeheerders flink toegenomen. De hoogste tevredenheid ligt bij Rijkswaterstaat, gevolgd door de provincie en daarna de gemeente. De tevredenheid is ten opzichte van 2019 bij zowel Rijkswaterstaat als de gemeente toegenomen. Bij de provincie is de algemene tevredenheid gelijk gebleven.

Kwaliteit en onderhoud sterke punten

De belangrijkste sterke punten van de Nederlandse wegen zijn volgens weggebruikers de kwaliteit van de (inrichting van de) weg en het onderhoud van de wegen. Dit komt bij alle drie de type beheerders terug. Voor Rijkswaterstaat is daarnaast het onderhoud van bruggen en tunnels een pluspunt. Voor de provincie is de staat van het wegdek een pluspunt, en voor de gemeente het rijcomfort. Kwaliteit en onderhoud van de wegen zijn voor weggebruikers aspecten die de wegbeleving positief beïnvloeden. 

Verbeterpunten: verkeersveiligheid, uitvoering wegwerkzaamheden en doorstroming

Er zijn ook verbeterpunten waaraan de wegbeheerders kunnen werken. Drie aspecten komen voor zowel de provincies als de gemeente terug: verkeersveiligheid, uitvoering van wegwerkzaamheden en doorstroming, al heeft de uitvoering van wegwerkzaamheden een grotere impact bij de provincie en doorstroming een grotere impact bij de gemeente. Voor Rijkswaterstaat is het beperken van hinder bij de uitvoering van werkzaamheden een aandachtspunt. Aspecten die de wegbeleving negatief beïnvloeden, hebben vaak te maken met de uitvoering van werkzaamheden, de doorstroming en hinder als gevolg van werkzaamheden, obstakels in de berm en de verkeersveiligheid in het algemeen. 

Geen grote regionale verschillen 

De verschillen tussen de RWS-regio’s, provincies en gemeenten zijn niet groot. De regio RWS West-Nederland Zuid scoort het laagst (87% is tevreden), de regio RWS Zee en Delta het hoogst (93% is tevreden). De provincie Groningen scoort het laagst (80% is tevreden), de provincie Friesland scoort het hoogst (89% is tevreden). Van de gemeenten in het onderzoek scoort Enschede het laagst (73% is tevreden) en Zwolle het hoogst (90% is tevreden). 

Over het wegbelevingsonderzoek

Om kennis over de wensen en meningen van de weggebruikers over de Nederlandse wegen te monitoren, voeren wegbeheerders tweejaarlijks onderzoek uit. Naar aanleiding hiervan kijken de beheerders welke acties zij kunnen oppakken om de tevredenheid nog verder te verhogen. Het in kaart brengen van regionale accenten is hierbij erg nuttig, zodat wegbeheerders van elkaar kunnen leren. Daarnaast kunnen zij verbeterpunten als regio, dus over de grenzen van hun organisatie heen, oppakken.

I&O Research voerde dit onderzoek uit in opdracht van Platform WoW (Weg ontmoet Weg). Platform WoW bundelt sinds 2012-2013 de wegbelevingsonderzoeken voor zowel de rijks- als provinciale wegen en de gemeentelijke wegen. Er zijn in 2021 in totaal 9.301 weggebruikers bevraagd over hun wegbeleving, verdeeld over diverse gemeenten, provincies en RWS-regio’s. 

U kunt hier het gehele rapport downloaden.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.