Thuiswerken blijft populair bij grotere organisaties

Bij grote organisaties (+100 medewerkers) werkt drie op de tien werknemers voor minimaal de helft van de tijd thuis, blijkt uit onderzoek van I&O Research in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dat is minder dan vorig jaar maar meer dan voor COVID-19. Werkgevers gebruiken verschillende strategieën om medewerkers te motiveren minder te reizen, anders te reizen of schoner te reizen.
30 juni 2022 | Charlotte Veenvliet & Bram Wolf | #corona #duurzaamheid #mobiliteit #reizigers

In 2022 wordt minder thuisgewerkt dan in 2021 maar nog steeds meer in vergelijking tot pre-COVID

In april 2022 werkte ruim één op de drie werknemers voor minimaal de helft van de tijd thuis. Hoewel dit minder is dan in 2021, is het nog steeds meer dan pre-COVID. Organisaties zijn zeer positief als het gaat om hybride werken. De meeste organisaties hebben een actief beleid ten aanzien van kantoorbezetting. Het vaakst zijn er afspraken over welke afdelingen of teams op specifieke dagen aanwezig mogen zijn op kantoor.

Veel voorzieningen en regelingen voor hybride werken zijn verbeterd ten opzichte van een jaar eerder

Vorig jaar verwachtten veel organisaties hun voorzieningen en regelingen voor hybride werken te zullen verbeteren. Dit wordt bevestigd door wat organisaties zeggen dat er afgelopen jaar is gebeurd. Bij veel organisaties zijn de voorzieningen en regelingen met betrekking tot hybride werken (zoals de mogelijkheden om online te vergaderen, de thuiswerkvergoeding en de  voorzieningen voor een goede werkplek) het afgelopen jaar verbeterd. Voor komend jaar verwachten de organisaties in mindere mate dat zij hun regelingen en voorzieningen zullen verbeteren. Dit komt mogelijk omdat de meeste organisaties hier de afgelopen twee jaar al een flinke slag in hebben gemaakt.

Medewerkers reizen nog op dezelfde manier naar vestiging

Medewerkers reizen het vaakst met de auto naar de vestiging. Hierin is geen verschil te zien met voorgaande metingen in 2020 en 2021. De mogelijkheid om te parkeren op eigen terrein is ook vergelijkbaar met voorgaande jaren. Bij bijna alle organisaties is parkeren op eigen terrein (nog steeds) gratis. Ook beschikken bijna alle organisaties over een fietsenstalling. Daarnaast bieden negen op de tien organisaties andere voorzieningen aan. Een omkleedruimte of douche(s) worden het vaakst genoemd.

Bij minder organisaties zijn leaseauto’s of eigen wagenpark beschikbaar

Een kleiner aandeel van de werknemers binnen de organisatie bezoekt (fysiek of digitaal) klanten, in vergelijking met voorgaande jaren. De beschikbare voorzieningen voor zakelijke mobiliteit (o.a. videobellen of vergoedingen) zijn grotendeels vergelijkbaar met 2021. Een verschil met voorgaande jaren is echter wel dat bij minder organisaties leaseauto’s of een eigen wagenpark beschikbaar zijn.

Aandeel laadpalen en elektrische auto’s (sterk) verhoogd in 2021

Vier op de tien organisaties hebben in 2021 het aandeel elektrische auto’s sterk verhoogd (39%). Dit is een sterke toename ten opzichte van een jaar eerder toen bij 24 procent van de organisaties het aandeel elektrische auto’s sterk werd verhoogd. Het is ook hoger dan de verwachting die organisaties vorig jaar uitspraken (31%). Veel organisaties verwachten het aandeel elektrische auto’s en laadpalen in de toekomst (verder) te verhogen. Bijna vier op de tien organisaties hebben plannen om over te schakelen op meer duurzame voertuigen. Een kwart is helemaal niet bezig met het (sneller) overschakelen. Bijna een op de vijf organisaties heeft concrete plannen voor (meer) eigen laadpunten. Dit aandeel is hoger dan voorgaande jaren.

Vier op de tien organisaties verwachten komend jaar aan de slag te gaan met duurzaam reizen

Duurzaamheid hoort voor veel organisaties bij hun kernwaarden, maar dit resulteert nog niet altijd in actief beleid. Organisaties geven aan (meer) bezig te gaan met het stimuleren van anders reizen (41%), het stimuleren van minder reizen (40%) en/of het stimuleren van schoner reizen (37%).

Het rapport

Download hier het rapport Werkgeversenquete 2022.

Onderzoeksverantwoording

I&O Research voerde in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een werkgeversonderzoek uit onder grote organisaties (100+ medewerkers) over maatregelen om duurzaam reisgedrag van werknemers te bevorderen. In 2022 is de werkgeversenquête ingevuld door 1.011 respondenten. Respondenten aan dit onderzoek zijn binnen hun organisatie (mede-)beslissers, adviseurs en uitvoerders van beleid over duurzaam reisgedrag.

De dataverzameling vond plaats gedurende drie weken in maart-april 2022. In totaal zijn ruim 9.000 organisaties en instellingen die binnen de onderzoeksdoelgroep vallen, aangeschreven. De netto respons is gewogen op de kenmerken branche, aantal werknemers en stedelijkheidsgraad van de vestigingsgemeente en is daarmee representatief op deze kenmerken en vergelijkbaar met 2020 en 2021.

We vertellen u graag nog veel meer over Ipsos I&O.


Neem contact op

afbeelding

Bram Wolf

Onderzoeksadviseur

Willen weten...
Herkent u zich daarin? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.