Waardering voor zuivelsector, maar kritiek op scheiding koe en kalf

De meerderheid (57%) van de Nederlanders is positief over de Nederlandse zuivelsector. Wel heeft men kritiek op enkele gangbare praktijken in de sector. Zo vinden vier op vijf dat kalveren in de kalverhouderij dagelijks naar buiten zouden moeten gaan, terwijl dit in bijna geen kalverhouderij het geval is. Daarnaast vindt slechts 17 procent het geen probleem dat kalveren niet bij hun moeder opgroeien. Zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Dier&Recht.
30 mei 2022 | Asher van der Schelde & Peter Kanne

De meerderheid (57%) van de Nederlanders is positief over de Nederlandse zuivelsector. Wel heeft men kritiek op enkele gangbare praktijken in de sector. Zo vinden vier op vijf dat kalveren in de kalverhouderij dagelijks naar buiten zouden moeten gaan, terwijl dit in bijna geen kalverhouderij het geval is. Daarnaast vindt slechts 17 procent het geen probleem dat kalveren niet bij hun moeder opgroeien. Zo blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van Dier&Recht.

Meeste mensen consumeren dierlijke zuivel

Zeven op tien Nederlanders (71%) consumeren minstens vier keer per week dierlijke zuivelproducten. Slechts drie procent doet dit nooit. Plantaardige zuivelproducten worden veel minder geconsumeerd. Ruim de helft (55%) doet dit nooit.

Nederlanders die wel dierlijke en geen plantaardige zuivel consumeren zeggen dit vooral te doen uit gewoonte (47%) en vanwege de smaak (43%).
Nederlanders die wel (eens) plantaardige zuivelproducten eten of drinken doen dat in vier op de tien gevallen (40%) omdat deze producten volgens hen gezonder zijn dan dierlijke zuivelproducten. Een op drie (33%) doet het voor het milieu.

Nederlanders positief over zuivelsector

Meer dan de helft (57%) van de Nederlanders is positief over de Nederlandse zuivelsector. Slechts tien procent is negatief.

Waarom is men positief?
Nederlanders die positief kijken naar de zuivelsector (57% van allen) vinden dikwijls dat de sector kwalitatief goede producten levert. Daarnaast roemt men de efficiëntie en innovatie. Tot slot vinden velen dat de sector relatief milieu- en diervriendelijk is in vergelijking met andere landen.

Waarom is men negatief?
De tien procent die negatief is vindt juist dat het schort aan de milieu- en diervriendelijkheid in de sector. Daarnaast vindt men de sector te groot. Sommigen zijn negatief omdat ze van mening zijn dat boeren niet voldoende betaald worden voor hun producten.

Nederlanders deels op de hoogte van praktijken in zuivelsector

We stelden enkele kennisvragen over de Nederlandse zuivelsector om te kijken hoe het is gesteld met de kennis van het publiek.

In de Nederlandse zuivelsector worden kalfjes direct of uiterlijk twee dagen na de geboorte weggehaald bij hun moeder. Een op vijf (18%) weet dit. De helft (52%) denkt dat dit alleen bij een groot deel gebeurt. Slechts vijf procent denkt dat kalfjes opgroeien bij hun moeder.

De helft van de Nederlanders heeft geen idee welk percentage van de stiertjes en vrouwelijke kalveren binnen een jaar naar de slacht gaat. Degenen die wel een antwoord geven schatten deze percentages goed in.

 SchattingWerkelijkheidWeet niet
Stiertjes83%100%55%
Vrouwelijke kalveren41%40%48%
Tabel 0.3: Welk percentage van de jonge stieren en vrouwelijke kalveren gaat van het melkveebedrijf naar een kalverhouderij om daar binnen een jaar te worden geslacht voor de vleesproductie?

Een op vijf denkt dat kalfjes in de kalverindustrie dagelijks buiten komen. In werkelijkheid komen zij nooit buiten. Drie op tien (29%) schatten dit correct in.

Een op vijf Nederlanders schat correct in dat melkkoeien normaal gesproken tussen hun vierde en zesde naar de slacht gaan. Dit is correct. Dertien procent denkt dat de melkkoeien jonger zijn, terwijl een op drie (33%) denkt dat melkkoeien ouder zijn als ze naar de slacht gaan. Vier procent denkt dat melkkoeien überhaupt niet worden geslacht, terwijl drie op (29%) geen idee hebben.

De meerderheid (56%) van de Nederlanders weet wanneer een koe melk kan geven (namelijk: nadat ze is bevallen van een kalf). Een kwart (26%) denkt dat een volwassen koe altijd melk kan geven.

Het volledige rapport

Klik hier om het volledige rapport te downloaden (opent in een ander venster).

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek vond plaats van vrijdag 8 tot maandagochtend 11 april 2022. In totaal werkten 1.202 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee aan dit onderzoek. Het grootste deel van de steekproef (n=1.085) is afkomstig het I&O Research Panel, 119 respondenten deden mee via PanelClix.  Dit zijn allen Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. 

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken


We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Asher van der Schelde

Onderzoeker

afbeelding

Peter Kanne

Senior onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.