Veertig procent van de vacatures is moeilijk vervulbaar

Moeilijk vervulbare vacatures: Oorzaken en gevolgen voor werkgevers
21 augustus 2018 |
Veertig procent van de vacatures is moeilijk vervulbaar

Moeilijk vervulbare vacatures: Oorzaken en gevolgen voor werkgevers

In opdracht van UWV heeft onderzoeksbureau I&O Research in de periode maart-april 2018 ongeveer 40.000 bedrijfsvestigingen met minimaal twee werkzame personen benaderd met het verzoek mee te werken aan een onderzoek naar personeelswerving. Hierbij werd personen die zicht hebben op het personeelsbestand en werving van personeel voor de desbetreffende vestiging gevraagd een vragenlijst via internet in te vullen of deze telefonisch af te laten nemen. Voor het onderzoek is uit LISA, een populatiebestand van bedrijfsvestigingen, een gestratificeerde steekproef getrokken naar vijftien sectoren en drie omvangklassen (tabel 4). De netto respons bestond uit 6.764 bedrijfsvestigingen.

Om representatieve uitspraken te kunnen doen over de populatie van bedrijfsvestigingen in Nederland zijn de resultaten gewogen. De vragenlijst bevatte naast vragen op het niveau van de vestiging ook vragen op het niveau van individuele ontstane vacatures. Respondenten beschreven de kenmerken, toegepaste wervingsmethoden en mogelijke wervingsproblemen voor maximaal drie vacatures uit aselect gekozen beroepsklassen waarvoor in 2017 in de vestiging vacatures waren ontstaan. Deze informatie is geëxtrapoleerd naar alle in 2017 ontstane vacatures binnen de verschillende beroepsklassen. Respondenten werden bij het bepalen van de beroepsklasse waartoe vacatures behoren geholpen doordat in de vragenlijst per beroepsklasse voorbeelden van specifieke beroepen weergegeven werden (tabel 5). Het onderzoeksbureau heeft een tabellenset en databestanden met weegfactoren aan UWV opgeleverd.

De belangrijkste uitkomsten van de eerste analyses over moeilijk vervulbare vacatures zijn:

  • Gemiddeld zijn vier op de tien ontstane vacatures volgens werkgevers moeilijk vervulbaar. De wervingsproblemen zijn het grootst bij ict-en technische beroepen.
  • Veelal zijn vacatures moeilijk vervulbaar omdat er te weinig sollicitanten zijn. Bij vacatures voor bedrijfseconomische en administratieve beroepen en voor managers ontbreekt (ook) relatief vaak de benodigde werkervaring bij sollicitanten. Bij ict-vacatures is de vakkennis van sollicitanten vaker dan gemiddeld onvoldoende.
  • Extra inspanningen om moeilijk vervulbare vacatures alsnog vervuld te krijgen richten zich vooral op aanpassing en uitbreiding van het wervingstraject.
  • Bijna twee derde van de in 2017 ontstane vacatures die moeilijk vervulbaar waren is (alsnog) vervuld.
  • Ruim vier op de tien bedrijven verwachten dat het in 2018 (veel) moeilijker wordt om vacatures te vervullen dan in 2017. Dit aandeel is hoger binnen het onderwijs en de bouwnijverheid.
  • Ruim zes op de tien bedrijven die meer wervingsproblemen verwachten denken dat dit tot hogere werkdruk bij het huidige personeel zal leiden.

Lees hier het complete bericht

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.