Weer vertrouwen in economie, wel zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen

Net als in februari 2023 zijn ondernemers in mei optimistischer over de economie dan in de tweede helft van 2022. Wel hebben ondernemers nog steeds te maken met uitdagingen zoals inflatie en regelgeving en maken ondernemers zich zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving. Over de invoering van een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en de ontwikkelingen rondom AI zijn de meningen van ondernemers verdeeld. Dit blijkt uit de meest recente peiling in het I&O Research Ondernemerspanel.
15 juni 2023 | Daphne Martens & Door van der Vegt

Perspectief op economie stabiliseert

Net als in februari 2023 zijn ondernemers in mei optimistischer over de economie dan in de tweede helft van 2022. Vier op de tien ondernemers geven aan dat het (zeer) goed gaat met de Nederlandse economie, waar dat in oktober 2022 drie op de tien ondernemers waren (Figuur 1).

Figuur 1 – Hoe staat de Nederlandse economie er volgens u momenteel voor?

Ook voor de komende twaalf maanden zijn ondernemers nog steeds positiever dan in oktober. Een kwart denkt dat de economie de komende twaalf maanden gaat verbeteren, een derde denkt juist dat het gaat verslechteren. Het aandeel dat verwacht dat de economie zal verslechteren was in oktober aanzienlijk groter (62%).

Inflatie nog steeds grootste uitdaging

De grootste uitdaging van ondernemers is inflatie, de meerderheid van de ondernemers heeft hiermee te maken. Inflatie wordt gevolgd door regelgeving. Relatief veel ondernemers in de sector landbouw/visserij hebben met deze uitdaging te maken.

Zorgen over maatschappij en toekomst

De helft van de ondernemers maakt zich (enige tot zeer grote) zorgen over de toekomst van zijn of haar organisatie of onderneming. De andere helft maakt zich niet of nauwelijks zorgen over dit onderwerp. Ook maken bijna alle ondernemers zich (enige tot zeer grote) zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving. Maar een klein deel maakt zich nauwelijks of geen zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen. Als belangrijke maatschappelijke ontwikkeling waar ondernemers last van hebben binnen de onderneming noemt de helft dat de politiek geen rekening houdt met ondernemers.

Figuur 2 – Als u kijkt naar de volgende 12 maanden, in hoeverre maakt u zich dan zorgen over de toekomst van uw onderneming/organisatie?

Figuur 3 – Maakt u zich zorgen over maatschappelijke ontwikkelingen in de samenleving?

Meningen verdeeld over verplichte AOV

Naar verwachting zal het in 2027 voor alle zelfstandige ondernemers verplicht zijn een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Zeven op de tien ondernemers hebben die op dit moment nog niet afgesloten.

Drie op de tien ondernemers vinden de toekomstige verplichting om als zelfstandige ondernemer een AOV af te sluiten (zeer) goed, terwijl vier op de tien ondernemers dit juist (zeer) slecht vinden. Een kwart vindt de toekomstige verplichting niet goed, niet slecht. De helft van de ondernemers, ongeacht of ze voor of tegen een verplichte AOV zijn, kan zich (zeer) slecht vinden in de voorwaarden, premie en uitkering die op dit moment worden voorgesteld.

Figuur 4 – In hoeverre kunt u zich vinden in de voorwaarden, premie en uitkering van de door de overheid voorgestelde verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

AI: ruim kwart ondernemers ziet kansen, ruim kwart ervaart het als bedreiging

De ontwikkelingen rondom AI (artificiële intelligentie)  zouden van invloed kunnen zijn op (de toekomst van) ondernemingen. De meerderheid van de ondernemers is bekend met software waarin gebruik wordt gemaakt van AI. De helft van de ondernemers denkt dat AI geen positieve, maar ook geen negatieve invloed gaat hebben op zowel het bedrijf, de omzet als de werkgelegenheid. De meerderheid maakt zich wel zorgen over hoe AI-software omgaat met persoonlijke gegevens.

Ondernemers zijn verdeeld over of ze AI in de toekomst als bedreiging of als kans zien. Ruim een kwart ziet het als kans, terwijl ook ruim een kwart het als bedreiging ziet. Uit een onderzoek onder het algemeen publiek blijkt dat een vijfde van de Nederlanders AI als kans ziet. Ondernemers zien het dus vaker als kans dan Nederlanders in het algemeen.

Figuur 5 – Als u denkt aan AI in de toekomst, ziet u dan vooral bedreigingen of kansen?

Het rapport

Download hier het hele rapport.

Verantwoording

Het I&O Ondernemerspanel (4.210 leden) brengt de wensen en ervaringen van ondernemers op voor hen relevante thema’s in beeld. De eerste meting is uitgezet in mei 2021 en sindsdien vinden er periodiek peilingen plaats, waarvan deze peiling de zevende is. Het onderzoek vond plaats van 16 t/m 30 mei 2023. In totaal vulden 1.552 ondernemers de vragenlijst in. De onderzoeksresultaten zijn gewogen naar het aantal werkzame personen en de bedrijfssector. Hiermee corrigeren we eventuele onder- en oververtegenwoordiging van bepaalde groepen en daarmee zijn de uitkomsten representatief voor alle ondernemers in Nederland. I&O Research voerde dit onderzoek uit op eigen initiatief. Er is geen opdrachtgever.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Door van der Vegt

Dataspecialist

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.