Veel onbekendheid buitenlandse coronamaatregelen bij Nederlandse vakantiegangers

Nederlanders zijn deze zomer weer massaal van plan om naar het buitenland te gaan. Corona houdt men, in tegenstelling tot vorig jaar, niet meer thuis. Vakantiegangers zijn dikwijls niet op de hoogte van de coronamaatregelen in het land van bestemming. Vooral in Portugal en Frankrijk zou dit voor problemen kunnen zorgen. Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van NOS.
19 juni 2022 | Asher van der Schelde

Uit onderzoek van I&O Research in opdracht van NOS over de vakantieplannen van Nederlanders blijkt het volgende:

  • Corona houdt de Nederlander niet meer thuis
  • Drie op vier gaan dit jaar op vakantie, vooral naar Duitsland of Zuid-Europa
  • Nederlanders zijn dikwijls niet op de hoogte van de coronamaatregelen in het land voor bestemming
  • Vrees voor nieuwe maatregelen in de herfst neemt toe

Corona houdt de Nederlander niet meer thuis

De meeste Nederlanders laten zich door het coronavirus niet weerhouden naar het buitenland te gaan, heel anders dan vorig jaar juli. Toen (er waren weer meer besmettingen) vond de helft van de Nederlanders het onverantwoord om op vakantie naar het buitenland te gaan. Inmiddels vindt bijna niemand (9%) dit meer. Ook zei meer dan de helft (58%) vorig jaar liever in Nederland op vakantie te gaan vanwege het virus terwijl dit nu nog slechts bij dertien procent een rol speelt.

Duitsland en Zuid-Europese landen in trek

Drie op vier Nederlanders (73%) zijn van plan dit jaar nog op vakantie te gaan, één op drie gaat in juli of augustus. Vooral Duitsland (18%), Frankrijk (17%), Spanje (15%) en Italië (10%) zijn in trek.

Nederlanders dikwijls niet op de hoogte van coronamaatregelen in land van bestemming

In een aantal landen (met name Frankrijk en Portugal) zijn nog coronamaatregelen van kracht. Zo is het in Portugal verplicht een vaccinatie-, herstel- of testbewijs te laten zien bij binnenkomst. Ook in Frankrijk kan bij binnenkomst hierom worden gevraagd. Daarnaast is dit verplicht als je in het ziekenhuis naar binnen wil.

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (54%)[1] zegt te weten welke regels gelden in het land van bestemming. De rest vermoedt dat die er wel of niet zijn of heeft geen idee. Van de niet-gevaccineerden, de groep voor wie coronamaatregelen vervelend kunnen uitpakken, weet een vergelijkbaar deel (56%) zeker wat de maatregelen zijn.

In Portugal en Frankrijk zijn er dus nog coronamaatregelen. Nederlanders die hier heen gaan zijn hier beperkt van op de hoogte. Een op drie vakantiegangers die naar Portugal gaan weten zeker dat er coronamaatregelen gelden. Nog eens 23 procent vermoedt dit. [2]

Over de Franse regels is men veel minder op de hoogte. Een op vijf (21%) weet zeker dat er nog coronamaatregelen zijn. De helft (51%) zegt zeker te weten of te vermoeden dat die er niet meer zijn.

Vrees voor nieuwe maatregelen in najaar neemt toe

Voor de vakantie speelt de coronadreiging maar een beperkte rol, dat wil niet zeggen dat Nederlanders denken dat we ervan  zijn. Driekwart (77%) van de Nederlanders verwacht nog altijd dat het coronavirus weer kan opleven. Dat was in maart dit jaar ook het geval.

Waar we wel een groot verschil zien zijn de verwachten m.b.t. nieuwe maatregelen voor dit najaar. In maart zei 44 procent dit te verwachten, dit is inmiddels gestegen naar 56 procent. Bijna niemand (5%) denkt dat we definitief af zijn van het virus.

Onderzoeksverantwoording

Dit onderzoek – uitgevoerd in opdracht van de NOS – vond plaats van vrijdag 10 tot maandagochtend 13 juni 2022. In totaal werkten 2.151 Nederlanders van 18 jaar of ouder mee. Het grootste deel van de steekproef (n=1.921) is afkomstig het I&O Research Panel, 230 respondenten deden mee via PanelClix. Dit zijn allen Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond. 

De onderzoeksresultaten zijn gewogen op geslacht, leeftijd, regio, opleidingsniveau en stemgedrag bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021. De weging is uitgevoerd conform de richtlijnen van de Gouden Standaard. Hiermee is de steekproef representatief voor de kiesgerechtigde Nederlandse inwoners (18+), voor wat betreft deze achtergrondkenmerken. Bij onderzoek is er sprake van een betrouwbaarheidsinterval en onnauwkeurigheidsmarges. In dit onderzoek gaan we uit van een betrouwbaarheid van 95 procent.

[1] Samenvoeging van “zeker wel” en “zeker niet”

[2] De percentages voor Portugal zijn indicatief vanwege het lage aantal waarnemingen (n=35)

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Asher van der Schelde

Onderzoeker

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.