Weer minder kans op betaalbare woning in regio Amsterdam

De kans op een betaalbare woning in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de afgelopen twee jaar verder afgenomen. Een steeds groter deel van de woningvoorraad in de regio bestaat uit dure huur- en koopwoningen. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor de voorheen meer betaalbare delen van de regio. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).
10 februari 2022 | Gerben Huijgen & Linda Tammenga | #wonen
Weer minder kans op betaalbare woning in regio Amsterdam

De kans op een betaalbare woning in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) is de afgelopen twee jaar verder afgenomen. Een steeds groter deel van de woningvoorraad in de regio bestaat uit dure huur- en koopwoningen. Dat geldt niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor de voorheen meer betaalbare delen van de regio. Steeds minder mensen met een laag of middeninkomen kunnen daardoor in de MRA een huis vinden. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het tweejaarlijkse onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA) , dat in 2021 voor de derde keer door de afdeling Onderzoek van gemeente Amsterdam is uitgevoerd. Ruim 50.000 inwoners van 31 gemeenten in de MRA hebben een enquĂȘte ingevuld over hun woonsituatie, woonwensen en woonlasten. I&O Research heeft voor dit onderzoek de deelnemers uitgenodigd en de schriftelijke respons verwerkt.

Betaalbaarheid verder onder druk

Woningen worden steeds duurder, zowel in de huur- als in de koopsector. Al jarenlang zien we deze prijsstijging in het vrijkomende aanbod en deze ontwikkeling wordt nu steeds zichtbaarder in de totale voorraad. Dit jaar is voor het eerst het aandeel betaalbare koop- en huurwoningen in de totale voorraad kleiner dan de groep lage en middeninkomens die er op zijn aangewezen. Dat betekent dat de kansen voor huishoudens met een laag of middeninkomen op een woning in de sociale huur, middeldure huur of betaalbare koop in onze regio weer kleiner zijn geworden.

Meer en duurdere particuliere vrije sectorhuur

In het vorige WiMRA-onderzoek (2019) werd al geconstateerd dat de kleine particuliere vrije huursector duidelijk aan het groeien was. Inmiddels is 12 procent van de woningvoorraad een vrije sector huurwoning van een particulier (in 2019 11%, in 2017 8%). Het aandeel middeldure huurwoningen (752-1053 euro; corporatiebezit en particuliere verhuur samen) bleef gelijk (7%). De groei zat juist in de dure huur van meer dan 1053 euro. Deze toename wordt veroorzaakt doordat bij een nieuwe verhuring van een vrije sectorwoning de huur flink wordt verhoogd, door de nieuwbouw van vrije sectorhuur en door de stijging van de dure verhuur van voormalige koopwoningen.

Over WiMRA

De genoemde cijfers zijn enkele eerste resultaten van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA). Van alle 31 gemeenten is nu het eerste deel van de factsheets gepubliceerd. Het volledige WiMRA-rapport voor de Metropoolregio Amsterdam, met informatie over woonwensen, verhuizingen, prettig wonen en duurzaamheid, wordt half maart 2022 gepubliceerd. Dan zijn ook de volledige factsheets per gemeente beschikbaar.

In dit onderzoek werken de gemeente Amsterdam, alle gemeenten in de regio en I&O Research nauwgezet samen. Gemeenten stellen een BRP (Basisregistratie Personen) steekproef beschikbaar, I&O Research zorgt dat de inwoners van 31 gemeenten per brief worden uitgenodigd aan het onderzoek deel te nemen. Dat kan online of met een schriftelijke vragenlijsten die door I&O Research zijn verwerkt. De gemeente Amsterdam neemt de analyse en rapportage voor haar rekening.

Meer informatie vindt u hier.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Gerben Huijgen

Algemeen directeur

afbeelding

Linda Tammenga

Dataspecialist

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.